D144CDCA-2981-4B04-A9CC-DF6B8AB8278CE2440654-DFF4-4F6D-88A8-709183AFA503A3E2D7EB-0B3D-492F-9DB6-33A4EE766AE54CE0D8E6-F89B-4D18-990B-96797FA8771Darrow-backE2997C2F-00D0-4BC8-8354-690EC068507478B41C0C-A572-4E8D-B244-126F49AB402FD84A4CBF-EBD8-40B3-BD01-ADC911C2497B673FA990-BCCC-4126-91A5-792E645D36B5168F4D1A-A192-4AB3-8E84-1C38C810C26F7582BD13-7B96-43D6-B08E-5E569BBA7B5DFCAD846A-B718-4613-A121-EC688BE22BBA0943C932-891E-4B10-AF5A-B8477ECC9026eye-2-whiteicons/eye-watching-not9F1195B3-7A37-48A8-A1D0-A8E1DC7549901D6578E2-727A-49CE-A0BB-E7ABE7371B51C4D30985-8815-48E3-9213-E30F63E72EAFCB070AAE-0B7E-445A-A7C5-660E92F16732D04C94B4-4E5C-4DAB-A2CB-20CF2EAFFA7865A06B12-CDC4-48D3-B8E9-79FF0C4E45A3E8260106-8E8C-4809-B6CE-7B5B13BACCA49AE5DC2C-8D37-44DE-ADA2-1F53159E3226C26194E7-A1E1-415A-A7D5-B7E6393B54024E77E832-1E31-4062-AB36-564928966ABEF9D0EE0C-25F3-4202-8659-90637D40CEDA8645AE05-D72A-42CD-8CBA-03583436E30E6AD55666-F4BD-4772-9CD2-3AC1BA6B6A3D19C96D8B-F440-4289-9641-EAF1C1796635A96CEDE5-88BF-4157-B0EA-D1B9BAADAED2BAD76148-9F92-47B8-8693-FFFD0AB932F1BAD76148-9F92-47B8-8693-FFFD0AB932F146BACCE8-8575-4FDE-A446-81A146B20BACD75868C8-BE76-482B-9AFF-DF52BE085AF933304733-3A29-4DDB-91C3-8D944644BCF63029FD0D-9F18-46AB-BF60-F056554476F7D5FE9A72-1D82-4FA9-AAA1-F910A2D8A899E49F6E64-4B4B-4271-A573-B28CB58D1D261498F9F5-9837-4610-B01A-F53DC28DA8631498F9F5-9837-4610-B01A-F53DC28DA863178C94BC-4E1A-41F9-90AF-7AC215E4DA8FE6442424-5AC4-48AD-AC6B-3B69B94AA9C68D237E2A-0F08-4120-91B3-C97C6035711B9F0EE188-4C6E-47EC-B3E6-7D866E06FE65
Investeeringud
Millised garantiid antakse investeeringutele?
1. Igat investeeringuobjekti kontrollivad nii Bulkestate töötajad, kui ka kinnisvaraeksperdid. Laen on tagatud ka hüpoteegiga, niiviisi saame olla kindlad, et laen tagastatakse investoritele. Me arvestame ka kinnistu tulevikuväärtusega juhul, kui laen võrreldes objekti turuväärtusega on võrdlemisi madal. See näitab, et objekti on võimalik kiiresti realiseerida, et tagastada laen investoritele, kui projekt peaks ebaõnnestuma.
Mis juhtub siis, kui nõutud laenusumma ei ole saavutatud ettenähtud tähtajaks?
Kui nõutud summa ei ole kogutud, siis tehing ei toimu ning kogu tasutud raha tagastatakse investoritele.
Kas on võimalik samasse objekti investeerida rohkem kui üks kord?
Kui vajalik summa ei ole veel kogutud, siis on võimalik teostada mitut investeeringut, kuid ainult sel juhul, kui eelneva investeeringu eest on makse teostatud või on möödunud investeeringu makse teostamise tähtaeg (48 tundi).
Milline on maksimaalne investeeringu summa?
