D144CDCA-2981-4B04-A9CC-DF6B8AB8278CE2440654-DFF4-4F6D-88A8-709183AFA503A3E2D7EB-0B3D-492F-9DB6-33A4EE766AE54CE0D8E6-F89B-4D18-990B-96797FA8771Darrow-backE2997C2F-00D0-4BC8-8354-690EC068507478B41C0C-A572-4E8D-B244-126F49AB402FD84A4CBF-EBD8-40B3-BD01-ADC911C2497B673FA990-BCCC-4126-91A5-792E645D36B5168F4D1A-A192-4AB3-8E84-1C38C810C26F7582BD13-7B96-43D6-B08E-5E569BBA7B5DFCAD846A-B718-4613-A121-EC688BE22BBA0943C932-891E-4B10-AF5A-B8477ECC9026eye-2-whiteicons/eye-watching-not9F1195B3-7A37-48A8-A1D0-A8E1DC7549901D6578E2-727A-49CE-A0BB-E7ABE7371B51C4D30985-8815-48E3-9213-E30F63E72EAFCB070AAE-0B7E-445A-A7C5-660E92F16732D04C94B4-4E5C-4DAB-A2CB-20CF2EAFFA7865A06B12-CDC4-48D3-B8E9-79FF0C4E45A3E8260106-8E8C-4809-B6CE-7B5B13BACCA49AE5DC2C-8D37-44DE-ADA2-1F53159E3226C26194E7-A1E1-415A-A7D5-B7E6393B54024E77E832-1E31-4062-AB36-564928966ABEF9D0EE0C-25F3-4202-8659-90637D40CEDA8645AE05-D72A-42CD-8CBA-03583436E30E6AD55666-F4BD-4772-9CD2-3AC1BA6B6A3D19C96D8B-F440-4289-9641-EAF1C1796635A96CEDE5-88BF-4157-B0EA-D1B9BAADAED2BAD76148-9F92-47B8-8693-FFFD0AB932F1BAD76148-9F92-47B8-8693-FFFD0AB932F146BACCE8-8575-4FDE-A446-81A146B20BACD75868C8-BE76-482B-9AFF-DF52BE085AF933304733-3A29-4DDB-91C3-8D944644BCF63029FD0D-9F18-46AB-BF60-F056554476F7D5FE9A72-1D82-4FA9-AAA1-F910A2D8A899E49F6E64-4B4B-4271-A573-B28CB58D1D261498F9F5-9837-4610-B01A-F53DC28DA8631498F9F5-9837-4610-B01A-F53DC28DA863178C94BC-4E1A-41F9-90AF-7AC215E4DA8FE6442424-5AC4-48AD-AC6B-3B69B94AA9C68D237E2A-0F08-4120-91B3-C97C6035711B9F0EE188-4C6E-47EC-B3E6-7D866E06FE65

BULKESTATE ÜLDTINGIMUSED KODULEHE KASUTAMISEKS JA NÕUDEÕIGUSE OSTMISEKS

 1.        Kasutatud mõisted ja nende selgitused

Laenuleping

Bulkestate ja Laenu saaja vahel kauglepinguna sõlmitud kokkulepe laenu andmise kohta Laenu saajale.

Laen

Laenu saajale Laenulepingu alusel väljastatud ja tasumata krediidi põhisumma või selle osa, mida vastavalt Tsessioonilepingule Laenu saaja tasub tagasi ja Bulkestate suunab Võlausaldaja heaks.

Laenu saaja

juriidiline isik, kellega on Bulkestate sõlminud Laenulepingu.

Teenustasu

Hinnakirjas märgitud tasu, mida Kasutaja tasub Bulkestate’le Nõudeõiguste teenindamise eest kooskõlas Lepingu ja/või Tsessioonilepingu tingimustega.

Bulkestate

OU „Bulkestate“, registrinumber 14002296, kes haldab ja tagab kodulehe tööd.

Bulkestate konto/-d

Bulkestate kodulehel märgitud pangakontod, kuhu kantakse Kasutaja raha tehingute tegemiseks kooskõlas käesolevate tingimustega ning mida hoitakse eraldi Bulkestate varast.

Üleandja

Bulkestate, kes vastavalt Tsessioonilepingule annab Nõudeõiguse üle Kasutajale (Ülevõtjale).

Hinnakiri

Kodulehel märgitud tasud, mida Kasutaja tasub Bulkestate’le Nõudeõiguste teenindamise eest.

Tsessioonileping

nõudeõiguste loovutamise leping, mis on sõlmitud Bulkestate Üleandjana ja Kasutaja Ülevõtjana vahel ja mille kohaselt Bulkestate annab Kasutajale (Ülevõtjale) üle Nõudeõiguse, mis tuleneb Laenulepingust.

Ülevõtja

Kasutaja, kes on ostnud Nõudeõiguse Üleandjalt, niiviisi asendades Üleandja.

Tööpäev

mistahes päev, millal on avatud Eesti pangad välja arvatud laupäev, pühapäev ja riigipühad.

Võlausaldaja

Bulkestate, kellele kuulub Nõudeõigus Laenu saaja vastu.

Tehingu kinnitus

Kodulehel automaatselt loodud Tsessioonilepingu põhitingimused.

Kasutaja pangakonto

konto, mis on avatud Kasutaja nimel krediidiasutuses, mille suhtes kehtib Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus või Euroopa Liidu seadusandluse nõuded rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise kohta.

Kasutaja ID number

iga kodulehe Kasutaja personaalne number, mille järgi saab Bulkestate Kasutajat identifitseerida. Kasutaja ID number kasutatakse ka makse teostamisel Bulkestate kontole.

Kasutaja profiil

Kodulehel registreeritud Kasutaja tegevusplatvorm, mis on vastavalt Kodulehe kasutamistingimustele loodud automaatselt ning on Kasutajale püsivalt ligipääsetav peale Kasutaja e-posti aadressi ja parooli sisestamist Kodulehele.

Kasutaja

kodulehel kasutajana registreeritud isik.

Leping

www.bulkestate.com Kodulehe kasutamise leping, mis on sõlmitud Kasutaja ja Bulkestate vahel.

Minimaalne nõudeõiguse summa

Bulkestate’i poolt määratud ja Kodulehel märgitud minimaalne ühe Nõudeõiguse summa, juurdehindlus või soodustus välja arvatud, mille eest saab Kasutaja osta ühe Nõudeõiguse. Nõudeõiguse summa koos juurdehindluse või soodustusega (kui on olemas) moodustab Nõudeõiguse hinna.

Tagatisvahendid

Bulkestate’i pandiõigused kinnisvarale, mistahes kommertspant, tagatis ja muud tagatisvahendid, mis garanteerivad Laenulepingult tulenevate Laenu saaja kohustuste täitmise.

Tingimused

Käesolevad Bulkestate üldtingimused kodulehe kasutamiseks ja nõudeõiguse ostmiseks.

Koduleht

Bulkestate’i poolt loodud ja hallatud leheküljed, mis on koondatud domeeninime www.bulkestate.com alla ning mis võimaldavad Kasutajale kasutada erinevaid Bulkestate’i poolt käesoleva kodulehe raames pakutavaid interaktiivseid teenuseid.

Nõudeõiguse summa

Laenu või selle osa summa, mille eest annab Üleandja Ülevõtjale üle Nõudeõiguse ning mis koos juurdehindluse või soodustusega (kui on olemas) moodustavad Nõudeõiguse hinna.

Nõudeõiguse hind

Bulkestate’i ja Kasutaja vahel kokkulepitud ning Tsessioonilepingus sätestatud tasu Nõudeõiguse eest, mille moodustavad Nõudeõiguse summa ning soodustus või juurdehindlus (kui on olemas).

Nõudeõiguse ostutaotlus

Kodulehel Kasutaja poolt täidetud taotlus Kasutaja poolt valitud Nõudeõiguse ostmise (tsessiooni) kohta.

Nõudeõigus

Bulkestate’i nõue või osa sellest Laenu saaja vastu, mis tuleneb Laenulepingust. Nõudeõigus võib koosneda Laenu põhisummast, Intressidest ja muudest kõrvalnõudest täies mahus või osaliselt, arvestades Üleandja õigust kehtestada erand vastavalt Tsiviilseaduse §1806 tingimustele.

Intressid

hüvitis Laenu kasutamise eest, mis arvutatakse vastavalt Laenulepingule ning mille tasub Laenu saaja.

Pooled

Kasutaja ja Bulkestate.

Registreerimistaotlus

Kodulehel vormistatud Kasutaja poolt esitatud taotlus registreerumiseks ja Kodulehel pakutud teenuste saamiseks kooskõlas Tingimustega.

 

2. Registreerumine ja Kasutaja profiili loomine

2.1. Kodulehel pakutud teenuseid saab kasutada ainult registreeritud Kasutajad, kes on sõlminud Bulkestate’ga Lepingu Kasutaja profiili loomise käigus.

