D144CDCA-2981-4B04-A9CC-DF6B8AB8278CE2440654-DFF4-4F6D-88A8-709183AFA503A3E2D7EB-0B3D-492F-9DB6-33A4EE766AE54CE0D8E6-F89B-4D18-990B-96797FA8771Darrow-backE2997C2F-00D0-4BC8-8354-690EC068507478B41C0C-A572-4E8D-B244-126F49AB402FD84A4CBF-EBD8-40B3-BD01-ADC911C2497BC374E1C9-2326-43AE-B490-4BEEC828E154673FA990-BCCC-4126-91A5-792E645D36B5F465D5B7-30EE-4319-A217-A252E037FF220AFCCAE1-D8FD-4AA9-BD21-0EFAEE9295510AE9600A-2112-4D02-B0D9-97A5FE501204168F4D1A-A192-4AB3-8E84-1C38C810C26F7582BD13-7B96-43D6-B08E-5E569BBA7B5DFCAD846A-B718-4613-A121-EC688BE22BBA0943C932-891E-4B10-AF5A-B8477ECC9026eye-2-white9F1195B3-7A37-48A8-A1D0-A8E1DC7549901D6578E2-727A-49CE-A0BB-E7ABE7371B51C4D30985-8815-48E3-9213-E30F63E72EAFCB070AAE-0B7E-445A-A7C5-660E92F16732D04C94B4-4E5C-4DAB-A2CB-20CF2EAFFA7865A06B12-CDC4-48D3-B8E9-79FF0C4E45A3E8260106-8E8C-4809-B6CE-7B5B13BACCA49AE5DC2C-8D37-44DE-ADA2-1F53159E3226C26194E7-A1E1-415A-A7D5-B7E6393B54024E77E832-1E31-4062-AB36-564928966ABEF9D0EE0C-25F3-4202-8659-90637D40CEDA8645AE05-D72A-42CD-8CBA-03583436E30E6AD55666-F4BD-4772-9CD2-3AC1BA6B6A3D19C96D8B-F440-4289-9641-EAF1C1796635A96CEDE5-88BF-4157-B0EA-D1B9BAADAED2BAD76148-9F92-47B8-8693-FFFD0AB932F1BAD76148-9F92-47B8-8693-FFFD0AB932F146BACCE8-8575-4FDE-A446-81A146B20BACD75868C8-BE76-482B-9AFF-DF52BE085AF933304733-3A29-4DDB-91C3-8D944644BCF63029FD0D-9F18-46AB-BF60-F056554476F7D5FE9A72-1D82-4FA9-AAA1-F910A2D8A899E49F6E64-4B4B-4271-A573-B28CB58D1D261498F9F5-9837-4610-B01A-F53DC28DA8631498F9F5-9837-4610-B01A-F53DC28DA863178C94BC-4E1A-41F9-90AF-7AC215E4DA8FE6442424-5AC4-48AD-AC6B-3B69B94AA9C68D237E2A-0F08-4120-91B3-C97C6035711B9F0EE188-4C6E-47EC-B3E6-7D866E06FE65
Investeeringud
Millised garantiid antakse investeeringutele?
1. Igat investeeringuobjekti kontrollivad nii Bulkestate töötajad, kui ka kinnisvaraeksperdid. Laen on tagatud ka hüpoteegiga, niiviisi saame olla kindlad, et laen tagastatakse investoritele. Me arvestame ka kinnistu tulevikuväärtusega juhul, kui laen võrreldes objekti turuväärtusega on võrdlemisi madal. See näitab, et objekti on võimalik kiiresti realiseerida, et tagastada laen investoritele, kui projekt peaks ebaõnnestuma.
Mis juhtub siis, kui nõutud laenusumma ei ole saavutatud ettenähtud tähtajaks?
Kui nõutud summa ei ole kogutud, siis tehing ei toimu ning kogu tasutud raha tagastatakse investoritele.
Kas on võimalik samasse objekti investeerida rohkem kui üks kord?
Kui vajalik summa ei ole veel kogutud, siis on võimalik teostada mitut investeeringut, kuid ainult sel juhul, kui eelneva investeeringu eest on makse teostatud või on möödunud investeeringu makse teostamise tähtaeg (48 tundi).
Milline on maksimaalne investeeringu summa?
Investeeringu summa ei ole piiratud, kuid see ei saa olla suurem kui vajalik laenu summa.
Kas on võimalik saada raha tagasi enne investeerimisperioodi lõppu?
Praegu me sellist võimalust ei saa pakkuda.
Kas investorid peavad tasuma mingeid tasusid?