Investeeringu summa ei ole piiratud, kuid see ei saa olla suurem kui vajalik laenu summa.
Kas on võimalik saada raha tagasi enne investeerimisperioodi lõppu?
Praegu me sellist võimalust ei saa pakkuda.
Kas investorid peavad tasuma mingeid tasusid?
Ei, liitumiseks Bulkestate platvormiga ning investeerimisvõimaluste kasutamiseks ei pea investorid midagi tasuma.
Millised lepingud sõlmitakse investoriga?
Investori ja Bulkestate vahel sõlmitakse tsessioonileping, mille alusel investor ostab osa nõudest, mis tuleneb laenusaaja ja Bulkestate vahel sõlmitud laenulepingust.
Millal ja kui sageli toimuvad investeeringu tagasimaksed?
Investeeringu põhiosa summa koos kogunenud intressidega tasutakse investoritele tagasimakse päeval, mis on märgitud iga Bulkestate platvormil pakutud investeeringu objekti juures.
Mis on väikseim investeeringu summa?
Väikseim investeeringu summa on 50 eurot.
Kes võib investeerida?
Investeerida saab mistahes ettevõtte või isik, kes on vanem kui 18 aastat.
Kui palju maksab laen arendajate jaoks?
1,8% laenusummast selle väljastamise hetkel ja 0,9% laenusummast laenu tagastamise tähtajal.
Milline leping sõlmitakse arendajaga?
Laenusaaja ja Bulkestate vahel sõlmitakse laenuleping.
Kuidas toimub laenu taotlemine arendaja jaoks?
Et saaksime hinnata väljapakutud projekti, on tarvis esitada kõige olulisemad projekti andmed. 1. Asukoht - aadress või vähemalt piirkond, kus projekti teostatakse. 2. Kinnistu liik - elu või äri. 3. Kinnistu müügi sihtrühm. 4. Planeeritud müügihind. 5. Üldine ja kasulik ruum. 6. Projekti raames tehtavad tööd - remont, ehitus jm. - ning nende graafik. 7. Vajalik investeeringu summa. 8. Planeeritud rahastuse struktuur.
Turvalised tehingud
Mis juhtub siis, kui Bulkestate muutub maksejõuetuks?
Bulkestate maksejõuetus ei mõjuta investeeringu kaotamise riski, sest kogu tehinguga seotud nõuded ja tagatised on antud üle investoritele. Kui keegi üritab peatada meie tegevust, siis laenuteenus automaatselt läheb üle õigusfirmale, mis tagab laenude ja tsessioonilepingute täitmise vastavalt tingimustele.
Kuidas tagatakse klientide raha turvalisus?
Turvalisus on eelkõige tagatud klientidega sõlmitud lepingute kaudu, kus on sätestatud, et kliendi poolt tasutud raha ei ole meie ettevõtte raha ning maksejõuetuse korral seda hallatakse väljastpoolt ettevõtte vara.
Kas investorid saavad intressimakseid ka juhul, kui laenu saaja ei suuda laenu tagastada ning Bulkestate müüb panditud vara maha?
Laenud on struktureeritud nii, et pandiga oleks tagatud nii laenusumma, kui ka intressimaksed. Siiski esineb risk, et juhul, kui panditud vara müük võtab kauem aega, intressimakse summa on väiksem kui algselt planeeritud.
Mis juhtub, kui laenu saaja makse hilineb?
Kui laenu saaja viivitab tagasimakse tähtaegu rohkem kui 15 päeva, siis meil on õigus lõpetada laenuleping ning nõuda kohest kogu laenu tagastamist. Tegelikult me hindame viivituse põhjuseks olevaid asjaolusid ning võtame vastu investorite jaoks kõige kasulikuma otsuse.
Kas arendaja saab pikendada laenu tagastamise tähtaega?
Me koostame laene niiviisi, et vältida tagasimakse tähtaja pikendamist. Kui siiski tekib selline vajadus näiteks juhul, kui kinnistu müük võtab rohkem aega kui planeeritud, siis iga juhtum hinnatakse eraldi ning võetakse vastu investorite jaoks kõige kasulikum otsus.
