D144CDCA-2981-4B04-A9CC-DF6B8AB8278CE2440654-DFF4-4F6D-88A8-709183AFA503A3E2D7EB-0B3D-492F-9DB6-33A4EE766AE575F0DFC4-A12F-4802-8A2C-174C0169FFB34CE0D8E6-F89B-4D18-990B-96797FA8771Darrow-back9DA42381-14C0-4999-B7E4-9423E2819C87E2997C2F-00D0-4BC8-8354-690EC068507478B41C0C-A572-4E8D-B244-126F49AB402FD84A4CBF-EBD8-40B3-BD01-ADC911C2497BGroup 16673FA990-BCCC-4126-91A5-792E645D36B5icon/commentdeveloper-ad168F4D1A-A192-4AB3-8E84-1C38C810C26F7582BD13-7B96-43D6-B08E-5E569BBA7B5DFCAD846A-B718-4613-A121-EC688BE22BBAicon/export0943C932-891E-4B10-AF5A-B8477ECC9026eye-2-whiteicons/eye-watching-not9F1195B3-7A37-48A8-A1D0-A8E1DC7549901D6578E2-727A-49CE-A0BB-E7ABE7371B51C4D30985-8815-48E3-9213-E30F63E72EAFCB070AAE-0B7E-445A-A7C5-660E92F16732D04C94B4-4E5C-4DAB-A2CB-20CF2EAFFA7865A06B12-CDC4-48D3-B8E9-79FF0C4E45A39AE5DC2C-8D37-44DE-ADA2-1F53159E3226C26194E7-A1E1-415A-A7D5-B7E6393B5402Fill 14E77E832-1E31-4062-AB36-564928966ABEF9D0EE0C-25F3-4202-8659-90637D40CEDA8645AE05-D72A-42CD-8CBA-03583436E30E6AD55666-F4BD-4772-9CD2-3AC1BA6B6A3D5C5C7584-49C0-410E-BF09-1C3E7DE7E0BC995EE43F-6FD1-4704-9F72-33448BEC178119C96D8B-F440-4289-9641-EAF1C1796635A96CEDE5-88BF-4157-B0EA-D1B9BAADAED2BAD76148-9F92-47B8-8693-FFFD0AB932F1BAD76148-9F92-47B8-8693-FFFD0AB932F146BACCE8-8575-4FDE-A446-81A146B20BACD75868C8-BE76-482B-9AFF-DF52BE085AF91FA1EE3A-E9E2-4F88-A61D-42BC9F309B9733304733-3A29-4DDB-91C3-8D944644BCF63029FD0D-9F18-46AB-BF60-F056554476F7icon/shareD5FE9A72-1D82-4FA9-AAA1-F910A2D8A899E49F6E64-4B4B-4271-A573-B28CB58D1D261498F9F5-9837-4610-B01A-F53DC28DA8631498F9F5-9837-4610-B01A-F53DC28DA863178C94BC-4E1A-41F9-90AF-7AC215E4DA8FE6442424-5AC4-48AD-AC6B-3B69B94AA9C68D237E2A-0F08-4120-91B3-C97C6035711B9F0EE188-4C6E-47EC-B3E6-7D866E06FE65

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ BULKESTATE 

КОРИСТУВАННЯ САЙТОМ І КУПІВЛІ ВИМОГ

Частина I

1.        Поняття, що використовуються, та їхні тлумачення

Кредитний договір

Угода про надання Позичальнику Кредиту, що укладається у формі дистанційного договору між Bulkestate і Позичальником.

Auto Invest

Функція сайту, що дозволяє Користувачеві автоматично подавати Заявки на купівлю Вимоги та набувати Вимоги, що відповідають заданим Користувачем ознакам, у встановленому Умовами порядку.

Кредит

Основна сума неповерненого кредиту або частина її, яка на підставі Кредитного договору надана Позичальникові і яку за умовами Кредитного договору Позичальник повинен повернути Bulkestate, і вимогу щодо якої Bulkestate відступає Набувачеві вимоги.

Позичальник

Юридична особа, з якою у Bulkestate укладено Кредитний договір, на підставі якого Bulkestate зобов'язується надати в кредит визначену грошову суму на погоджених умовах. 

Плата за послуги

Зазначена у Прейскуранті винагорода, яку Користувач виплачує Bulkestate за послуги, надані на підставі Умов та/або Договору цесії.

Bulkestate

Компанія Bulkestate OÜ, реєстр. код 14002296, яка адмініструє Сайт і відступає Набувачу вимоги Вимогу.

Рахунок або рахунки Bulkestate

Зазначений на Сайті банківський рахунок або рахунки Bulkestate, на які Користувач може відповідно до Умов переказувати гроші на здійснення на Сайті операцій та які тримаються окремо від активів Bulkestate.

Прейскурант

Зазначені на Сайті винагороди, які Користувач виплачує Bulkestate за послуги, надані на підставі Умов та/або Договору цесії.

Договір цесії

Договір відступлення прав вимоги між Bulkestate (як цедентом Вимоги) та Користувачем (як Набувачем вимоги), за яким Bulkestate передає Користувачеві (Набувачеві вимоги) Вимогу, що випливає з Кредитного договору.

Набувач вимоги

Користувач, який на підставі Договору цесії купив у Bulkestate Вимогу, ставши замість Bulkestate кредитором у частині Вимоги.

Робочий день

Будь-який день, коли в Естонії відкриті банки, крім суботи, неділі, національних та державних свят.

Підтвердження операції

Основні умови Договору цесії, які автоматично створюються на Сайті після того, як Користувач обрав Вимогу і підтвердив Суму вимоги.

Банківський рахунок користувача

Рахунок, який відкрито на ім'я Користувача в кредитній установі, щодо якого діє закон про припинення відмивання грошей та фінансування тероризму або рівнозначні вимоги, які випливають з іншого застосовного права, щодо припинення відмивання грошей та фінансування тероризму, крім випадків, якщо компанія Bulkestate акцептувала інший відкритий на ім'я Користувача банківський рахунок.

ID-номер користувача

Присвоєний кожному Користувачеві та зазначений у Профілі Користувача персональний номер, за яким Bulkestate може ідентифікувати Користувача. ID-номер користувача треба використовувати під час здійснення платежів на Рахунок Bulkestate.

Профиль користувача

Платформа для дій зареєстрованого на Сайті Користувача, яка автоматично створюється під час реєстрації Користувача і яка доступна Користувачеві після введення на Сайті адреси електронної пошти і пароля (вхід).

Віртуальний рахунок користувача

Віртуальний рахунок, який відкрито на ім'я Користувача в Профілі користувача для обліку грошових платежів, що здійснюються через Сайт.

Користувач

Особа, зареєстрована на Сайті як користувач.

Договір

Укладений між Користувачем і Bulkestate договір про користування Сайтом і купівлю Вимог, частиною якого є Умови.