2.2. Registreerimistaotluse esitamiseks ja Lepingu sõlmimiseks peab Kasutaja vastama järgnevalt loetletud kriteeriumidele ning Kasutaja kinnitab, et ta vastab nendele kriteeriumidele kogu Kodulehe kasutamise ajal:

2.2.1. Kasutaja on füüsiline või juriidiline isik;

2.2.2. kui Kasutaja on füüsiline isik, siis ta peab olema vähemalt 18 aastane;

2.2.3. Kasutaja omab pangakontot ning tal on õigus vabalt kasutada nii kontot kui sellel olevaid rahalisi vahendeid;

2.2.4. Kasutaja suhtes ei ole algatatud maksejõuetusmenetlust;

2.2.5. Kasutajal ei ole vastavalt jõustunud kohtuotsusele piiratud teovõime vaimsete häirete tõttu.

2.3. Kasutaja kinnitab, et Registreerimistaotluse esitamise ja Lepingu sõlmimise ajal on Kasutaja teovõimeline ning ei ole alkoholi, narkootikumide, psühhotroopsete, toksiliste ega muude joovastavate ainete mõju all.

2.4. Kasutaja registreerib end Kodulehele, täites Registreerimistaotluse ja kinnitades käesolevad Tingimused. Peale Kasutaja registreerimist loob Koduleht automaatselt Kasutaja profiili. Peale registreerimist Kodulehele annab Bulkestate Kasutajale ID numbri.

2.5. Kasutaja profiilile ligipääsemiseks ja kasutamiseks Bulkestate tuvastab Kasutajat e-posti aadressi ja parooli alusel. Kasutajal on õigus muuta Kasutaja tuvastamiseks määratud e-posti aadressi ja parooli vastavalt Kodulehel antud juhistele.

2.6. Kui Kasutaja on juriidiline isik, kes on allkirjastanud Lepingu, siis Bulkestate omab õigust tuvastada Kasutajana allkirjaõigusliku isiku, kelle suhtes on Kodulehel vormistatud allkirja õigus.

2.7. Lepingu sõlmimiseks, Kodulehel pakutud teenuste kasutamiseks ja Nõuete ostmiseks peab Kasutaja teostama Tingimuste 3.peatükis kirjeldatud toimingud, mis on vajalikud, et Bulkestate saaks tuvastada Kasutaja.

2.8. Bulkestate omab õigust keelduda uue Kasutaja registreerimisest Kodulehel ilma keeldumise põhjust avaldamata.

2.9. Kasutaja profiil on personaalne ning ainult Kasutaja profiili omanik (Kasutaja) omab õigust sellele siseneda ja seda kasutada.

3. Kasutaja tuvastamine ja tehingu kinnitamine

3.1. Bulkestate tuvastab Kasutaja vastavalt Bulkestate sisekontrollisüsteemi tingimustele, rakendades ühte järgmistest viisidest:

3.1.1. kohapeal enne Lepingu sõlmimist, kui Kasutaja täidab ära Kasutaja andmete vormi ja esitab Bulkestate’i poolt nõutud isikut tõendavaid dokumente;

3.1.2.kaugtuvastamise teel, kui Kasutaja peale registreerumist Kodulehele kannab Kasutaja pangakontolt Bulkestate kontole rahalisi vahendeid. Sellisel juhul Bulkestate tuvastab Kasutaja panga käest saadud andmete alusel. Kasutaja peab makse selgitusel märkima Kasutaja ID numbri, mis on märgitud Kasutaja profiilis.

3.2. Kasutaja lõplikuks tuvastamiseks omab Bulkestate õigust oma äranägemise järgi mistahes ajal nõuda Kasutajalt isikusamasuse tõendamiseks lisadokumentide või andmete esitamist ning ühepoolselt määrata lisanõudeid Kasutaja tuvastamiseks ning kehtestada muudatusi Kasutaja tuvastamisprotsessis.

3.3. Kui Leping on sõlmitud kohapeal, siis Leping Bulkestate’i ja Kasutaja vahel loetakse sõlmituks ning see jõustub hetkel, kui selle on allkirjastanud mõlemad Pooled. Kui Leping on sõlmitud kaudselt, siis Leping Bulkestate’i ja Kasutaja vahel loetakse sõlmituks ning see jõustub hetkest, kui Kasutaja on Kodulehel kinnitanud käesolevad Tingimused ja Bulkestate on tuvastanud Kasutaja. Lepingu sõlmimise fakti kohta teavitab Bulkestate Kasutajat edastades Kasutaja e-posti aadressile kirjaliku teavituse. Sõlmitud Lepingu ja kõikide Tsessioonilepingutega saab Kasutaja tutvuda Kasutaja profiilis.

3.4. Tingimustes sätestatud korras esitatud Registreerimistaotlus ja rahaliste vahendite kandmine Bulkestate kontole kinnitavad, et Kasutaja soovib kasutada Kodulehte ja selles pakutud teenuseid kooskõlas Lepingu tingimustega.

3.5. Kodulehele registreerumiseks ja Kasutaja profiilile sisse logimiseks peab Kasutaja sisestama oma e-posti aadressi ja parooli.

3.6. Peale e-posti aadressi ja parooli sisestamist loetakse Kasutaja poolt Kodulehel teostatud toiminguid Kasutaja allkirja või nõusolekuna. Kõik maksed, maksekorraldused, korraldused, avaldused, lepingud ning muud dokumendid, mida on kinnitanud või esitanud Kasutaja Kodulehel peale e-posti aadressi ja parooli sisestamist Kodulehel sätestatud viisil, on Kasutajale ja Bulkestate’le siduvad.

3.7. Kasutaja parool on konfidentsiaalne informatsioon, mida Kasutaja ja Bulkestate kohustuvad mitte avalikustama ning takistama selle teada saamist kolmandatele isikutele. Kasutajal on kohustus hoida oma parooli turvaliselt ning parooli muuta/uuendada regulaarselt ehk mitte harvemini kui see on ettenähtud Bulkestate poolt.

3.8. Kui Kasutaja parool on saanud või on võinud saada teatavaks kolmandale isikule, siis Kasutaja peab sellest viivitamatult kirjalikult või telefonitsi teavitama Bulkestate’le, mille järel Bulkestate võimalikult lühikese aja jooksul lukustab ligipääsu Kasutaja profiilile hetkeni, kui Kasutajale on temapoolse avalduse alusel antud uus parool ning Kasutaja on andnud Bulkestate’le korralduse võtta profiil lukust lahti.

3.9. Bulkestate’l on õigus, kuid mitte kohustus blokeerida ligipääs Kasutaja profiilile, kui Bulkestate’l tekib kahtlus volitamata juurdepääsu osas Kasutaja profiilile sealhulgas, kui Bulkestate’l tekivad kahtlused, et Kasutaja parool on saanud või on võinud saada teatavaks kolmandatele isikutele, või kui Bulkestate’l on kahtlused õigusvastaste tehingute teostamise kohta ning muudel juhtudel Bulkestate’i äranägemise järgi, et tagada Kasutaja ja/või teiste Bulkestate klientide teenuste turvalisus, puutumatus, konfidentsiaalsus või selleks, et takistada võimaliku kahju tekkimist Bulkestate’le või klientidele.

3.10. Bulkestate’l on õigus jätta tehing kinnitamata, kui:

3.10.1. Kasutaja ei järgi Tingimusi;

3.10.2. Bulkestate’l on kahtlused Kasutaja isiksuse osas ning Bulkestate ei ole saanud ühendust Kasutajaga, et kinnitada tehingu sisu;

3.10.3. Kasutaja korraldus on ebaselge või moonutatud kommunikatsiooni häirete tõttu;

3.10.4. muudel Tingimuste sättes 3.10 ettenähtud juhtudel.

4. Bulkestate konto ja maksete sooritamise tingimused 

4.1. Bulkestate võtab Kasutajalt vastu rahalisi vahendeid ja Kasutaja kannab neid Bulkestate kontole.

4.2. Kasutajal on õigus kanda vahendeid Bulkestate kontole vaid omal nimel, kandes vahendeid vaid Kasutaja pangakontolt.

4.3. Mistahes ülekande teostamisel Bulkestate kontole peab Kasutaja makse selgitusel märkima Kasutaja profiilis märgitud Kasutaja ID numbri ja Tehingu kinnituse numbri. Kui Kasutaja teostab makse ilma Kasutaja ID numbri või Tehingu kinnituse numbrita, siis Bulkestate omab õigust pidada sellist makset teostamatuks selle identifitseerimise hetkeni.

4.4. Bulkestate omab õigust kasutada Kasutaja poolt Bulkestate kontole kantud rahalised vahendid vaid kooskõlas Lepingu ja Tsessioonilepingu tingimustega.

4.5. Vastavalt käesolevatele Tingimustele peetakse Kasutaja poolt Bulkestate’le üle kantud rahalised vahendid „asja vedamiseks vajalikeks vahenditeks“ Tsiviilseaduse §2307 tähenduses. Vastav pangas olev rahasumma on oma iseloomult nõue (panga vastu), mida Bulkestate on omandanud Kasutaja nimel ja kasuks vaid volitatud isikule antud ülesande täitmiseks. Sellest tulenevalt vastavad rahalised vahendid on eraldatud Bulkestate’i varast ja ei ole kajastatud Bulkestate’i finantsaruannetes. Kasutaja kinnitab, et kandes rahalisi vahendeid Bulkestate kontole ta ei kanna kõnealuseid rahalisi vahendeid Bulkestate’i varasse.