Ei, liitumiseks Bulkestate platvormiga ning investeerimisvõimaluste kasutamiseks ei pea investorid midagi tasuma.
Millised lepingud sõlmitakse investoriga?
Investori ja Bulkestate vahel sõlmitakse tsessioonileping, mille alusel investor ostab osa nõudest, mis tuleneb laenusaaja ja Bulkestate vahel sõlmitud laenulepingust.
Millal ja kui sageli toimuvad investeeringu tagasimaksed?
Investeeringu põhiosa summa koos kogunenud intressidega tasutakse investoritele tagasimakse päeval, mis on märgitud iga Bulkestate platvormil pakutud investeeringu objekti juures.
Mis on väikseim investeeringu summa?
Väikseim investeeringu summa on 50 eurot.
Kes võib investeerida?
Investeerida saab mistahes ettevõtte või isik, kes on vanem kui 18 aastat.
Kui palju maksab laen arendajate jaoks?
1,8% laenusummast selle väljastamise hetkel ja 0,9% laenusummast laenu tagastamise tähtajal.
Milline leping sõlmitakse arendajaga?
Laenusaaja ja Bulkestate vahel sõlmitakse laenuleping.
Kuidas toimub laenu taotlemine arendaja jaoks?
Et saaksime hinnata väljapakutud projekti, on tarvis esitada kõige olulisemad projekti andmed. 1. Asukoht - aadress või vähemalt piirkond, kus projekti teostatakse. 2. Kinnistu liik - elu või äri. 3. Kinnistu müügi sihtrühm. 4. Planeeritud müügihind. 5. Üldine ja kasulik ruum. 6. Projekti raames tehtavad tööd - remont, ehitus jm. - ning nende graafik. 7. Vajalik investeeringu summa. 8. Planeeritud rahastuse struktuur.
Turvalised tehingud
Mis juhtub siis, kui Bulkestate muutub maksejõuetuks?
Bulkestate maksejõuetus ei mõjuta investeeringu kaotamise riski, sest kogu tehinguga seotud nõuded ja tagatised on antud üle investoritele. Kui keegi üritab peatada meie tegevust, siis laenuteenus automaatselt läheb üle õigusfirmale, mis tagab laenude ja tsessioonilepingute täitmise vastavalt tingimustele.
Kuidas tagatakse klientide raha turvalisus?
Turvalisus on eelkõige tagatud klientidega sõlmitud lepingute kaudu, kus on sätestatud, et kliendi poolt tasutud raha ei ole meie ettevõtte raha ning maksejõuetuse korral seda hallatakse väljastpoolt ettevõtte vara.
Kas investorid saavad intressimakseid ka juhul, kui laenu saaja ei suuda laenu tagastada ning Bulkestate müüb panditud vara maha?
Laenud on struktureeritud nii, et pandiga oleks tagatud nii laenusumma, kui ka intressimaksed. Siiski esineb risk, et juhul, kui panditud vara müük võtab kauem aega, intressimakse summa on väiksem kui algselt planeeritud.
Mis juhtub, kui laenu saaja makse hilineb?
Kui laenu saaja viivitab tagasimakse tähtaegu rohkem kui 15 päeva, siis meil on õigus lõpetada laenuleping ning nõuda kohest kogu laenu tagastamist. Tegelikult me hindame viivituse põhjuseks olevaid asjaolusid ning võtame vastu investorite jaoks kõige kasulikuma otsuse.
Kas arendaja saab pikendada laenu tagastamise tähtaega?
Me koostame laene niiviisi, et vältida tagasimakse tähtaja pikendamist. Kui siiski tekib selline vajadus näiteks juhul, kui kinnistu müük võtab rohkem aega kui planeeritud, siis iga juhtum hinnatakse eraldi ning võetakse vastu investorite jaoks kõige kasulikum otsus.
Mis juhtub siis, kui arendaja tagastab laenu ennetähtaegselt?
Kui arendaja tagastab laenu ennetähtaegselt, siis kogu raha koos saadud intressidega tagastatakse investorile. Minimaalne laenu aeg, mille eest investor tasub intressi olenemata ajast, millal laen tegelikult kasutatakse, on kolm kuud.
Kas elektrooniliselt sõlmitud lepingud on juriidiliselt siduvad?
Elektrooniliselt sõlmitud lepingud on juriidiliselt siduvad ning jõustuvad peale seda, kui oleme saanud pangakinnituse investeerimistasu kätte saamise kohta.
Bulkestate on Läti alternatiivrahastusteenuste assotsiatsiooni ja Euroopa ühisrahastamise võrgustiku liige.