Мінімальна сума вимоги

Установлена Bulkestate на Сайті мінімальна Сума вимоги, яку може купити Користувач.

Застава

Іпотека, будь-яка комерційна застава, гарантія чи інша видана на користь Bulkestate застава, що забезпечує виконання Позичальником зобов'язань, які випливають із Кредитного договору.

Умови

Загальні умови цього Договору, які час від часу змінюються та які застосовні до всіх укладених Користувачем через Сайт договорів та здійснених операцій.

Сайт

Створені й адміністровані Bulkestate інтернет-сторінки, які зібрані під доменним ім'ям www.bulkestate.com і які дозволяють Користувачеві користуватися різними пропонованими Bulkestate через цей сайт інтерактивними послугами.

Сума вимоги

Сума Кредиту або її частина, яку Bulkestate відступає Набувачу вимоги.

Заявка на купівлю Вимоги

Заповнена Користувачем на Сайті заявка на купівлю Користувачем (відступлення Користувачеві) одного або кількох обраних Вимог.

Вимога

Грошова вимога, що випливає з Кредитного договору, до Позичальника або її частина, яку Bulkestate (як початковий кредитор) відступає Набувачеві вимоги. Згідно зі ст. 164 Зобов'язально-правового закону, Вимога може складатися з Кредиту, Інтресу та інших побічних вимог, які відступаються повністю або частково.

Інтрес

Нарахована на підставі Кредитного договору плата за користування Кредитом, що її вносить Позичальник.

Сторони

Користувач і Bulkestate.

Заявка на реєстрацію

Оформлена Користувачем на Сайті заявка на користування пропонованими на Сайті послугами.

Додаткові визначення, які зазвичай використовуються в інформації, що публікується на Веб-сайті:


LTV (Коефіцієнт співвідношення суми позики та вартості заставного майна)


Коефіцієнт співвідношення суми позики та вартості заставного майна розраховується таким чином: базова сума Позики (основна сума) поділити на ринкову вартість майна, наданого як засіб забезпечення повернення Позики.


Ринкова вартість визначається незалежним сертифікованим оцінювачем нерухомості.

FLTV (Коефіцієнт співвідношення майбутньої суми позики та вартості заставного майна)

Коефіцієнт співвідношення майбутньої суми позики та вартості заставного майна розраховується таким чином: базова сума Позики (основна сума) поділити на очікувану ринкову вартість майна, наданого як засіб Забезпечення Позики після проведення конкретних відновлювальних робіт та інших заходів щодо підвищення вартості відносно цього майна.

Очікувана ринкова вартість визначається незалежним сертифікованим оцінювачем нерухомості на основі плану відновлювальних робіт або заміни майна.

Іпотека

Зареєстрована застава, яка накладає обтяження на майно, що фінансується за рахунок Позики, яка надає компанії Bulkestate право примусового стягнення Забезпечення шляхом продажу майна, тобто через аукціон (див. також «Звернення стягнення на заставне майно»), повернення Позики в разі невиконання Позичальником зобов'язань за Позикою або будь-якого іншого невиконання ним умов Договору позики.

 

Позика під заставу нерухомості

Позики під заставу нерухомості (також відомі як мезонінні позики) - це позики, виконання яких забезпечене не безпосередньо іпотекою на майно, що фінансується за рахунок Позики, а іншими видами заставного забезпечення або особистих гарантій, наданих Позичальником. Такі позики можуть підпорядковуватися іншому більш старшому кредитору, наприклад банку, який встановив на майно іпотеку з правом вимоги першої черги.


У цьому випадку використовується термін «Позика під заставу нерухомості», оскільки такі позики зазвичай надають капітал для заповнення «розриву» між первинними засобами, що надані інвесторами застави нерухомості, і банківськими позиками з першочерговим правом вимоги.

Звернення стягнення на заставне майно

Правова процедура, відповідно до якої непогашені зобов'язання Позичальника, який припинив платежі відповідно до Договору позики або іншим чином не виконав умов Договору позики, відшкодовуються шляхом примусового продажу майна та інших активів, що використовуються як засіб забезпечення повернення Позики.

Мезонінна позика

Див. визначення «Позика під заставу нерухомості».

Особиста гарантія (порука)

Зобов'язання фізичної особи (гаранта або поручителя) сплатити заборгованість третьої сторони (Позичальника) на користь Позикодавця, якщо Позичальник сам не виплатить свою заборгованість.

Корпоративна гарантія

Зобов'язання, прийняте юридичною особою, тобто компанією або організацією (гарантом), сплатити заборгованість третьої сторони (Позичальника) на користь Позикодавця, якщо Позичальник сам не виплатить свою заборгованість.

2. Реєстрація Користувачем і створення Профілю користувача

2.1. Сайтом і пропонованими на ньому послугами можуть користуватися лише зареєстровані Користувачі, які уклали з Bulkestate Договір.

2.2. Щоб подати заявку на реєстрацію та укладення Договору, Користувач повинен відповідати, і Користувач підтверджує, що він відповідатиме і протягом усього часу користування Сайтом, нижчепереліченим умовам:

2.2.1. Користувач є фізичною або юридичною особою.

2.2.2. якщо Користувач – фізична особа, він повинен бути не молодшим 18 років;

2.2.3. Користувач має банківський рахунок і право користуватися ним та розміщеними на ньому грошовими коштами (за їх наявності);

2.2.4. щодо Користувача не порушено провадження про неплатоспроможність, і його не визнано неплатоспроможним;

2.2.5. Користувач не є особою з обмеженою дієздатністю.

2.3. Користувач підтверджує, що на момент подання Заявки на реєстрацію та укладення Договору він повністю делікто- і дієздатний і не перебуває під впливом алкоголю, наркотичних, психотропних, токсичних та інших п'янких речовин.

2.4. Користувач реєструється на Сайті, заповнюючи Заявку на реєстрацію і підтверджуючи Умови. При реєстрації Користувачеві присвоюється унікальний ID-номер користувача. Після реєстрації Сайт автоматично створює Користувачеві Профіль користувача.

2.5. Для доступу до Профілю користувача і користування ним Bulkestate встановлює Користувача на підставі адреси електронної пошти і пароля, що його Користувач обрав, коли реєструвався Користувачем, або змінив пізніше відповідно до наведених на Сайті інструкцій.

2.6. Якщо Користувач, який уклав Договір, є юридичною особою, Bulkestate має право встановлювати уповноважену як Користувач особу, щодо якої компанія Bulkestate зареєструвала право представництва.

2.7. Для укладення Договору, користування пропонованими на Сайті послугами та купівлі Вимог Користувач повинен здійснити описані у главі 3 Умов операції, що дозволяють Bulkestate встановити Користувача.

