D144CDCA-2981-4B04-A9CC-DF6B8AB8278CE2440654-DFF4-4F6D-88A8-709183AFA503A3E2D7EB-0B3D-492F-9DB6-33A4EE766AE575F0DFC4-A12F-4802-8A2C-174C0169FFB34CE0D8E6-F89B-4D18-990B-96797FA8771Darrow-back9DA42381-14C0-4999-B7E4-9423E2819C87E2997C2F-00D0-4BC8-8354-690EC068507478B41C0C-A572-4E8D-B244-126F49AB402FD84A4CBF-EBD8-40B3-BD01-ADC911C2497BGroup 16673FA990-BCCC-4126-91A5-792E645D36B5icon/commentdeveloper-ad168F4D1A-A192-4AB3-8E84-1C38C810C26F7582BD13-7B96-43D6-B08E-5E569BBA7B5DFCAD846A-B718-4613-A121-EC688BE22BBAicon/export0943C932-891E-4B10-AF5A-B8477ECC9026eye-2-whiteicons/eye-watching-not9F1195B3-7A37-48A8-A1D0-A8E1DC7549901D6578E2-727A-49CE-A0BB-E7ABE7371B51C4D30985-8815-48E3-9213-E30F63E72EAFCB070AAE-0B7E-445A-A7C5-660E92F16732D04C94B4-4E5C-4DAB-A2CB-20CF2EAFFA7865A06B12-CDC4-48D3-B8E9-79FF0C4E45A3E8260106-8E8C-4809-B6CE-7B5B13BACCA49AE5DC2C-8D37-44DE-ADA2-1F53159E3226C26194E7-A1E1-415A-A7D5-B7E6393B5402Fill 14E77E832-1E31-4062-AB36-564928966ABEF9D0EE0C-25F3-4202-8659-90637D40CEDA8645AE05-D72A-42CD-8CBA-03583436E30E6AD55666-F4BD-4772-9CD2-3AC1BA6B6A3D5C5C7584-49C0-410E-BF09-1C3E7DE7E0BC995EE43F-6FD1-4704-9F72-33448BEC178119C96D8B-F440-4289-9641-EAF1C1796635A96CEDE5-88BF-4157-B0EA-D1B9BAADAED2BAD76148-9F92-47B8-8693-FFFD0AB932F1BAD76148-9F92-47B8-8693-FFFD0AB932F146BACCE8-8575-4FDE-A446-81A146B20BACD75868C8-BE76-482B-9AFF-DF52BE085AF91FA1EE3A-E9E2-4F88-A61D-42BC9F309B9733304733-3A29-4DDB-91C3-8D944644BCF63029FD0D-9F18-46AB-BF60-F056554476F7icon/shareD5FE9A72-1D82-4FA9-AAA1-F910A2D8A899E49F6E64-4B4B-4271-A573-B28CB58D1D261498F9F5-9837-4610-B01A-F53DC28DA8631498F9F5-9837-4610-B01A-F53DC28DA863178C94BC-4E1A-41F9-90AF-7AC215E4DA8FE6442424-5AC4-48AD-AC6B-3B69B94AA9C68D237E2A-0F08-4120-91B3-C97C6035711B9F0EE188-4C6E-47EC-B3E6-7D866E06FE65

Bulkestate privaatsuspoliitika

Üldsätted ja Isikuandmete töötlemise eesmärk

„Bulkestate“ OÜ (Bulkestate) töötleb kõiki isikuandmeid vastavalt Isikuandmete kaitse seadusele, Tarbijakaitseseadusele ning teistele Eesti Vabariigi normatiivaktidele. Bulkestate kogub, säilitab ja töötleb isikuandmeid selleks, et osutada klientidele ja Bulkestate platvormis registreeritud kasutajatele:

- kinnisvara ostu-müügi teenuseid;

- laenu nõudeõiguse ostu teenuseid.

Andmete kogumine

Klientide ja platvormi kasutajate isikuandmete kogumist, säilitamist ja töötlemist alustatakse alles pärast registreerumist teenuste saamiseks. Teenuste osutamiseks võib Bulkestate töödelda järgmiseid, kuid mitte ainult andmeid: nimi, kontaktandmed, isikukood, laenuandmed ja muud andmed, mis on vajalikud teenuste osutamiseks ja tagamiseks. Klientide ja platvormi kasutajate identifitseerimiseks võib Bulkestate nõuda lisadokumentide esitamist. Iga eraldi teenuse osutamiseks võib Bulkestate vajalikud andmed saada ka teistelt isikutelt ja andmebaasidest, näiteks laenuandmete, võlakohustuste ja omandiõiguste kohta jm.