4.6. Kõik maksed Bulkestate’i kontole sooritatakse ainult eurodes. Kui Kasutaja teostab makse muus valuutas, siis Bulkestate omab õigust konverteerida vastava summa eurodesse Bulkestate’i poolt valitud krediidiasutuse vahetuskursi alusel või Eesti Panga poolt määratud valuutakursi alusel makse kättesaamise päeval. Mistahes raha ülekandmisega seotud kulud kannab Kasutaja.

4.7. Bulkestate omab õigust pidada Bulkestate kontolt Kasutaja kontole teostavatest maksetest kinni tasusid tagamaks Lepingust ja Tsessioonilepingust tulenevate Kasutaja kohustuste täitmist sealhulgas Bulkestate’i Teenustasude tasumiseks.

4.8. Õigusvastaselt saadud vahendite kandmine Bulkestate kontole on seadusvastane. Selliste kahtlaste tehingute korral sellest teavitatakse vastavaid pädevaid asutusi ning see võib viia Kasutaja kontol olevate vahendite külmutamiseni ning Kasutaja konto sulgemiseni ja vahendite konfiskeerimiseni. Kui Bulkestate’l Kasutaja registreerimise või Lepingu kehtivuse ajal tekivad kahtlused rahapesu või terrorismi rahastamise või sellise tegevuse katse kohta, siis Bulkestate omab õigust keelduda Kasutaja registreerimisest Kodulehel, mitte võtta vastu Kasutajalt rahalisi vahendeid ja/või blokeerida ligipääs või sulgeda Kasutaja profiil.

5. Nõude ostmine

5.1. Pärast Kasutaja tuvastamist vastavalt käesolevatele Tingimustele on Kasutajal õigus osta Kodulehel pakutud Nõudeõigusi järgnevatel tingimustel:

5.1.1. Kasutaja valib Kodulehel pakutud Nõude oma äranägemise järgi;

5.1.2. Nõudeõiguse ostutaotluses Kasutaja märgib Nõudeõiguse hinna, mille eest soovib Kasutaja osta Nõudeõigust ning kinnitab oma valiku. Nõudeõiguse hind koosneb Nõudeõiguse summast, mis ei saa olla väiksem Minimaalsest nõudeõiguse summast ja juurdehindlusest või soodustusest (kui on olemas).

5.2. Kõiki Nõudeõiguse ostutaotlusi registreeritakse kronoloogilises järjekorras ning täidetakse kooskõlas Kodulehel vastaval hetkel kohaldatava Nõudeõiguse ostutaotluste täitmise korraga. Aja määramisel on otsustav tähendus Kodulehe süsteemi ajal. Bulkestate omab õigust mistahes ajal ilma Kasutajat eelnevalt hoiatamata ühepoolselt muuta ja täiendada kehtivat Nõudeõiguse ostutaotluste täitmise korda.

5.3. Kui Kasutaja on valinud Nõudeõiguse ja märkinud ostusumma, siis Kasutajale Kodulehelt väljastatakse Tehingu kinnitus. Kasutaja kontrollib Tehingu kinnituses esitatud informatsiooni täielikkust ja õigsust ning, kui Tehingu kinnituses esitatud informatsioon vastab Kasutaja poolt väljendatud tahtele, siis Kasutaja kinnitab Tehingu Kodulehel ettenähtud korras.

5.4. Tingimuste punktis 5.3 nimetatud kinnitusega muutub Kasutaja poolt teostatud ost Kasutajale siduvaks ning Kasutaja peab 2 (kahe) tööpäeva jooksul teostama ülekande Bulkestate’i kontole vastavalt Nõudeõiguse hinnale. Nõudeõiguse hinna ülekandmise hetkest Bulkestate’i kontole muutub vastav Nõudeõigus Bulkestate’le siduvaks ning seda peetakse üleantuks Kasutajale.

5.5. Kasutaja kinnitab ja mõistab, et Kasutaja võib osta kõik nõudeõigused Laenu saaja vastu, mis tulenevad Laenulepingust, täies mahus või osaliselt. Ostes vaid osa nõudeõigusest Kasutaja kinnitab ja mõistab, et Nõudeõigus ei hõlma kõiki Bulkestate’i nõudeid Laenu saaja vastu ning Kasutaja ei muutu ainsaks Laenu saaja võlausaldajaks vastavalt Laenulepingule ning sellisel juhul kooskõlas Tingimustega Bulkestate teenindab Nõudeõigust koos teiste Kodulehe kasutajate nõudeõigustega, mis tulenevad Laenulepingust.

5.6. Kasutaja omab õigust mistahes ajal tutvuda Kasutaja profiilis teabega, mis puudutab kõiki Kodulehel Kasutaja poolt teostatud tehinguid, Bulkestate’i poolt Kasutajale teostatud makseid ning Bulkestate’i poolt kooskõlas käesolevate Tingimuste ja Tsessioonilepingu sätetega tehtud kinnipidamisi.

 

 

6. Tsessioonilepingu sõlmimise kord

6.1. Tingimuste punktis 5.3 nimetatud kinnituse andmisega Kasutaja samaaegselt kinnitab ka Nõudeõiguse ostmisega seotud Tsessioonilepingu Kodulehel märgitud korras.

6.2. Hetkest, kui Kasutaja on kinnitanud Tsessioonilepingu tingimused Kodulehel ettenähtud korras, Tsessioonileping peetakse sõlmituks ning Kasutajast saab Võlausaldaja.

6.3. Alates Tsessioonilepingu sõlmimise hetkest see on kogu selle kehtivuse aja jooksul Kasutajale kättesaadav Kasutaja profiilis ning Bulkestate tagab viivitamatult Kasutajale õiguse tutvuda Kasutaja profiili kaudu ostetud Nõudeõiguse ning ettenähtud Laenu tagasimaksegraafikuga. Laenulepingut ja teisi sellega seotud dokumente ei anta Kasutajale (Ülevõtjale) üle pärast Tsessioonilepingu sõlmimist vaid need jäävad hoiule Bulkestate’i juurde.

6.4. Laenu saaja teostab Laenusaaja makseid igakuiselt vastavalt Laenulepingule. Laenusaaja maksete kättesaamisel Laenu saaja käest jagab Bulkestate kõik kättesaadud vahendid kõikide kasutajate vahel, kes omavad Nõudeõigust Laenu saaja vastu, järgneval moel:

6.4.1. saadud Laenu põhisumma jagatakse proportsionaalselt iga kasutaja Nõudeõiguse summaga;

6.4.2. saadud Intressid ja teised kõrvalnõuded, mis tulenevad vastavast Nõudeõigusest, tasutakse Kasutajale, kellele kuulub vastav Nõudeõigus.

6.5. Viivitamatult pärast saadud rahaliste vahendite jaotamist kannab Bulkestate vastava rahasumma Kasutaja kontole, pidades kinni Teenustasu ja muud tasud vastavalt Hinnakirjale (kui sellised on).

6.6. Kasutaja on teavitatud ja nõustub, et Intresside, viivise ja muude kõrvalnõuete ning vastavalt Tingimustele ja Tsessioonilepingule tasutavate summade arvutamisel eeldatakse, et aastas on 360 päeva.

6.7. Kasutaja mõistab Laenu saaja kohustuste mittetäitmise riski, mille tulemusel Kasutajale võib jääda saamata Nõudeõigus täies mahus. Bulkestate kohustub teostama kõik vajalikud ja lubatud toimingud selleks, et soodustada Nõudeõiguse õigeaegset ja täieliku tagasisaamist ilma Kasutajat kaasamata. Laenu saaja kohustuse mitte täitmise korral Bulkestate ei võta vastutust Nõudeõiguse turvalisuse eest ning Bulkestate ei oma kohustust tagastada Kasutajale tema poolt tasutud Nõudeõiguse hinda või osa sellest.

6.8. Nõudeõiguse hinna tasumise kord, Nõudeõiguste tagasi saamise ja muud tsessiooniga seotud tingimused sisalduvad Tsessioonilepingus.

7. Kasutaja õigused ja kohustused 

7.1. Kasutaja kohustub:

7.1.1.  mitte kasutama Kodulehte seadusvastaste toimingute teostamiseks sealhulgas pettuseks ja rahapesuks;

7.1.2. Kodulehele registreerumisel ja selle kasutamisel esitama vaid tõest informatsiooni;

7.1.3. kasutama vaid turvalisi elektroonside ja andmeülekande vahendeid ja seadmeid;

7.1.4. Viivitamatult kuid mitte hiljem kui 3 (kolme) Tööpäev jooksul teavitama kirjalikult Bulkestate, kui muutub Kasutaja ees-, perekonnanimi, e-posti aadress, konto number või muu Kodulehel esitatud informatsioon;

7.1.5. suhtluses Bulkestate’ga olema viisakas, järgides ühiskonnas üldtunnustatud moraalinorme.

7.2. Nõustudes käesolevate Tingimustega Kasutaja kinnitab, et ta suudab võtta iseseisvalt vastu otsuseid Nõudeõiguste ostmise ja Tsessioonilepingute sõlmimise kohta ning mõistab kõiki riske sealhulgas riski mitte saada tagasi Nõudeõigus või osa sellest. Kasutaja mõistab, et Nõudeõiguse ostmisega ei kaasne Tagatises sisalduva pandiõiguse ümberregistreerimine Ülevõtja kasuks (kui selline on registreeritud) ning see jääb registreerituna Bulkestate’i kasuks.