2.8. Bulkestate має право відмовитися реєструвати на Сайті нового Користувача, не розкриваючи причин відмови.

2.9. Профіль користувача є персональним, і лише власник Профілю користувача (Користувач) має право у нього входити і ним користуватися. Користувач несе відповідальність за те, щоб ніхто інший не мав можливості використовувати для доступу до його Профілю користувача його адресу електронної пошти, пароль чи інші можливі способи встановлення особи.

3. Встановлення Користувача та підтвердження операції

3.1. Bulkestate встановлює Користувача відповідно до внутрішніх правил Bulkestate, згідно з якими Користувач повинен у будь-якому разі переказати з Банківського рахунку користувача грошову суму на Рахунок Bulkestate. У зазначеному випадку Bulkestate встановлює Користувача на підставі отриманої від банку інформації. Користувач зобов'язаний у поясненні до згаданого вище платежу зазначити свій ID-номер користувача.

3.2. Для встановлення Користувача Bulkestate може на власний розсуд і в будь-який час зв'язатися з Користувачем і зажадати у Користувача надання додаткових документів або даних для верифікації особи, а також в односторонньому порядку ввести додаткові вимоги для встановлення Користувача і внести зміни до процесу встановлення Користувача.

3.3. Договір між Bulkestate і Користувачем вважається укладеним і таким, що набрав чинності, з моменту, коли Користувач підтвердив на Сайті ці Умови, а Bulkestate встановив Користувача. Bulkestate інформує Користувача про укладення Договору, надсилаючи на адресу електронної пошти Користувача письмове повідомлення відповідного змісту. З укладеним Договором та всіма Договорами цесії Користувач може ознайомитися у Профілі користувача.

3.4. Поданням Заявки на реєстрацію та переказом на Рахунок Bulkestate грошових коштів у встановленому Умовами порядку Користувач підтверджує своє бажання користуватися Сайтом та пропонованими на ньому послугами згідно з умовами Договору.

3.5. Для подання Заявки на реєстрацію і входу в Профіль користувача Користувач повинен ввести свою адресу електронної пошти і пароль. Bulkestate може на власний розсуд зажадати надання і додаткової інформації.

3.6. Операції, здійснені через Профіль користувача після входу, вважаються здійсненими Користувачем особисто (навіть якщо операцію не здійснено Користувачем або за його довіреністю). Усі платежі, платіжні доручення, розпорядження, заяви, договори та інші документи, що їх Користувач після входу підтвердив або надав на Сайті (тобто зробив це через Профіль користувача), є для Користувача та Bulkestate пов'язувальними.

3.7. Пароль Користувача є конфіденційним, Користувач та Bulkestate зобов'язуються не розкривати його третім особам. Користувач зобов'язується зберігати свій пароль безпечно і змінювати/оновлювати пароль регулярно (як мінімум із частотою, передбаченою Bulkestate).

3.8. Якщо пароль Користувача став або міг стати відомим третій особі, Користувач зобов'язується негайно повідомити про це Bulkestate письмово або телефоном, після чого Bulkestate заблокує доступ до Профілю користувача. Доступ до Профілю користувача залишиться заблокованим доти, доки Користувачеві на підставі поданої ним заяви не буде присвоєно новий пароль, а Користувач не висловить Bulkestate свого бажання про відновлення Профілю користувача.

3.9. Bulkestate має право, але не обов'язок блокувати доступ до Профілю користувача, якщо Bulkestate підозрює несанкціонований доступ до Профілю користувача, в тому числі якщо Bulkestate підозрює, що пароль Користувача став або міг стати відомим третій особі, або якщо Bulkestate підозрює скоєння протиправних операцій, а також в інших випадках на розсуд Bulkestate для забезпечення безпеки пропонованих на Сайті послуг або для того, щоб перешкодити можливому заподіянню збитків компанії Bulkestate або її клієнтам.

3.10. Bulkestate має право відмовитися від Заявки на купівлю Вимоги або анулювати її, розірвати Договір, повернути переказані на Рахунок Bulkestate гроші та/або відступити від будь-якого правочину або розірвати його, якщо:

3.10.1. Користувач не дотримується Умов;

3.10.2. Bulkestate має підозри щодо особи Користувача, і компанія Bulkestate своєчасно не отримала від Користувача потрібної інформації для встановлення Користувача;

3.10.3. Компанія Bulkestate бажає уточнити пов'язані з операцією обставини, проте своєчасно не отримала від Користувача потрібної інформації;

3.10.4. віддане Користувачем розпорядження є незрозумілим або спотвореним через комунікаційні перебої;

3.10.5. Користувач не відповідає на звернення Bulkestate протягом потрібного часу;

3.10.6. Уточнену в Заявці на купівлю вимоги Вимогу з будь-якої причини неможливо відступити Користувачеві;

3.10.7. В іншому разі на власний розсуд Bulkestate.

4. Віртуальний рахунок користувача,
Рахунок Bulkestate та умови здійснення платежів

4.1. Одночасно з реєстрацією Користувачем та створенням Профілю користувача для Профілю користувача створюється Віртуальний рахунок користувача.

4.2. Виконання всіх грошових зобов'язань, що виникли внаслідок здійснених через Сайт операцій і на підставі Договору, відбувається через Віртуальний рахунок користувача, якщо в Умовах не встановлено іншого. Для користування пропонованими на Сайті послугами Користувачеві треба переказати грошові кошти на Рахунок Bulkestate.

4.3. Користувач переказує грошові кошти на Рахунок Bulkestate лише від свого імені і з Банківського рахунку користувача, або використовуючи інший відкритий на ім'я Користувача рахунок, який акцептовано Bulkestate. Відповідні грошові кошти відображаються у Віртуальному рахунку користувача, і їх можна використовувати лише в операціях, що здійснюються через Сайт, або для виконання зобов'язань Користувача, що випливають із Договору.

4.4. Користувач зобов'язується під час здійснення всіх переказів на Рахунок Bulkestate зазначати в поясненні до платежу ID-номер користувача. Якщо переказ здійснюється без зазначення ID-номера користувача, Bulkestate має право до з'ясування мети переказу виходити з того, що переказ не здійснено.

4.5. Bulkestate має право використовувати переказані Користувачем на Рахунок Bulkestate грошові кошти лише відповідно до умов Договору та Договору цесії.

4.6. Переказані Користувачем відповідно до цих Умов Bulkestate грошові кошти є в значенні ст. 626 Зобов'язально-правового закону майном, що передається повіреному для виконання доручення. Розміщена у банку відповідна грошова сума є, по суті, вимогою (до банку), яку Bulkestate придбав від імені Користувача і яку може використати лише для виконання доручення. Виходячи з цього, відповідні грошові кошти відділені від майна Bulkestate і їх не відображають у фінансових звітах Bulkestate. Користувач підтверджує, що під час переказу платежів Bulkestate він не вносить відповідних грошових коштів у майно Bulkestate.