Mis juhtub siis, kui arendaja tagastab laenu ennetähtaegselt?
Kui arendaja tagastab laenu ennetähtaegselt, siis kogu raha koos saadud intressidega tagastatakse investorile. Minimaalne laenu aeg, mille eest investor tasub intressi olenemata ajast, millal laen tegelikult kasutatakse, on kolm kuud.
Kas elektrooniliselt sõlmitud lepingud on juriidiliselt siduvad?
Elektrooniliselt sõlmitud lepingud on juriidiliselt siduvad ning jõustuvad peale seda, kui oleme saanud pangakinnituse investeerimistasu kätte saamise kohta.
Bulkestate account
How can I add funds to my Bulkestate account?
To deposit funds in your account, you can make a bank transfer to transfer the chosen amount of funds (minimum amount of EUR 50) and start investing.
How long does it take for a bank transfer to reach my Bulkestate account?
The bank transfer system typically takes 3-5 business days to complete after initiating a deposit. Bulkestate makes your funds available in your account as soon as we receive the payment.
What does Bulkestate do with the funds in my account?
All investor funds transferred to your Bulkestate account are kept safe in a separate bank account. Funds deposited into your Bulkestate account are available for transfer to your bank account at any time. After making a request, Bulkestate guarantees payout within three business days. You cannot withdraw funds that have already been invested.
How do I withdraw money from my Bulkestate account?
You can withdraw your funds at any time. To transfer funds back into your bank account, click on the “Withdraw Funds” link. A bank transfer initiated by 3 p.m. EET usually takes up to 3-5 business days to arrive in your account.
How can I get help for adding or withdrawing funds?
Bulkestate support is available from 9 a.m. to 6 p.m. EET on weekdays. Call us on +371 24202024 or send an e-mail to info@bulkestate.com.
Auto invest
What is Auto Invest?
Auto Invest is an investment tool that automatically invests available funds on behalf of the user based on the chosen criteria. Once you set your investment criteria, Auto Invest automatically places orders for matching settings. Investors can review, adjust or pause Auto Invest at any time.
How do I get started with Auto Invest?
You have to specify and save your investment criteria to start using Auto Invest. The investment criteria for Auto Invest include: • Maximum sum • Minimum return • Maximum term Auto Invest will NOT invest if there are no funds in your Bulkestate Wallet.
Is there a minimum deposit for Auto Invest?
You have to deposit a minimum of EUR 50 into your Bulkestate account.
Can I still place manual orders if I use Auto Invest?
Yes. As an Auto Invest user, you may place manual orders yourself at any time.
Can I pause or cancel Auto Invest?
Yes, you can choose to pause or stop Auto Invest in your account settings. It does not cancel any previous or pending investments that have already taken place. Once you stop Auto Invest, it will no longer invest on your behalf.
How do I update my Auto Invest settings?
You can update your Auto Invest settings anytime to fit your investment goals. To update saved settings, follow the steps below: 1. Log in to your account. 2. Click on Profile > Auto Invest. 3. Select the saved settings that you wish to modify. 4. Click Save.
Can I cancel orders placed through Auto Invest?
No, you cannot cancel or withdraw an investment if Auto Invest has already placed it.
What are the costs/fees associated with using Auto Invest?
There are no additional costs for using Auto Invest. Standard fees apply according to the Bulkestate Price list.
For investors
Where can I find my existing investments?
You can keep an eye on your investments in your Bulkestate user account. Your account displays all pending investments.
How can I view my full transaction history?
To see past transactions, visit the Transactions section in your user account.
How will I receive profits from my existing investments?
Your funds will be received in your Bulkestate account within 15 business days after your investment has ended. After that period, you will be able to transfer your funds into your bank account.
Where can I change the language when I’m logged in?
Go to the language menu and select your preferred language.
Bulkestate on Läti alternatiivrahastusteenuste assotsiatsiooni ja Euroopa ühisrahastamise võrgustiku liige.