7.3. Kasutaja on teadlik ja mõistab, et kolmandad isikud, kellele on saanud teatavaks Kasutaja parool, võivad pääseda ligi Kasutaja profiilile ja võtta kohustusi Kasutaja nimel. Kui Kodulehel teostatakse toiminguid Kasutaja profiili kaudu (sh ostetakse Nõudeõigusi) kasutades õiget Kasutaja e-posti aadressi ja parooli, siis loetakse, et toimingud vastavas Kasutaja profiilis on teostanud Kasutaja ise.

7.4. Kasutaja mõistab ja on informeeritud, et Bulkestate omab kohustust tagada Laenu saajate isikuandmete konfidentsiaalsust, sellepärast Bulkestate avalikustab Kasutajale (Ülevõtjale) Tsessioonilepingu raames vaid piiratud iseloomuga teavet Laenu saaja ja Tagatise kohta. Kasutaja kohustub mitte nõudma Bulkestate’i käest sellise konfidentsiaalse teabe avalikustamist Laenu saaja ja Tagatise kohta ning seoses sellega ei esita Bulkestate’i ja Laenu saaja vastu pretensioone.

7.5. Kasutaja (Ülevõtja) kohustub Tsessioonilepingu kehtivuse ajal mitte võtma otsest ühendust Laenu saajaga seoses sõlmitud Tsessioonilepingu ja loovutatud Nõudeõigusega, mitte nõudma ilma Bulkestate vahenduseta Laenu saajalt maksete teostamist, samuti mitte esitama nõudeid Laenu saaja ja Nõudeõiguse suhtes ning mitte pöörduma Laenu saaja vastu kohtusse või vahekohtusse.

8. Bulkestate õigused ja kohustused

8.1. Bulkestate sõlmib Kasutaja ülesandes ja vastavalt Kodulehel esitatud korraldustele Tsessioonilepinguid ja haldab Kasutaja Nõudeõigusi. Kasutaja annab korralduse ja volitab ning Bulkestate kohustub Kasutaja huvides, kuid oma nimel haldama Nõudeõigusi.

8.2. Bulkestate haldab Nõudeõigusi, mis on loovutatud Kasutajale (Ülevõtjale), eraldi oma varast. Kasutaja annab Bulkestate’le õigusvõime hallata Nõudeõigust, mida Bulkestate kasutab oma nimel, kuid Kasutaja huvides. Kasutaja kohustub mitte võtma ühepoolset tagasi käesolevates Tingimustes ja Tsessioonilepingus sisalduva volituse.

8.3. Bulkestate kinnitab, et Laenulepingust tulenev Kasutaja Nõudeõigus on Kasutajale kuuluv vara Tsessioonilepingus märgitud summas ning Bulkestate haldab Nõudeõigust vaid ulatuses, mis on sätestatud käesolevates Tingimustes, Laenulepingus ja Tsessioonilepingus. Nõudeõigus on käsitletav Kasutaja varana sõltumata sellest, et Bulkestate on sõlminud Laenulepingu laenuandjana ja on väljastanud Laenu saajale Laenu, ning vaatamata sellele, et Tagatis on antud Bulkestate’i kasuks.

8.4. Bulkestate haldab Nõudeõigust kuni Nõudeõiguse kustutamiseni täies mahus, tegutsedes Kasutaja agendina (volitatud isikuna) kooskõlas Tsiviilseaduse 18.peatüki sätetega.

9. Tasu Kodulehe teenuste eest

9.1. Bulkestate’i poolt osutatud teenuste eest tasub Kasutaja Bulkestate’le Teenustasu vastavalt Hinnakirjale või Kasutaja ja Bulkestate’i vahel kokkulepitud Teenustasule ning muid Hinnakirjas ettenähtud makseid, kui sellised on kohaldatavad.

9.2. Bulkestate peab Teenustasu kinni tasudest, mida Kasutaja saab Bulkestate’i kontolt, ilma lisakooskõlastamiseta Kasutajaga.

9.3. Maksekohustus on täidetud hetkest, kui maksesumma on kantud makse saaja kontole.

9.4. Kasutaja teadvustab ja mõistab, et vastavalt Kasutajale kohaldatavatele maksuõigustele ja muudele normatiivaktidele, tuleb tuludest, mida Kasutaja saab seoses Nõudeõigusega, tasuda makse.  Kasutaja vastutab täies mahus kõikide maksude, mis tulenevad Kasutaja Nõudeõigusest, tasumise eest vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktidele.

10. Vastutus

10.1. Kasutaja vastutab kõikide kahjude eest, mis on tekkinud volitamata tegevuse tulemusel, kui Kasutaja on toiminud seadusvastaselt või tahtlikult (sihilikult) või siis raske hooletuse tõttu ei ole järginud Tingimuste punktis 3.7 ja 3.8 ettenähtud nõudeid.

10.2. Kasutaja vastutab mistahes kahju, võetud kohustuste või muu tegevuse eest, mis on teostatud Kasutaja profiilis hetkeni, kui Bulkestate’i on hoiatatud Tingimuste punktis 3.8 mainitud juhtumite kohta ning Bulkestate’l on olnud piisavalt aega ligipääsu blokeerimiseks Kasutaja profiilile.

10.3. Kui Bulkestate’i õigusvastase tegevuse tulemusel kannab Kasutaja kahju, siis Bulkestate hüvitab Kasutajale tekkinud otsese kahju. Kahju hüvitise suurus on piiratud Kasutaja poolt Bulkestate’i kontole kantud summa suurusega kahju tekkimise hetkel.

10.4. Bulkestate on täielikult vabastatud vastutusest Kasutaja ees mistahes kahju eest, mis on Kasutajale tekkinud või võib tekkida Kodulehe kasutamise või Nõudeõiguse ostmise tulemusel, sealhulgas:

10.4.1. kui Kasutaja ei ole järginud Lepingu tingimusi;

10.4.2. kuni Kasutaja profiili blokeerimise hetkeni vastavalt Tingimuste punktis 3.8 ettenähtud korras, kui kahju on tekkinud kolmandate isikute seadusvastase tegevuse tulemusel;

10.4.3. sidehäirete tõttu ja muude Bulkestate’st sõltumata häirete ja takistuste tulemusel;

10.4.4. kui vastavalt Lepingule on blokeeritud Kasutaja ligipääs Kasutaja profiilile.

10.4.5. Laenu saaja Laenulepingu rikkumiste või seadusvastase tegevuse korral;

10.4.6. kui põhjuseks on Tsessioonilepingust tulenevate Kasutaja kohustuste täitmine või täitmisega viivitamine.

10.5. Bulkestate ei oma kohustust teostada Nõudeõiguse või mistahes muude maksete teostamist Kasutajale, kui Bulkestate ei ole saanud selliseid makseid vastava Laenu saaja käest kooskõlas Laenulepinguga.

10.6. Kasutajad sõlmivad tehinguid Kodulehel otse ja omal vastutusel. Kasutajatel on õigus kasutada Kodulehel pakutud lepinguvorme omal vastutusel ja riisikol. Bulkestate ei vastuta võimalike õigusaktidest tulenevate kohustuste eest, mis võivad Kasutajale tekkida seoses Kodulehel sõlmitud tehingutega.

10.7. Kui Kasutaja eitab, et ta on andnud oma nõusoleku tehingu teostamiseks, siis Kasutaja profiili ja parooli kasutamine loetakse piisavaks tõendiks selleks, et Kasutaja on andnud nõusoleku tehingu teostamiseks või on toiminud petturlikult, või ta ei ole tahtlikult või hooletuse tõttu täitnud mõnda käesolevate Tingimuste punktis 3.7 või 3.8 sätestatud kohustustest.

10.8. Pooled ei vastuta oma kohustuste mittetäitmise eest, kui kohustuste mittetäitmise põhjuseks on Poolte tahtest sõltumatud vääramatu jõu (force majeure) asjaolud. Vääramatu jõu asjaoludeks peavad Pooled asjaolusid, mida kumbki Pool ei ole saanud eelnevalt ette näha ja mõjutada, sealhulgas elektrivarustuse häired, Eesti Vabariigi või Euroopa Ühenduse institutsioonide poolt vastuvõetud normatiivaktid, streigid, sõjategevus, loodusõnnetused või muud põhjused, mida Pooled ei ole saanud ei ennetada, ega ette näha. Pool võib viidata vääramatu jõu asjaoludele vaid juhul, kui ta on teostanud kõik temast sõltuvad tegevused Lepingus ettenähtud kohustuste täitmiseks. Pärast vääramatu jõu asjaolude lõppemist on Pool kohustatud viivitamatult jätkama oma kohustuste täitmist.

11. Kasutaja isikuandmed

11.1. Bulkestate on õigustatud teostama kõikide Kasutaja käest saadud Kasutaja isikuandmete töötlemist (registreeritud Eesti Vabariigi Andmekaitse Inspektsioonis) ning andma üle ja kätte saama Kasutaja isikuandmeid ja muud teavet kolmandatelt isikutelt, andmebaasidelt ja arvestussüsteemidelt (nt Rahvastikuregister, Sotsiaalkindlustusamet jm).

11.2. Bulkestate’i poolt teostatud Kasutaja isikuandmete töötlemise eesmärk on klientide üle arvestuse pidamine, teenuste pakkumine, osutamine ja hooldus, finants- ja statistika analüüs, Bulkestate ja/või Kasutaja Lepingust tulenevate õiguste realiseerimine ja kaitsmine.