4.7. Усі платежі на Рахунок Bulkestate здійснюються в євро або в іншій акцептованій Bulkestate та відповідним чином зазначеній на Сайті валюті. Якщо Користувач здійснює платіж у відмінній від євро валюті, Bulkestate має право конвертувати відповідну суму в євро в обраній Bulkestate кредитній або платіжній установі за валютним курсом постачальника послуги або за встановленим Банком Естонії курсом валюти на день отримання платежу. Пов'язані зі здійсненням платежів та конвертацією витрати несе Користувач.

4.8. Користувач зобов'язується забезпечувати наявність достатньої кількості незаброньованих грошових коштів на Віртуальному рахунку користувача, щоб належним чином виконувати зобов'язання, що випливають зі здійснених через Сайт операцій. Інакше Користувач не може користуватися пропонованими через Сайт послугами.

4.9. Користувач може в будь-який час зажадати у Bulkestate виплати Користувачеві з Віртуального рахунку користувача відображених у Віртуальному рахунку користувача незаброньованих грошових коштів у розмірі додатного сальдо, давши про це платіжне доручення Bulkestate. Користувач може вимагати виплати грошових коштів лише на Банківський рахунок користувача. Усі платежі з боку Bulkestate здійснюються в євро.

4.10. Для забезпечення зобов'язань Користувача, що випливають із Договору та/або Договору цесії, в тому числі для внесення Плати за послуги Bulkestate і в разі операцій через Auto Invest, Bulkestate має право робити вирахування з платежів, що здійснюються з Рахунка Bulkestate на Банківський рахунок користувача.

4.11. Переказ на Рахунок Bulkestate незаконно отриманих коштів не дозволений. Про підозрілі дії повідомляються відповідні компетентні органи, що може призвести до арешту розміщених на Банківському рахунку користувача або на іншому рахунку коштів, а також до закриття будь-якого рахунку Користувача та конфіскації грошових коштів. Якщо під час реєстрації Користувача або дії Договору у Bulkestate виникнуть підозри на відмивання грошей або фінансування тероризму чи на такого роду спробу, Bulkestate має право відмовитися від реєстрації Користувача на Сайті, відмовитися приймати від Користувача грошові кошти та/або заблокувати доступ до Профілю користувача або закрити його.

5. Купівля Вимоги

5.1. Після встановлення Користувача відповідно до цих Умов Користувач має право, використовуючи Віртуальний рахунок користувача, купувати пропоновані на Сайті Вимоги на таких умовах:

5.1.1. Користувач на власний розсуд обирає пропоновану на Сайті вимогу;

5.1.2. Користувач позначає і підтверджує в Заявці на купівлю вимоги Суму вимоги. Під час подання Заявки на купівлю вимоги на Віртуальному рахунку користувача бронюється відповідна до Суми вимоги грошова сума.

5.2. Якщо Користувач хоче купити Вимогу, яка випливає з того, що відповідає зазначеним Користувачем ознакам (в т.ч. одній або кільком із таких: Сума вимоги, передбачувана продуктивність, максимальний термін кредиту) Кредитного договору, Користувач може налаштувати Auto Invest. Якщо Користувач підтвердив у своєму Профілі користувача використання Auto Invest, вважається, що Користувач одночасно автоматично подав одну Заявку на купівлю вимоги за зазначеною Сумою вимоги на кожен Кредитний договір, який відповідає зазначеним Користувачам ознакам. Вимоги, що випливають із таких Кредитних договорів, Користувач може купити після підтвердження використання Auto Invest.

5.3. Підтвердженням використання Auto Invest Користувач підтверджує, що (i) ознайомлений із принципами роботи Auto Invest і можливими наслідками та повністю їх розуміє і (ii) підтверджує своє бажання та згоду, щоб Auto Invest вчиняла від імені Користувача автоматичні волевиявлення (тобто Заявки на купівлю вимог) відповідно до зазначених Користувачам для Auto Invest ознак. Зроблені через Auto Invest волевиявлення вважаються вчиненими та підтвердженими Користувачем без додаткових дій (крім підтвердження використання Auto Invest), і вони в такому вигляді є для Користувача пов'язувальними та невідкличними.

5.4. Користувач може в будь-який момент змінювати або скидати налаштування Auto Invest на власний розсуд. Зміна чи скидання Auto Invest не роблять недійсними і не впливають жодним іншим чином на раніше вчинені через Auto Invest волевиявлення. Використання Auto Invest не перешкоджає придбанню Користувачем Вимог в установленому в пункті 5.1 Умов порядку.

5.5. Auto Invest подає Заявку на купівлю вимоги лише в разі, якщо на Віртуальному рахунку користувача достатньо незаброньованих гршових коштів (тобто Користувач переказав на Рахунок Bulkestate достатньо коштів відповідно до пункту 4.3 Умов) на той момент, коли Вимога, що випливає з відповідного Кредитного договору, стає набувальною (принаймні за Сумою вимоги, зазначеною в Auto Invest). Те саме стосується придбання Вимог в установленому в пункті 5.1 Умов порядку.

5.6. Усі Заявки на купівлю вимог реєструються і виконуються в хронологічному порядку. Час реєстрації визначається відповідно до системного часу Сайта. Заявки на купівлю вимоги, що подаються через Auto Invest Користувачами, реєструються у той самий час, коли Вимоги, що випливають із відповідного Кредитного договору, стають набувальними. Заявки на купівлю вимоги, що подаються через Auto Invest, виконуються в тій самій послідовності, в якій Користувачі підтвердили своє використання Auto Invest, через яку подано Заявки на купівлю вимоги за відповідним Кредитним договором. Bulkestate має право в будь-який момент і без попереднього повідомлення Користувача в односторонньому порядку змінити і доповнити порядок обробки діючих Заявок на купівлю вимоги.

5.7. Після того як Користувач вибрав Вимогу і зазначив Суму вимоги, Сайт видає Користувачеві Підтвердження операції. Користувач повинен перевірити повноту і правильність наданої у Підтвердженні операції інформації і, якщо надана у Підтвердженні операції інформація відповідає виявленій Користувачем волі, Користувач підтверджує операцію (при використанні Auto Invest Користувач окремо операцію не підтверджує – відповідного змісту підтвердження вважається наданим під час підтвердження використання Auto Invest). Підтвердження операції є для Користувача пов'язувальним, відповідна ціна Вимоги (яка дорівнює Сумі вимоги) автоматично списується з Віртуального рахунку користувача і переказується Bulkestate протягом 2 (двох) Робочих днів.

5.8. З того моменту як Bulkestate надійде Сума вимоги, відступлення відповідної Вимоги стає для Bulkestate пов'язувальним, а Вимога вважається відступленою Користувачеві.

5.9. Користувач підтверджує та розуміє, що Користувач може купувати будь-які Вимоги до Позичальника, що випливають із Кредитного договору, повністю або частково. Купуючи лише частину з Вимог, що випливають із Кредитного договору, Користувач підтверджує і розуміє, що Вимога не охоплює всіх Вимог до Позичальника, Користувач не стає єдиним кредитором Позичальника за Кредитним договором і в такому разі Bulkestate відповідно до Умов управляє Вимогою разом з іншими Вимогами Користувачів Сайта, що випливають із Кредитного договору.