Andmete üleandmine

Bulkestate ei anna klientide ja platvormi kasutajate andmeid üle kolmandatele isikutele välja arvatud kohustuste mittetäitmise ja võlgnevuse tekkimise korral ning krediidivõime kontrollimiseks või kui see on vajalik kliendi poolt taotletud teenuste osutamiseks. Võlgnevuse tekkimise korral võib Bulkestate anda isikuandmed üle võlgade sissenõudmise teenuse osutajatele. Bulkestate ei anna isikuandmeid üle teistele riikidele ning töötleb neid Eesti Vabariigi territooriumil. Bulkestate on kohustatud andma isikuandmed üle riiklikele õiguskaitseasutustele, kui nad seda nõuavad seaduse kohaselt.

Andmete turvalisus

Bulkestate hindab kõrgelt klientide ja platvormi kasutajate isikuandmete turvalisust ja privaatsust. Bulkestate kasutab uuemat tehnoloogiat, et suurendada privaatsuse kaitset ning klientide ja platvormi kasutajate andmete turvalisust, kasutades spetsiaalseid andmekaitse ja krüpteerimise meetodeid, kuid siiski ei ole võimalik garanteerida 100% andmete turvalisust.

E-posti aadressid

Bulkestate võib kasutada kliendi ja registreeritud kasutaja e-posti aadressi Bulkestate ja seotud ettevõttete kommertsteadaannete saatmiseks pakutavate teenuste, toodete, kampaaniate ja eripakkumiste kohta. Iga klient ja platvormi kasutaja võib loobuda selliste teadannete saamisest.

Küpsised

Bulkestate teenuste tagamiseks on kodulehel kasutuses küpsised, et parandada platvormi kasutamise kogemust ja tagada selle laitmatut toimimist. Küpsised on väikesemahulised tekstifailid, mille veebilehitseja salvestab kasutaja arvutisse või mobiiliseadmesse. Bulkestate võib kasutada küpsiseid järgmisteks eesmärkideks (kuid mitte ainult): kodulehe ja rakenduse tegevuse parandamiseks, statistika jaoks, kasutaja seadete salvestamiseks jm. Kasutaja saab oma veebilehitsejas või mobiiliseadmes küpsiseid keelata kõikide või konkreetsete kodulehtede suhtes, kuid sellisel juhul võivad teatud funktsioonid kodulehel olla piiratud.

Ligipääs oma isikuandmetele

Kliendid ja platvormi kasutajad võivad tutvuda oma isikuandmete töötlemisega, saada teavet selle kohta, milliseid andmeid nende kohta Bulkestate säilitab ja töötleb, millistelt isikutelt on andmed saadud ja kellele need on edastatud. Sellist informatsiooni Bulkestate annab ainult identifitseeritud klientidele ja platvormi kasutajatele kolmekümne päeva jooksul peale vastavasisulise taotluse kättesaamist.

Kliendil ja platvormi kasutajal on õigus nõuda oma andmete muutmist või parandamist, samuti andmete töötlemise peatamist või hävitamist, kui isikuandmed on ebatäpsed, vananenud või ebatõesed. Kui kasutaja tõestab, et andmed on ebatäpsed, vananenud või ebatõesed, siis Bulkestate hävitab need viivitamatult. Sellisel juhul on kasutaja kohustatud enne vastavasisulise taotluse esitamist ennast identifitseerima ja tõestama oma isikusamasus.

Andmete töötlemise kestus

Bulkestate säilitab ja töötleb isikuandmeid nii kaua, kui see on sätestatud normatiivaktides, või nii kaua, kui see on vajalik teenuste osutamiseks arvestades normatiivaktides kehtestatud Bulkestate kohustusi isikuandmete säilitamise osas, või nii kaua, et oleks võimalik tagada Bulkestate seaduses ettenähtud kohustuste täitmist andmete haldajana ja klientide seaduses ettenähtud õiguste teostamist andmesubjektidena näiteks andmete säilitamise ja üleandmise osas isiku kohta, kes on saanud või muudmoodi töödelnud klientide isikuandmeid.

Privaatsuspoliitika muutmine

Bulkestate omab õigust muuta privaatsuspoliitikat mistahes ajal, avaldades selle oma kodulehel ja saates klientide ja kasutajate e-posti aadressile. Muudatused jõustuvad alates nende avaldamise päevast kodulehel ja peale saatmist klientidele ja kasutajatele ning need asendavad kõik eelnevad privaatsuspoliitikad. 

Isikuandmete töötleja ja tema kontaktid

Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Pärnu mnt 22, 10141

+371 24 20 20 24
info@bulkestate.com 

Bulkestate on Saksa-Balti Kaubanduskoda ja Euroopa ühisrahastamise võrgustiku liige