11.3. Bulkestate’l on õigus avalikustada Kasutaja isikuandmeid:

11.3.1. mistahes isikule, kes on seotud Bulkestate Lepingust tulenevate kohustuste täitmisega (sh sideteenuste osutajatele, maksete vahendajatele, krediidiasutustele, IT teenuste osutajatele jmt);

11.3.2. välisteenuste osutajatele, keda Bulkestate on kaasanud Lepingust tulenevate teenuste osutamiseks, niivõrd kuivõrd teave on vajalik nendele antud ülesannete teostamiseks;

11.3.3. Eesti Vabariigi Andmekaitse Inspektsioonis registreeritud isikuandmete töötlemissüsteemide isikuandmete operaatoritele, mille eest vastutab Bulkestate, niivõrd kuivõrd teave on vajalik nendele antud ülesannete teostamiseks;

11.3.5. Nõudeõiguse üleandmisel (loovutamisel);

11.3.6. kolmandatele isikule, kes teostavad sissenõudmise toiminguid Kasutaja suhtes (nt võlgade sissenõudmisega tegelevatele ettevõtetele, juristidele, kohtutäituritele, maksejõuetuse administraatoritele jm);

11.3.7. ettevõtetele, mis osutavad Bulkestate’le, õigus-, raamatupidamise või auditeerimise teenuseid, tagades, et nimetatud isikud kohustuvad sellist informatsiooni mitte avalikustama.

11.4. Kasutaja nõustub, et Bulkestate kasutab Kasutaja profiilis märgitud aadressi, e-posti aadressi ja/või telefoninumbrit kommertsteadaannete saatmiseks pakutavate toodete või kampaaniate kohta.

11.5. Kasutajaga ühenduse võtmiseks omab Bulkestate õigust helistada ja saata sõnumeid (SMS) Kasutaja profiilis märgitud mobiiliside operaatori poolt antud numbrile või mistahes muule telefoninumbrile, saata e-kirju Kasutaja profiilis märgitud e-posti aadressile ning saata postisaadetisi Kasutaja postiaadressile.

12. Lepingu lõpetamine

12.1. Bulkestate omab õigust eelneva hoiatuseta piirata Kasutaja õigust kasutada Kodulehte ja/või lõpetada Leping ja kustutada Kasutaja profiil, kui:

12.1.1. Kasutaja rikub käesolevaid Tingimusi või Tsessioonilepingu sätteid või kasutab Kodulehte seadusvastaselt muul viisil;

12.1.2. Kasutaja on esitanud Bulkestate’le vale või eksitavat infot või võltsitud dokumente;

12.1.3. kui Bulkestate’l tekkib kahtlus rahapesu, terrorismi finantseerimise või selliste tegevuste katse kohta Kasutaja või Kasutaja profiili vahendusel.

12.2. Bulkestate omab õigust ühepoolselt lõpetada Leping mistahes Lepingu kehtivuse ajal edastades Kasutaja e-posti aadressile vähemalt 10 (kümme) Tööpäeva ette vastavasisulise teavituse. Sellisel juhul teavituse saatmise hetkest Kasutaja ei saa enam sõlmida uusi Tsessioonilepinguid ja osta uusi Nõudeõigusi ning kasutada Kasutaja profiili. Bulkestate jätkab vastavalt käesolevatele Tingimustele ja Tsessioonilepingule kõikide Kasutaja Nõudeõiguste haldamist, mis on ostetud enne, kui Kasutaja on saanud kätte Bulkestate’i teavituse ühepoolse Lepingu lõpetamise kohta.

12.3. Kasutaja omab mistahes Lepingu kehtivuse ajal õigust nõuda Kasutaja profiili kustutamist ja Lepingu lõpetamist tingimusel, kui Kasutajale ei kuulu ühtegi Nõudeõigus, mida haldab Bulkestate.

12.4. Kui Kasutaja soovib kustutada Kasutaja profiili ja lõpetada Leping, siis Kasutaja saadab oma e-posti aadressilt Bulkestate’le vastava taotluse või täidab ja kinnitab selle Kasutaja profiilis Kodulehel ettenähtud korras. 

13. Tegevus Bulkestate maksejõuetuse korral

13.1. Bulkestate’i maksejõuetuse korral viivitamatult peatatakse Kodulehel uute Tsessioonilepingute sõlmimine.

13.2. Bulkestate’i maksejõuetus ei mõjuta Kasutaja ja Laenu saaja vahelisi lepingulisi suhteid.

13.3. Bulkestate’i maksejõuetuse korral teostab Bulkestate kõik toimingud, mis on vajalikud selleks, et kolmas isik võtaks üle Kodulehelt tulenevate Nõudeõiguste haldamise ja juhtimise, millest teavitab Bulkestate kõiki Kasutajaid.

14. Muud sätted

14.1. Kõik tehingud sooritatakse Kodulehel eurodes (EUR).

14.2. Kui Lepingu tekstis mainitud arvude sõnaline sõnastus erineb numbrilisest kirjapildist, siis kokkulepituks peetakse arvude sõnaline sõnastus

14.3. Kõik Pooltevahelised teated tuleb vormistada kirjalikult ja saata teisele Poolele Kodulehe vahendusel, posti või e-posti teel aadressile, mis on märgitud Kasutaja profiilis. Postiga saadetud teated loetakse kättesaaduks 5. (viiendal) kalendripäeval postiteenuste osutaja pitseril märgitud kuupäevast arvates, millega on kinnitatud tähitud kirja saabumine postiasutusse. Teated, mis on saadetud Kasutaja e-posti aadressile, loetakse kättesaaduks 24h jooksul peale nende väljasaatmist.

14.4. Kodulehel pakutud teenuste arendamiseks ja parendamiseks on Bulkestate’l õigus ühepoolselt muuta käesolevaid Tingimusi. Kasutaja e-posti aadressile saadetud Tingimuste muudatuste projekti Bulkestate publitseerib Kodulehel ja saadab Kasutaja poolt märgitud e-posti aadressile.

14.5. Kasutaja võib 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul peale Tingimuste muudatuste projekti kättesaamist: selle vastu võtta või keelduda  vastuvõtmisest, või esitada kirjalikult omapoolse muudatuste ettepaneku, mida Bulkestate omakorda saab vastu võtta  või keelduda vastuvõtmisest. Muudatustest, mis puudutavad Tingimustest tulenevaid makseid, teavitab Bulkestate Kasutajat individuaalselt 30 (kolmkümmend) päeva enne vastavate muudatuste jõustumist.

14.6. Kasutaja nõustub/ei nõustu Bulkestate’i poolt pakutud Tingimuste muudatustega (Tingimuste uuele sõnastusele), avaldades oma nõusoleku/mittenõusoleku Kodulehel.

14.7. Bulkestate omab õigust mistahes ajal ühepoolselt muuta Hinnakirja sealhulgas määrata uusi komisjonitasusid ning kohaldada Bulkestate’i ühepoolsel äranägemisel Hinnakirjas märgitud komisjonitasudele soodustusi. Teave Hinnakirja muudatuste kohta on kättesaadav Kodulehel. Teave Hinnakirja muudatuste kohta tehakse Kasutajale teatavaks vähemalt 10 (kümme) päeva ette Bulkestate’le teada olevate Kasutaja kontaktide vahendusel.

14.8. Pooled kohustuvad mitte avaldama kolmandatele isikutele Lepingust tulenevat teavet, väljaarvatud Eesti Vabariigi õigusaktides ja Lepingus ettenähtud juhtudel.

14.9. Käesolevast Lepingust tulenevatele õiguslikele suhetele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte.

14.10. Poolte vaidlusi, mis on seotud Kodulehe kasutamise ja Tingimustega, lahendatakse kooskõlas Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktidega.

14.11. Käesolevad Tingimused on Kasutajale siduvad hetkeni, kui on kustutatud Kasutaja profiil ning kõik Laenu saaja kohustused, mis tulenevad Laenulepingutest, millest tulenevad Kasutaja poolt ostetud Nõudeõigused, on täielikult täidetud.

14.12. Leping säilitatakse Bulkestate andmebaasis PDF failina. Leping säilitatakse Bulkestate andmebaasis piiramata ajaks.

 

 ***

 BULKESTATE ÜLDTINGIMUSED KODULEHE KASUTAMISEKS JA KINNISVARA OSTMISEKS

 1.        Kasutatud mõisted ja nende selgitused

Bulkestate

OU „Bulkestate“, registrinumber 14002296, kes haldab ja tagab kodulehe tööd.

Bulkestate konto/-d

Bulkestate kodulehel märgitud pangakontod, kuhu kantakse Kasutaja raha tehingute tegemiseks kooskõlas käesolevate tingimustega ning mida hoitakse eraldi Bulkestate varast.

Tehingu kinnitus

Lepingu lisa, kus on märgitud teave kasutaja poolt valitud kinnisvara kohta.

Tehingu kehtivuse tähtaeg

Kodulehele lisatud kinnisvara müüja poolt kehtestatud tähtaeg, mille jooksul peavad platvormi kasutajad vali ma kinnisvara ja tasuma tagatisdeposiiti summa, mis on märgitud pakkumises.

Tööpäev

Mistahes päev, millal on avatud Eesti pangad välja arvatud laupäev, pühapäev ja riigipühad.