5.10. Користувач має право у будь-який час ознайомлюватися у Профілі користувача з інформацією щодо всіх вчинених Користувачем через Сайт операцій та здійснених з боку Bulkestate виплат Користувачеві, а також зі здійсненими Bulkestate відповідно до цих Умов та Договору цесії утриманнями.

6. Порядок укладення Договору цесії

6.1. Зазначеним у пункті 5.7 Умов Підтвердженням операції або при використанні Auto Invest підтвердження використання Auto Invest Користувач одночасно підтверджує купівлю Вимоги Договору цесії в передбаченому на Сайті порядку.

6.2. З того моменту як Користувач у передбаченому на Сайті порядку підтвердив умови Договору цесії та заплатив за Вимогу, Договір цесії вважається укладеним, а Користувач стає кредитором у значенні Договору цесії.

6.3. Договір цесії з моменту його укладення протягом усього терміну дії доступний Користувачеві у Профілі користувача. Крім того, Користувач має право ознайомитися через Профіль користувача з купленою Вимогою, передбаченим графіком погашення Кредиту і графіком виплати Інтресу. Кредитний договір та інші пов'язані з ним документи Користувачеві (Набувачеві вимоги) у зв'язку з укладенням Договору цесії не передаються і залишаються на зберіганні у Bulkestate.

6.4. При отриманні від Позичальника здійсненого на підставі Кредитного договору платежу Bulkestate розподіляє всі отримані кошти між усіма Користувачами, які мають Вимоги до Позичальника, таким чином:

6.4.1. Основна сума отриманого Кредиту ділиться пропорційно відповідно до Суми вимоги кожного Користувача до Позичальника;

6.4.2. Отримані Інтреси та інші побічні вимоги, що випливають із відповідної Вимоги, виплачуються Користувачеві, якому належить відповідна Вимога.

6.5. Негайно після розподілу отриманих коштів Bulkestate переказує відповідну грошову суму на Віртуальний рахунок користувача, утримуючи Плату за послуги та інші виплати (у відповідних випадках) згідно з Прейскурантом.

6.6. Користувач обізнаний і згодний, що при нарахуванні Інтресу, пені та інших побічних вимог, а також сум, що підлягають до виплати на підставі Умов і Договору цесії, передбачається, що в році 360 днів.

6.7. Користувач усвідомлює ризик невиконання Позичальником своїх зобов'язань, унаслідок чого Вимога може залишитися Користувачеві не виплаченою в повному обсязі. Bulkestate не несе відповідальності за невиконання Позичальником зобов'язання з погашення Вимоги, в тому числі (у відповідних випадках) за рахунок Застави, і компанія Bulkestate не зобов'язана відшкодовувати Користувачеві виплачену за Вимогу суму або її частину.

6.8. Виконання конкретного Кредитного договору може бути забезпечено Заставою, якщо на Сайті це зазначено. У такому разі компанія Bulkestate повинна забезпечити, щоб Заставу було встановлено до зазначеного в Кредитному договорі терміну останнього погашення.

6.9. Якщо стосовно конкретного Кредитного договору на Сайті немає посилань на жодну конкретну Заставу, то виконання Кредитного договору не забезпечено і Користувач обізнаний та згодний, що це може являти собою великий ризик у частині належного виконання і стягнення Вимоги.

6.10. Порядок оплати Вимоги, умови стягнення Вимоги, а також інші пов'язані з відступленням умови містяться у Договорі Цесії.

7. Права й обов'язки Користувача

7.1. Користувач зобов'язується:

7.1.1. не використовувати Сайт для здійснення протизаконних операцій, у тому числі для шахрайства і відмивання грошей;

7.1.2. не відчужувати жодної набутої Вимоги третій особі;

7.1.3. під час реєстрації на Сайті та користуванні ним надавати лише достовірну інформацію;

7.1.4. користуватися лише безпечними електронними засобами зв'язку та засобами і пристроями передачі даних;

7.1.5. негайно, не пізніше ніж через 3 (три) Робочі дні, письмово повідомляти Bulkestate про зміну імені, прізвища, адреси електронної пошти, номера рахунку або іншої наданої Сайту інформації Користувача;

7.1.6. у спілкуванні з Bulkestate поводитися ввічливо, дотримуючись визнаних у суспільстві норм моралі.

7.2. Прийняттям цих Умов Користувач підтверджує, що спроможний самостійно приймати рішення щодо купівлі вимог та укладення договорів цесії та усвідомлює всі ризики, в тому числі ризик того, що набута вимога або частина її не будуть виконані. Користувач розуміє, що відступлення Вимоги не супроводжується перереєстрацією Застав (якщо їх установлено) на користь Набувача вимоги і вони залишаються встановленими на користь Bulkestate.

7.3. Користувач обізнаний і розуміє, що треті особи, яким стало відомо пароль Користувача, можуть отримати доступ до Профілю користувача і взяти зобов'язання від імені Користувача. Якщо на Сайті через Профіль користувача здійснюються операції (в тому числі купівля Вимоги) з використанням правильної адреси електронної пошти і пароля Користувача, вважається, що операції через відповідний Профіль користувача здійснив Користувач.

7.4. Користувач обізнаний і розуміє, що Bulkestate зобов'язується у визначеному обсязі забезпечити конфіденційність даних Позичальників і третіх осіб, які надають Заставу, з огляду на що Bulkestate у межах Кредитного договору розкриває Користувачеві (Набувачеві вимоги) лише ті відомості, які необхідні Користувачеві для реалізації своїх прав і виконання обов'язків. Користувач зобов'язується не вимагати від Bulkestate розкриття відомостей в обсязі, що перевищує зазначені у попередній пропозиції, та відмовляється від пред'явлення у зв'язку з цим вимог до Bulkestate та Позичальника.

8. Права та обов'язки Bulkestate

8.1. Bulkestate управляє Вимогами Користувача від імені Користувача. Користувач призначає і дає повноваження, а Bulkestate бере зобов'язання управляти Вимогою Користувача в інтересах Користувача, але від свого імені.

8.2. Bulkestate управляє Вимогою Користувача окремо від своїх активів. Користувач дає Bulkestate право управляти Вимогою Користувача від імені Bulkestate, але в інтересах Користувача. Користувач зобов'язується в односторонньому порядку не відкликати наданих на підставі цих Умов та Договору цесії повноважень.

8.3. Bulkestate підтверджує, що Вимога Користувача, яка випливає з Кредитного договору, є в зазначеній у Договорі цесії сумі майном, що належить Користувачеві, і Bulkestate управляє Вимогою лише в установленому Договором, Кредитним договором та Договором цесії обсязі. Вимога розглядається як майно Користувача незалежно від того, що компанія Bulkestate уклала Кредитний договір як кредитор та надала Позичальникові Кредит, і незалежно від того, що Заставу встановлено на користь Bulkestate.

8.4. Bulkestate управляє Вимогою до повного виконання Вимоги, діючи як повірений Користувача відповідно до положень глави 35 Зобов'язально-правового закону.

9. Плата за послуги Сайта

9.1. За надані Bulkestate послуги Користувач вносить Bulkestate Плату за послуги згідно з Прейскурантом або відповідно до окремо погодженої між Користувачем та Bulkestate плати за послугу, а також інші передбачені у Прейскуранті виплати, якщо вони застосовні.

9.2. Користувач дає згоду на те, що Bulkestate без додаткового погодження утримує Плату за послуги із платежів, які здійснюються Користувачем на рахунок Bulkestate.

9.3. Усі платежі, які здійснюються між Сторонами, вважаються отриманими з того моменту, як рахунок отримувача платежу кредитовано в розмірі суми платежу.

9.4. Користувач обізнаний та розуміє, що, відповідно до застосовного щодо Користувача податкового законодавства та інших правових актів, що регулюють дохід, отриманий Користувачем від Вимоги дохід підлягає оподаткуванню. За виконання всіх податкових зобов'язань, які можуть виникнути у зв'язку з Вимогами Користувача, відповідальність за застосовними правовими актами в повному обсязі лежить на Користувачі. Податок, що підлягає у відповідному випадку утриманню, утримується із платежів, які здійснюються Користувачем, що є фізичною особою – резидентом Естонської Республіки.

10. Відповідальність

10.1. Користувач несе відповідальність за будь-яку шкоду, що випливає з неавторизованої діяльності та виникла до блокування Профілю користувача у передбаченому в пункті 3.8 Умов порядку.

10.2. Користувач несе відповідальність за будь-яку шкоду, взяті зобов'язання та інші дії, вчинені через Профіль користувача до того моменту, як Bulkestate довели до відома у передбаченому в пункті 3.8 Умов порядку, а Bulkestate мав достатньо часу для блокування доступу до Профілю користувача.

10.3. Якщо Користувач зазнає збитків унаслідок протиправної діяльності Bulkestate, Bulkestate відшкодовує Користувачеві лише безпосередньо завдану матеріальну шкоду. Розмір відшкодування шкоди обмежено розміром переказаної Користувачем на Рахунок Bulkestate суми на момент заподіяння шкоди.

10.4. Компанія Bulkestate повністю вільна від відповідальності перед Користувачем за будь-яку шкоду, яка заподіяна або може бути заподіяна Користувачеві внаслідок користування Сайтом або купівлі Вимоги, в тому числі в разі заподіяння школи з таких причин:

10.4.1. якщо Користувач не дотримувався умов Договору;

10.4.2. якщо шкода виникла внаслідок протиправних дій третіх осіб до моменту блокування Профілю користувача у передбаченому в пункті 3.8 Умов порядку;

10.4.3. з причини порушень зв'язку або внаслідок інших порушень та перешкод, що не залежать від Bulkestate;

10.4.4. якщо відповідно до Договору заблоковано доступ до Профіля користувача;

10.4.5. у разі порушення Позичальником Кредитного договору або його протиправних дій;

10.4.6. якщо причиною є (неналежне) виконання або затримка с виконанням зобов'язань Користувача, що випливають із Договору цесії.

10.5. Bulkestate не несе відповідальності за виконання Вимог Користувача або перерахування Користувачеві будь-яких платежів до того моменту, як відповідний Позичальник вніс відповідні платежі Bulkestate на підставі Кредитного договору.

10.6. Користувач здійснює операції на Сайті безпосередньо та під власну відповідальність. Користувач має право користуватися пропонованими на Сайті формами договору під власну відповідальність. Bulkestate не несе відповідальності за можливі зобов'язання, що випливають із правових актів, які можуть виникнути у Користувача у зв'язку зі здійсненими на Сайті операціями.

10.7. Якщо Користувач заперечує, що він давав свою згоду на проведення операції, то використання Профілю користувача і пароля вважаються достатніми доказами того, що Користувач або давав згоду на проведення відповідної операції, або обманює, або навмисно чи з недбалості не виконував установлених у пункті 3.7 або 3.8 Умов зобов'язань.

10.8. Сторони не несуть відповідальності за невиконання своїх зобов'язань, якщо причиною невиконання зобов'язань є не залежні від волі Сторін обставини непереборної сили (форс-мажор). Обставинами непереборної сили Сторони вважають обставини, які жодна зі Сторін не могла передбачити і яким запобігти, в тому числі порушення електропостачання, прийняті інституціями Естонської Республіки або Європейської спільноти нормативні акти, страйки, воєнні дії, природні катаклізми або інші причини, яким Сторони не могли ані запобігли, ані передбачити. Сторона може спиратися на обставини непереборної сили тільки в тому разі та обсязі, в якому вона зробила все від себе залежне для виконання передбачених Договором зобов'язань. Після завершення дії обставин непереборної сили Сторона зобов'язана негайно продовжити виконання своїх зобов'язань.

11. Персональні дані користувача

11.1. Bulkestate має право обробляти отримані від Користувача персональні дані Користувача, а також передавати, приймати й обробляти персональні дані Користувача та іншу інформацію від третіх осіб, із баз даних і комп'ютерних систем (наприклад, із Реєстру народонаселення, Департаменту соціального страхування тощо).

11.2. Виходячи з обґрунтованих інтересів Bulkestate і для реалізації своєї економічної діяльності та прав та обов'язків, що випливають із Договору і Договорів цесії, персональні дані Користувача обробляються відповідно до встановлених у Договорі принципів та опублікованої на Сайті Політики конфіденційності з такою метою:

11.2.1. для надання пропонованих на Сайті послуг;

11.2.2. для обробки операцій, що здійснюються на Сайті;

11.2.3. для встановлення особи Користувача;

11.2.4. для проведення фінансового і статистичного аналізу;

11.2.5. для реалізації прав та зобов'язань, що випливають із Договору та інших укладених із Користувачем договорів;

11.2.6. для передачі маркетингових повідомлень про продукти і спеціальні пропозиції Bulkestate за зазначеною в Профілі користувача поштовою адресою, адресою електронної пошти і телефоном;

11.2.7. з іншою метою, що випливає з Договору або Політики конфіденційності.

11.3. Bulkestate має право розкривати персональні дані Користувача:

11.3.1. будь-якій особі – для виконання зобов'язань Bulkestate, що випливають із Договору або Договорів цесії (в тому числі постачальникам послуг зв'язку, посередникам при платежах, кредитним установам, постачальникам ІТ-послуг та ін.);

11.3.2. Постачальнику послуг, якого компанія Bulkestate залучила для надання послуг, що випливають із Договору, в обсязі, необхідному для виконання покладених на нього обов'язків;

11.3.3. при відчуженні (відступленні) Вимоги;

11.3.4. третім особам, які здійснюють щодо Користувача дії зі стягнення (наприклад, підприємствам, юристам, судовим виконавцям, банкротним управителям та ін., які займаються стягненням боргів);

11.3.5. Підприємствам, які надають Bulkestate юридичні, бухгалтерські або аудиторські послуги, забезпечивши, щоб зазначені особи зобов'язалися не розголошувати цю інформацію.