Tagatisdeposiit

Rahasumma, mis võrdub kinnisvara ühe (1) ruutmeetri hinnaga.

Kasutaja pangakonto

Konto, mis on avatud Kasutaja nimel krediidiasutuses, mille suhtes kehtib Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus või Euroopa Liidu seadusandluse nõuded rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise kohta.

Kasutaja ID number

Iga kodulehe Kasutaja personaalne number, mille järgi saab Bulkestate Kasutajat identifitseerida. Kasutaja ID number kasutatakse ka makse teostamisel Bulkestate kontole.

Kasutaja profiil

Kodulehel registreeritud Kasutaja tegevusplatvorm, mis on vastavalt Kodulehe kasutamistingimustele loodud automaatselt ning on Kasutajale püsivalt ligipääsetav peale Kasutaja e-posti aadressi ja parooli sisestamist Kodulehele.

Kasutaja

Kodulehel kasutajana registreeritud isik.

Leping

www.bulkestate.com Kodulehe kasutamise leping, mis on sõlmitud Kasutaja ja Bulkestate vahel.

Kinnisvara

Kodulehel Kasutaja poolt valitud Kinnisvara, mida Kasutaja on valmis ostma.

Kinnisvara ostu tehingu kirjeldus

Lepingu lisa, kus on märgitud teave kasutaja poolt valitud kinnisvara kohta.

Tingimused

Käesolevad Bulkestate üldtingimused kodulehe kasutamiseks, mida kohaldatakse kõikidele Kasutaja lepingutele ja tehingutele, mille Kasutaja sõlmib Kodulehe vahendusel.

Koduleht

Bulkestate’i poolt loodud ja hallatud leheküljed, mis on koondatud domeeninime www.bulkestate.com alla ning mis võimaldavad Kasutajale kasutada erinevaid Bulkestate’i poolt käesoleva kodulehe raames pakutavaid interaktiivseid teenuseid.

Minimaalne tehingute arv

Kodulehel Müüja poolt märgitud tehingute arv, mille täitumisel Tehingu kehtivuse tähtaja jooksul on Müüjal kohustus sõlmida Kasutajaga Ostuleping.

Müüja

Juriidiline isik, kes on Kodulehel avaldanud endale kuuluva kinnisvara müügipakkumise.

Ostuleping

Kasutaja ja Müüja vahel sõlmitud ostuleping Kinnisvara ostmiseks.

Pooled

Kasutaja ja Bulkestate.

Registreerimistaotlus

Kodulehel vormistatud Kasutaja poolt esitatud taotlus registreerimiseks ja Kodulehel pakutud teenuste saamiseks kooskõlas Tingimustega.

 

2. Registreerumine ja Kasutaja profiili loomine

2.1. Kodulehel pakutud teenuseid saab kasutada ainult registreeritud Kasutajad, kes on sõlminud Bulkestate’ga Lepingu Kasutaja profiili loomise käigus.

2.2. Registreerimistaotluse esitamiseks ja Lepingu sõlmimiseks peab Kasutaja vastama järgnevalt loetletud kriteeriumidele ning Kasutaja kinnitab, et ta vastab nendele kriteeriumidele kogu Kodulehe kasutamise ajal:

2.2.1. Kasutaja on füüsiline või juriidiline isik;

2.2.2. kui Kasutaja on füüsiline isik, siis ta peab olema vähemalt 18 aastane;

2.2.3. Kasutaja omab pangakontot ning tal on õigus vabalt kasutada nii kontot kui sellel olevaid rahalisi vahendeid;

2.2.4. Kasutaja suhtes ei ole algatatud maksejõuetusmenetlust;

2.2.5. Kasutajal ei ole vastavalt jõustunud kohtuotsusele piiratud teovõime vaimsete häirete tõttu.

2.3. Kasutaja kinnitab, et Registreerimistaotluse esitamise ja Lepingu sõlmimise ajal on Kasutaja teovõimeline ning ei ole alkoholi, narkootikumide, psühhotroopsete, toksiliste ega muude joovastavate ainete mõju all.

2.4. Kasutaja registreerib end Kodulehele, täites Registreerimistaotluse ja kinnitades käesolevad Tingimused. Peale Kasutaja registreerimist loob Koduleht automaatselt Kasutaja profiili. Peale registreerimist Kodulehele annab Bulkestate Kasutajale unikaalse Kasutaja ID numbri.

2.5. Kasutaja profiilile ligipääsemiseks ja kasutamiseks Bulkestate tuvastab Kasutajat e-posti aadressi ja parooli alusel. Kasutajal on õigus muuta Kasutaja tuvastamiseks määratud e-posti aadressi ja parooli vastavalt Kodulehel antud juhistele.

2.6. Kui Kasutaja on juriidiline isik, kes on allkirjastanud Lepingu, siis Bulkestate omab õigust tuvastada Kasutajana allkirjaõigusliku isiku, kelle suhtes on Kodulehel vormistatud allkirja õigus.

2.7. Lepingu sõlmimiseks, Kodulehel pakutud teenuste kasutamiseks ja Kinnisvara ostmiseks peab Kasutaja teostama Tingimuste 3.peatükis kirjeldatud toimingud, mis on vajalikud, et Bulkestate saaks tuvastada Kasutaja.

2.8. Bulkestate omab õigust keelduda uue Kasutaja registreerimisest Kodulehel ilma keeldumise põhjust avaldamata.

2.9. Kasutaja profiil on personaalne ning ainult Kasutaja profiili omanik (Kasutaja) omab õigust sellele siseneda ja seda kasutada.

3. Kasutaja tuvastamine ja tehingu kinnitamine

3.1. Bulkestate tuvastab Kasutaja kaugtuvastamise teel vastavalt Bulkestate sisekontrollisüsteemi tingimustele, kui Kasutaja peale registreerumist Kodulehele kannab Kasutaja pangakontolt Bulkestate kontole rahalisi vahendeid. Sellisel juhul Bulkestate tuvastab Kasutaja panga käest saadud andmete alusel. Kasutaja peab makse selgitusel märkima Kasutaja ID numbri, mis on märgitud Kasutaja profiilis.

3.2. Kasutaja lõplikuks tuvastamiseks omab Bulkestate õigust oma äranägemise järgi mistahes ajal nõuda Kasutajalt isikusamasuse tõendamiseks lisadokumentide või andmete esitamist ning ühepoolselt määrata lisanõudeid Kasutaja tuvastamiseks ning kehtestada muudatusi Kasutaja tuvastamisprotsessis.

3.3. Leping Bulkestate ja Kasutaja vahel loetakse sõlmituks ning see jõustub hetkest, kui Kasutaja on Kodulehel kinnitanud käesolevad Tingimused ja Bulkestate on tuvastanud Kasutaja. Lepingu sõlmimise fakti kohta teavitab Bulkestate Kasutajat edastades Kasutaja e-posti aadressile kirjaliku teavituse. Sõlmitud Lepingu ja Kinnisvara ostutehinguga saab Kasutaja tutvuda Kasutaja profiilis.

3.4. Tingimustes sätestatud korras esitatud Registreerimistaotlus ja rahaliste vahendite kandmine Bulkestate kontole kinnitavad, et Kasutaja soovib kasutada Kodulehte ja selles pakutud teenuseid kooskõlas Lepingu tingimustega.

3.5. Kodulehele registreerumiseks ja Kasutaja profiilile sisse logimiseks peab Kasutaja sisestama oma e-posti aadressi ja parooli.

3.6. Peale e-posti aadressi ja parooli sisestamist loetakse Kasutaja poolt Kodulehel teostatud toiminguid Kasutaja allkirja või nõusolekuna. Kõik maksed, maksekorraldused, korraldused, avaldused, lepingud ning muud dokumendid, mida on kinnitanud või esitanud Kasutaja Kodulehel peale e-posti aadressi ja parooli sisestamist Kodulehel sätestatud viisil, on Kasutajale ja Bulkestate’le siduvad.

3.7. Kasutaja parool on konfidentsiaalne informatsioon, mida Kasutaja ja Bulkestate kohustuvad mitte avalikustama ning takistama selle teada saamist kolmandatele isikutele. Kasutajal on kohustus hoida oma parooli turvaliselt ning parooli muuta/uuendada regulaarselt ehk mitte harvemini kui see on ettenähtud Bulkestate poolt.

3.8. Kui Kasutaja parool on saanud või on võinud saada teatavaks kolmandale isikule, siis Kasutaja peab sellest viivitamatult kirjalikult või telefonitsi teavitama Bulkestate’le, mille järel Bulkestate võimalikult lühikese aja jooksul lukustab ligipääsu Kasutaja profiilile hetkeni, kui Kasutajale on temapoolse avalduse alusel antud uus parool ning Kasutaja on andnud Bulkestate’le korralduse võtta profiil lukust lahti.

3.9. Bulkestate’l on õigus, kuid mitte kohustus blokeerida ligipääs Kasutaja profiilile, kui Bulkestate’l tekib kahtlus volitamata juurdepääsu osas Kasutaja profiilile sealhulgas, kui Bulkestate’l tekivad kahtlused, et Kasutaja parool on saanud või on võinud saada teatavaks kolmandatele isikutele, või kui Bulkestate’l on kahtlused õigusvastaste tehingute teostamise kohta ning muudel juhtudel Bulkestate’i äranägemise järgi, et tagada Kasutaja ja/või teiste Bulkestate klientide teenuste turvalisus, puutumatus, konfidentsiaalsus või selleks, et takistada võimaliku kahju tekkimist Bulkestate’le või klientidele.

3.10. Bulkestate’l on õigus jätta tehing kinnitamata, kui:

3.10.1. Kasutaja ei järgi Tingimusi;

3.10.2. Bulkestate’l on kahtlused Kasutaja isiksuse osas ning Bulkestate ei ole saanud ühendust Kasutajaga, et kinnitada tehingu sisu;

3.10.3. Kasutaja korraldus on ebaselge või moonutatud kommunikatsiooni häirete tõttu;

3.10.4. muudel Tingimuste sättes 3.10 ettenähtud juhtudel.

4. Kinnisvara valimine ja broneerimine 

4.1. Pärast Kasutaja tuvastamist vastavalt käesolevatele Tingimustele on Kasutajal õigus osta Kodulehel pakutud Kinnisvara arvestades järgmist:

4.1.1. Kasutaja valib Kodulehel pakutud kinnisvara oma äranägemise järgi;

4.1.2. Kasutaja märgib Kodulehel Kinnisvara, mida ta soovib osta, ning kinnitab oma valiku;

4.2. Pärast valiku kinnitamist Kasutaja saab kinnisvara Tehingu kinnituse, mis on käesoleva Lepingu lisa ning kus on märgitud Tehingu kinnituse number, valitud Kinnisvara, selle aadress, katastritunnus ja ostuhind.

4.3. Pärast Tingimuste punktis 4.2 mainitud Tehingu kinnitamist peab Kasutaja hiljemalt kahe tööpäeva jooksul kandma Tagatisdeposiidi Bulkestate pangakontole.

4.4. Mistahes ülekande teostamisel Bulkestate kontole on Kasutaja kohustatud makseselgituses märkima Kasutaja profiilis märgitud Kasutaja ID numbri ja Tehingu kinnituse numbri. Kui Kasutaja teostab makse ilma Kasutaja ID numbri või Tehingu kinnituse numbrita, siis Bulkestate omab õigust pidada sellist makset teostamatuks selle identifitseerimise hetkeni.

4.5. Lepingu lisaks olev Tehingu kinnitus jõustub päevast, kui Bulkestate kontole on kantud Tagatisdeposiit.

4.6. Õigusvastaselt saadud vahendite kandmine Bulkestate kontole on seadusvastane. Selliste kahtlaste tehingute korral sellest teavitatakse vastavaid pädevaid asutusi ning see võib viia Kasutaja kontol olevate vahendite külmutamiseni ning Kasutaja konto sulgemiseni ja vahendite konfiskeerimiseni. Kui Bulkestate’l Kasutaja registreerimise või Lepingu kehtivuse ajal tekivad kahtlused rahapesu või terrorismi rahastamise või sellise tegevuse katse kohta, siis Bulkestate omab õigust keelduda Kasutaja registreerimisest Kodulehel, mitte võtta vastu Kasutajalt rahalisi vahendeid ja/või blokeerida ligipääs või sulgeda Kasutaja profiil.

4.7. Kasutaja kinnitab ja mõistab, et õigus osta valitud Kinnisvara jõustub vaid tingimusel, kui Kodulehel märgitud Tehingu kehtivuse tähtajaks on saavutatud Minimaalne tehingute arv, mille saavutamisel on Kinnisvara Müüja valmis müüma Kinnisvara.

4.8. Kui Tehingu kehtivuse tähtajaks vajalik Minimaalne tehingute arve ei ole saavutatud, siis Bulkestate tagastab Kasutajale tema käest saadud Tagatisdeposiidi jättes endale komisjonitasu summas EUR 5 (viis eurot) ning Lepingu lisaks olev Tehingu kinnitus loetakse lõpetatuks ilma lisadokumentide allkirjastamiseta.

4.9. Kasutajal on mistahes ajal õigus tutvuda Kasutaja profiili vahendusel teabega kõikide Kodulehe raames Kasutaja poolt teostatud tehingute kohta.

4.10. Ostja kinnitab, et on tutvunud vastava Kinnisvara ostulepingu projektiga, mis on kätte saadav Kodulehel, ning nõustub ostma valitud Kinnisvara lepingu projektis märgitud tingimustel. Kasutaja on teavitatud, et Tagatisdeposiit lisatakse Ostulepingu sõlmimise korral ostutasule.

5. Ostulepingu sõlmimise protseduur 

5,1. Kui Tehingu kehtivuse tähtajaks on saavutatud Minimaalne tehingute arv, siis Bulkestate tagab, et Kinnisvara müüja hiljemalt 10 (kümne) tööpäeva jooksul peale Tehingu kehtivuse tähtaja lõppu kutsub Kasutaja allkirjastama Ostulepingu ja kinnistustaotluse Ostja omandiõiguse registreerimise kohta kinnistusraamatus.

6. Kasutaja õigused ja kohustused 

6.1. Kasutaja kohustub:

6.1.1.  mitte kasutama Kodulehte seadusvastaste toimingute teostamiseks sealhulgas pettuseks ja rahapesuks;

6.1.2. Kodulehele registreerumisel ja selle kasutamisel esitama vaid tõest informatsiooni;

6.1.3. kasutama vaid turvalisi elektroonside ja andmeülekande vahendeid ja seadmeid;

6.1.4. Viivitamatult kuid mitte hiljem kui 3 (kolme) Tööpäev jooksul teavitama kirjalikult Bulkestate, kui muutub Kasutaja ees-, perekonnanimi, e-posti aadress, konto number või muu Kodulehel esitatud informatsioon;

6.1.5. suhtluses Bulkestate’ga olema viisakas, järgides ühiskonnas üldtunnustatud moraalinorme.

6.2. Nõustudes käesolevate Tingimustega Kasutaja kinnitab, et ta suudab võtta iseseisvalt vastu otsuseid Kinnisvara ostmise kohta ning mõistab kõiki riske ja kulusid, mis on seotud Kinnisvara ostmise ja haldamisega tulevikus.

6.3. Kasutaja on teadlik ja mõistab, et kolmandad isikud, kellele on saanud teatavaks Kasutaja parool, võivad pääseda ligi Kasutaja profiilile ja võtta kohustusi Kasutaja nimel. Kui Kodulehel teostatakse toiminguid Kasutaja profiili kaudu (sh ostetakse Nõudeõigusi) kasutades õiget Kasutaja e-posti aadressi ja parooli, siis loetakse, et toimingud vastavas Kasutaja profiilis on teostanud Kasutaja ise.

6.4. Peale Tagatisdeposiidi tasumist Bulkestate’le Kasutaja kohustub mitte võtma otsest ühendust Kinnisvara omanikuga ilma Bulkestate vahenduseta.

7. Bulkestate õigused ja kohustused 

7.1. Bulkestate kinnitab, et Tagatisdeposiiti hoitakse Bulkestate kontol, mis on eraldatud Bulkestate varast.

8. Vastutus

8.1. Kasutaja vastutab kõikide kahjude eest, mis on tekkinud volitamata tegevuse tulemusel, kui Kasutaja on toiminud seadusvastaselt või tahtlikult (sihilikult) või siis raske hooletuse tõttu ei ole järginud Tingimuste punktis 3.7 ja 3.8 ettenähtud nõudeid.

8.2. Kasutaja vastutab mistahes kahju, võetud kohustuste või muu tegevuse eest, mis on teostatud Kasutaja profiilis hetkeni, kui Bulkestate’i on hoiatatud Tingimuste punktis 3.8 mainitud juhtumite kohta ning Bulkesate’l on olnud piisavalt aega ligipääsu blokeerimiseks Kasutaja profiilile.

8.3. Kui Bulkestate’i õigusvastase tegevuse tulemusel kannab Kasutaja kahju, siis Bulkestate hüvitab Kasutajale tekkinud otsese kahju. Kahju hüvitamise suurus on piiratud Kasutaja poolt tasutud Tagatisdeposiidi summaga.

8.4. Bulkestate on täielikult vabastatud vastutusest Kasutaja ees mistahes kahju eest, mis on Kasutajale tekkinud või võib tekkida Kodulehe kasutamise või Kinnisvara ostmise tulemusel, sealhulgas:

8.4.1. kui Kasutaja ei ole järginud Lepingu tingimusi;

8.4.2. kuni Kasutaja profiili blokeerimise hetkeni vastavalt Tingimuste punktis 3.8 ettenähtud korras, kui kahju on tekkinud kolmandate isikute seadusvastase tegevuse tulemusel;

8.4.3. kui vastavalt Lepingule on blokeeritud Kasutaja ligipääs Kasutaja profiilile.

8.5. Kasutajad sõlmivad tehinguid Kodulehel otse ja omal vastutusel. Kasutajatel on õigus kasutada Kodulehel pakutud lepinguvorme omal vastutusel ja riisikol. Bulkestate ei vastuta võimalike õigusaktidest tulenevate kohustuste eest, mis võivad Kasutajale tekkida seoses Kodulehel sõlmitud tehingutega.