11.4. Для зв'язку з Користувачем Bulkestate має право телефонувати і надсилати повідомлення (SMS) за зазначеним у Профілі користувача наданим оператором мобільного зв'язку номером або за будь-яким іншим телефонним номером, надсилати електронні листи за зазначеною в Профілі користувача адресою електронної пошти, а також надсилати поштові відправлення за поштовою адресою Користувача.

12. Розірвання Договору

12.1. Bulkestate має право без попереднього повідомлення обмежити право Користувача користуватися Сайтом та/або розірвати Договір і видалити Профіль користувача, якщо:

12.1.1. Користувач порушує положення Умов або Договору цесії чи використовує Сайт в інший протизаконний спосіб;

12.1.2. Користувач надав Bulkestate неправильну або оманливу інформацію чи підробні документи;

12.1.3. у Bulkestate виникне підозра у відмиванні грошей або фінансуванні тероризму чи у спробі таких дій з участю Користувача або через Профіль користувача.

12.2. Bulkestate має право у буль-який час в односторонньому порядку розірвати Договір, не менше ніж за 10 (десять) Робочих днів до цього надіславши на адресу електронної пошти Користувача заяву про розірвання. У такому разі з моменту надіслання заяви про розірвання Користувач не може більше ані укладати нові Договори цесії, ані купувати нові Вимоги, ані користуватися Профілем користувача. У разі розірвання Договору Bulkestate продовжує обслуговування відповідно до Умов усіх Вимог Користувача, які куплено до надіслання з боку Bulkestate заяви про розірвання.

12.3. Користувач має право в будь-який час зажадати видалення Профілю користувача та розірвання Договору за умови, що Користувачеві не належить жодна Вимога, яка обслуговується Bulkestate.

12.4. Якщо Користувач бажає видалити Профіль користувача та розірвати Договір, Користувач зі своєї адреси електронної пошти надсилає Bulkestate відповідного змісту заяву та підтверджує її через Профіль користувача.

13. Дії в разі неплатоспроможності Bulkestate

13.1. У разі неплатоспроможності Bulkestate, на Сайті негайно зупиняється укладення нових Договорів цесії.

13.2. Неплатоспроможність Bulkestate не впливає на договірні відносини між Користувачем та Позичальником.

13.3. У разі неплатоспроможності компанії Bulkestate вона вчиняє всі дії, необхідні для того, щоб адміністрування й управління новими Вимогами з Сайту перебрала на себе третя особа.

14. Інші положення

14.1. Усі операції на Сайті здійснюються в євро (EUR) або іншій акцептованій Bulkestate валюті, зазначеній на Сайті.

14.2. Якщо у тексті Договору значення наведеного словесного вираження числа відрізняється від цифрового, правильним вважається словесне вираження.

14.3. Усі повідомлення між Сторонами слід оформлювати письмово і надсилати іншій Стороні через Сайт або за зазначеною в Профілі користувача поштовою адресою та/або адресою електронної пошти. Надіслані поштою повідомлення вважаються отриманими на 5-й (п'ятий) календарний день після надсилання листа. Повідомлення, надіслані на адресу електронної пошти Користувача, вважаються отриманими протягом 24 годин після їх надсилання.

14.4. Для розвитку та поліпшення пропонованих на Сайті послуг Bulkestate має право в односторонньому порядку змінювати ці Умови. Проект змінених Умов надсилається на адресу електронної пошти Користувача і публікується на Сайті як нова версія Умов.

14.5. Зміни Умов набирають чинності на 30-й (тридцятий) календарний день після опублікування нової версії Умов на Сайті. Якщо Користувач протягом 30 (тридцяти) календарних днів після опублікування нової версії Умов на Сайті не розірве Договір, вважається, що він погодився з новою версією Умов.

14.6. Bulkestate має право у будь-який час в односторонньому порядку змінювати Прейскурант, у тому числі запроваджувати нові виплати, і на власний розсуд робити знижки у зазначеній у Прейскуранті Платі за послуги. Інформація про зміни Прейскуранта доступна на Сайті. Користувача повідомляють про зміни Прейскуранта за відомими Bulkestate контактами Користувача не менше ніж за 10 (десять) днів.

14.7. Сторони зобов'язуються не розкривати третім особам інформацію, що випливає з Договору, крім випадків, передбачених правовими актами Естонської Республіки та Договором.

14.8. До відносин, що випливають із цього Договору, застосовуються правові акти Естонської Республіки.

14.9. Спори між Сторонами, пов'язані з користуванням Сайтом та з Умовами, вирішуються відповідно до юрисдикції, застосовної на підставі чинних в Естонській Республіці правових актів.

14.10. Ці Умови (в тому числі їх можливі зміни) є для Користувача пов'язувальними до моменту видалення Профілю користувача і повного виконання всіх пов'язаних із Вимогами користувача зобов'язань, що випливають із Договорів цесії.

14.11. Договір зберігається в базі даних Bulkestate у вигляді файла PDF та зберігається в базі даних Bulkestate безстроково. Для Сторін є пов'язувальною, і Сторони можуть спиратися лише на інформацію, наведену в Договорі (в тому числі в Умовах та їх можливих змінах) та в Договорі цесії.

* * *

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ДОГОВОРА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ДОМАШНЕЙ СТРАНИЦЫ BULKESTATE ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ НЕДВИЖИМОЙ СОБСТВЕННОСТИ

1. Используемые термины и их объяснения

Bulkestate

OÜ «Bulkestate», единый регистрационный № 14002296, которое содержит и администрирует Домашнюю страницу.

Счет/-а Bulkestate

Указанный/-ые на Домашней странице банковский/-ие счет/-а Bulkestate, на который/-ые согласно настоящим Правилам вносятся денежные средства Пользователя для совершения сделок на Домашней странице и который/-ые держится/-атся отдельно от имущества Bulkestate.

Утверждение сделки

Приложение к Договору, в котором указана информация о выбранной Пользователем Недвижимой собственности.

Срок действительности сделки

Указанный продавцом помещенной на Домашнюю страницу недвижимой собственности срок, в течение которого пользователь Домашней страницы должен выбрать недвижимую собственность и уплатить Резервационную сумму в указанном в сообщении размере.

Рабочий день

Любой день, в который открыты банки в Эстонии, за исключением суббот, воскресений и установленных государством праздничных дней.

Резервационная сумма

Денежная сумма в размере 10% (десять процентов) от стоимости Недвижимой собственности.