8.6. Kui Kasutaja eitab, et ta on andnud oma nõusoleku tehingu teostamiseks, siis Kasutaja profiili ja parooli kasutamine loetakse piisavaks tõendiks selleks, et Kasutaja on andnud nõusoleku tehingu teostamiseks või on toiminud petturlikult, või ta ei ole tahtlikult või hooletuse tõttu täitnud mõnda käesolevate Tingimuste punktis 3.7 või 3.8 sätestatud kohustustest.

8.7. Pooled ei vastuta oma kohustuste mittetäitmise eest, kui põhjuseks on force majeure asjaolud, mida Pooled ei saa kontrollida.

9. Kasutaja isikuandmed

9.1. Bulkestate on õigustatud teostama kõikide Kasutaja käest saadud Kasutaja isikuandmete töötlemist (registreeritud Eesti Vabariigi Andmekaitse Inspektsioonis) ning andma üle ja kätte saama Kasutaja isikuandmeid ja muud teavet kolmandatelt isikutelt, andmebaasidelt ja arvestussüsteemidelt (nt Rahvastikuregister, Sotsiaalkindlustusamet jm).

9.2. Bulkestate’i poolt teostatud Kasutaja isikuandmete töötlemise eesmärk on klientide üle arvestuse pidamine, teenuste pakkumine, osutamine ja hooldus, finants- ja statistika analüüs, Bulkestate ja/või Kasutaja Lepingust tulenevate õiguste realiseerimine ja kaitsmine.

9.3. Bulkestate’l on õigus avalikustada Kasutaja isikuandmeid:

9.3.1. mistahes isikule, kes on seotud Bulkestate Lepingust tulenevate kohustuste täitmisega (sh sideteenuste osutajatele, maksete vahendajatele, krediidiasutustele, IT teenuste osutajatele jmt);

9.3.2. välisteenuste osutajatele, keda Bulkestate on kaasanud Lepingust tulenevate teenuste osutamiseks, niivõrd kuivõrd teave on vajalik nendele antud ülesannete teostamiseks;

9.3.3. Eesti Vabariigi Andmekaitse Inspektsioonis registreeritud isikuandmete töötlemissüsteemide isikuandmete operaatoritele, mille eest vastutab Bulkestate, niivõrd kuivõrd teave on vajalik nendele antud ülesannete teostamiseks;

9.3.4. kolmandatele isikule, kes teostavad sissenõudmise toiminguid Kasutaja suhtes (nt võlgade sissenõudmisega tegelevatele ettevõtetele, juristidele, kohtutäituritele, maksejõuetuse administraatoritele jm);

9.3.5. ettevõtetele, mis osutavad Bulkestate’le, õigus-, raamatupidamise või auditeerimise teenuseid, tagades, et nimetatud isikud kohustuvad sellist informatsiooni mitte avalikustama.

9.4. Kasutaja nõustub, et Bulkestate kasutab Kasutaja profiilis märgitud aadressi, e-posti aadressi ja/või telefoninumbrit kommertsteadaannete saatmiseks pakutavate toodete või kampaaniate kohta.

9.5. Kasutajaga ühenduse võtmiseks omab Bulkestate õigust helistada ja saata sõnumeid (SMS) Kasutaja profiilis märgitud mobiiliside operaatori poolt antud numbrile või mistahes muule telefoninumbrile, saata e-kirju Kasutaja profiilis märgitud e-posti aadressile ning saata postisaadetisi Kasutaja postiaadressile.

10. Lepingu lõpetamine

10.1. Bulkestate omab õigust eelneva hoiatuseta piirata Kasutaja õigust kasutada Kodulehte ja/või lõpetada Leping ja kustutada Kasutaja profiil, kui:

10.1.1. Kasutaja rikub käesolevaid Tingimusi või kasutab Kodulehte seadusvastaselt muul viisil;

10.1.2. Kasutaja on esitanud Bulkestate’le vale või eksitavat infot või võltsitud dokumente;

10.1.3. kui Bulkestate’l tekkib kahtlus rahapesu, terrorismi finantseerimise või selliste tegevuste katse kohta Kasutaja või Kasutaja profiili vahendusel.

10.2. Bulkestate omab õigust ühepoolselt lõpetada Leping mistahes Lepingu kehtivuse ajal edastades Kasutaja e-posti aadressile vähemalt 10 (kümme) Tööpäeva ette vastavasisulise teavituse. Sellisel juhul teavituse saatmise hetkest Kasutaja ei saa enam sõlmida uusi tehinguid ja kasutada Kasutaja profiili. Juba sõlmitud lepingud jäävad jõusse kuni nendes sisalduvate kohustuste täieliku täitmiseni.

10.3. Kasutaja omab mistahes Lepingu kehtivuse ajal õigust nõuda Kasutaja profiili kustutamist ja Lepingu lõpetamist tingimusel, kui Kasutajal ei ole ühtegi aktiivset tehingut.

10.4. Kui Kasutaja soovib kustutada Kasutaja profiili ja lõpetada Leping, siis Kasutaja saadab oma e-posti aadressilt Bulkestate’le vastava taotluse või täidab ja kinnitab selle Kasutaja profiilis Kodulehel ettenähtud korras.

11. Tegevus Bulkestate’i maksejõuetuse korral

11.1. Bulkestate’i maksejõuetuse korral viivitamatult peatatakse Tagatisdeposiidi lepingute sõlmimine Kodulehel.  Kõik vahendid, mis on tasutud Bulkestate pangakontole, tagastatakse Kasutajale.

11.2. Bulkestate maksejõuetuse korral Kasutajale väljastatakse kogu Kodulehe andmebaasis olev teave Kasutaja poolt Kodulehel sõlmitud tehingute kohta.

12. Muud sätted ja tingimused

12.1. Kõik tehingud sooritatakse Kodulehel eurodes (EUR).

12.2. Kui Lepingu tekstis mainitud arvude sõnaline sõnastus erineb numbrilisest kirjapildist, siis kokkulepituks peetakse arvude sõnaline sõnastus

12.3. Kõik Pooltevahelised teated tuleb vormistada kirjalikult ja saata teisele Poolele Kodulehe vahendusel, posti või e-posti teel aadressile, mis on märgitud Kasutaja profiilis.  Postiga saadetud teated loetakse kättesaaduks 5. (viiendal) kalendripäeval postiteenuste osutaja pitseril märgitud kuupäevast arvates, millega on kinnitatud tähitud kirja saabumine postiasutusse. Teated, mis on saadetud Kasutaja e-posti aadressile, loetakse kättesaaduks 24h jooksul peale nende väljasaatmist.

12.4. Kodulehel pakutud teenuste arendamiseks ja parendamiseks on Bulkestate’l õigus ühepoolselt muuta käesolevaid Tingimusi. Kasutaja e-posti aadressile saadetud Tingimuste muudatuste projekti Bulkestate publitseerib Kodulehel ja saadab Kasutaja poolt märgitud e-posti aadressile.

12.5. Kasutaja võib 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul peale Tingimuste muudatuste projekti kättesaamist: selle vastu võtta või keelduda  vastuvõtmisest, või esitada kirjalikult omapoolse muudatuste ettepaneku, mida Bulkestate omakorda saab vastu võtta  või keelduda vastuvõtmisest. Muudatustest, mis puudutavad Tingimustest tulenevaid makseid, teavitab Bulkestate Kasutajat individuaalselt 30 (kolmkümmend) päeva enne vastavate muudatuste jõustumist.

12.6. Kasutaja nõustub/ei nõustu Bulkestate’i poolt pakutud Tingimuste muudatustega (Tingimuste uuele sõnastusele), avaldades oma nõusoleku/mittenõusoleku Kodulehel.

12.7. Pooled kohustuvad mitte avaldama kolmandatele isikutele Lepingust tulenevat teavet, väljaarvatud Eesti Vabariigi õigusaktides ja Lepingus ettenähtud juhtudel.

12.8. Pooled ei vastuta oma kohustuste mittetäitmise eest, kui kohustuste mittetäitmise põhjuseks on Poolte tahtest sõltumatud vääramatu jõu (force majeure) asjaolud. Vääramatu jõu asjaoludeks peavad Pooled asjaolusid, mida kumbki Pool ei ole saanud eelnevalt ette näha ja mõjutada, sealhulgas elektrivarustuse häired, Eesti Vabariigi või Euroopa Ühenduse institutsioonide poolt vastuvõetud normatiivaktid, streigid, sõjategevus, loodusõnnetused või muud põhjused, mida Pooled ei ole saanud ei ennetada, ega ette näha. Pool võib viidata vääramatu jõu asjaoludele vaid juhul, kui ta on teostanud kõik temast sõltuvad tegevused Lepingus ettenähtud kohustuste täitmiseks. Pärast vääramatu jõu asjaolude lõppemist on Pool kohustatud viivitamatult jätkama oma kohustuste täitmist.

12.9. Käesolevast Lepingust tulenevatele õiguslikele suhetele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte.

12.10. Poolte vaidlusi, mis on seotud Kodulehe kasutamise ja Tingimustega, lahendab Riia Linna Vidzeme linnaosa kohus või Riia Ringkonnakohus vastavalt pädevusele kooskõlas Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktidega.

12.11. Leping säilitatakse Bulkestate andmebaasis PDF failina. Sõlmitud leping säilitatakse Bulkestate andmebaasis piiramata ajaks.

Bulkestate on Saksa-Balti Kaubanduskoda ja Euroopa ühisrahastamise võrgustiku liige.