Банковский счет Пользователя

Счет на имя Пользователя, открытый в кредитном учреждении, на которое распространяются вытекающие из Закона о предотвращении легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма или правовых актов Европейского союза требования о предотвращении легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма.

ИД-номер Пользователя

Персонализированный номер каждого Пользователя Домашней страницы, в соответствии с которым Bulkestate может идентифицировать Пользователя. ИД-номер Пользователя используется также при внесении взносов на счет Bulkestate.

Профиль пользователя

Зарегистрированная на Домашней странице платформа деятельности Пользователя, которая согласно Правилам пользователя домашней страницы образована автоматически и постоянно доступна Пользователю после введения адреса э-почты и пароля Пользователя на Домашней странице.

Пользователь

Лицо, зарегистрированное на Домашней странице как ее пользователь.

Договор

Договор Пользователя домашней страницы www.bulkestate.com, заключенный между Пользователем и Bulkestate.

Недвижимая собственность

Выбранная на Домашней странице Пользователя недвижимая собственность, которую Пользователь готов приобрести.

Правила

Настоящие Общие правила договора пользователя Домашней страницы Bulkestate, применяемые ко всем договорам и сделкам Пользователя, заключаемым Пользователем с использованием Домашней страницы.

Домашняя страница

Созданные и обслуживаемые Bulkestate сайты, которые объединены под именем домена www.bulkestate.com и которые позволяют их Пользователям использовать различные предлагаемые Bulkestate интерактивные услуги, действующие в рамках этого сайта.

Минимальное количество сделок

Указанное на Домашней странице Продавца количество сделок, в которых при исполнении срока действительности сделки Продавец обязан заключить с Пользователем Договор купли.

Продавец

Юридическое лицо, которое на Домашней странице разместило предложение приобрести принадлежащую/-ие ему недвижимую/-ые собственность/-и.

Договор купли

Договор купли между Пользователем и Продавцом о приобретении Недвижимой собственности.

Стороны

Пользователь и Bulkestate.

Регистрационная заявка

Оформленная на Домашней странице изложенная Пользователем заявка на регистрацию на Домашней странице и использование предлагаемых на Домашней странице услуг согласно Правилам.

 

2. Регистрация и создание Профиля пользователя

2.1. Право использования предлагаемых на Домашней странице услуг имеют только зарегистрированные Пользователи, заключившие Договор с Bulkestate, при регистрации своего Профиля пользователя.

2.2. Для подачи Регистрационной заявки и заключения Договора Пользователь должен соответствовать и Пользователь удостоверяет, что в течение всего периода пользования Домашней страницей он будет соответствовать следующим критериям:

2.2.1. Пользователь является физическим или юридическим лицом;

2.2.2. если Пользователь является физическим лицом, Пользователю по меньшей мере 18 лет;

2.2.3. у Пользователя открыт банковский счет Пользователя, которым и имеющимися на котором денежными средствами (если таковые имеются) он вправе свободно распоряжаться;

2.2.4. в отношении Пользователя не объявлен процесс неплатежеспособности;

2.2.5. в отношении Пользователя согласно действующему решению суда не ограничена дееспособности  вследствие расстройства душевного характера.

2.3. Пользователь удостоверяет, что в период подачи Регистрационной заявки и заключения Договора Пользователь является дееспособным и не находится под влиянием алкогольных, наркотических, психотропных, токсических и других опьяняющих веществ.

2.4. Пользователь регистрируется на Домашней странице, заполняя Регистрационную заявку и утверждая настоящие Правила. После регистрации Пользователя на Домашней странице автоматически создается Профиль пользователя. При регистрации Пользователя на Домашней странице Bulkestate присваивает ему уникальный ИД-номер Пользователя.

2.5. Для доступа и использования Профиля пользователя Bulkestate идентифицирует Пользователя по адресу э-почты и паролю Пользователя. Пользователь имеет право менять указанные для идентификации Пользователя адрес э-почты и пароль Пользователя в установленном на Домашней странице порядке.

2.6. Если Пользователь является юридическим лицом, подписавшим Договор, то имеющее право подписи лицо, на которое в Bulkestate оформлено право подписи, Bulkestate вправе идентифицировать как Пользователя.

2.7. Для заключения Договора, использования предлагаемых на Домашней странице услуг и приобретения Недвижимых собственностей Пользователь должен осуществить упомянутые в разделе 3 Правил действия, необходимые для идентификации Bulkestate Пользователя.

2.8. Bulkestate имеет право отказать в регистрации нового Пользователя на Домашней странице без указания причины отказа.

2.9. Профиль пользователя является личным и только собственник Профиля пользователя (Пользователь) имеет право входить в него и использовать его.

3. Идентификация Пользователя и утверждение сделок

3.1. Bulkestate идентифицирует Пользователя в соответствии с правилами системы внутреннего контроля Bulkestate удаленно с перечислением Пользователем после регистрации Пользователя на Домашней странице денежных средств с банковского счета Пользователя на счет Bulkestate. В таком случае Bulkestate идентифицирует Пользователя с использованием полученной из банка информации. Пользователь обязан в цели платежа указать указанный в Профиле пользователя ИД-номер Пользователя.

3.2. Для полноценной идентификации Пользователя Bulkestate по своему усмотрению имеет право в любое время, связавшись с Пользователем, потребовать дополнительные документы или информацию, удостоверяющую идентичность Пользователя, и в одностороннем порядке установить дополнительные требования к идентификации Пользователя, а также внести изменения в процесс идентификации Пользователей.

3.3. Договор между Bulkestate  и Пользователем считается заключенным и вступает в силу с момента, когда Пользователь на Домашней странице утвердил настоящие Правила и Bulkestate идентифицировало Пользователя. О факте заключения Договора Bulkestate сообщает Пользователю, отправив ему письменное сообщение на адрес э-почты Пользователя. С заключенным Договором и Договором с описанием сделки по приобретению Недвижимой собственности Пользователь может ознакомиться в Профиле пользователя.

3.4. Поданная в установленном Правилами порядке Регистрационная заявка и внесение денежных средств на счет Bulkestate подтверждают, что Пользователь желает использовать Домашнюю страницу и предлагаемые на ней услуги согласно условиям Договора.

3.5. При регистрации и введении логина (при входе) на Домашней странице в своем Профиле пользователя Пользователь должен вводить адрес э-почты и пароль Пользователя.

3.6. Действия Пользователя, осуществленные на Домашней странице после введения адреса э-почты и пароля Пользователя, считаются подписью или акцептом Пользователя. Все платежи, платежные поручения, распоряжения, заявления, договоры, а также другие документы, утвержденные или представленные Пользователем на своей Домашней странице после введения адреса э-почты и пароля Пользователя установленным на Домашней странице образом, являются для Пользователя и Bulkestate обязательными.

3.7. Пароль Пользователя является конфиденциальной информацией, которую Пользователь и Bulkestate обязуются не разглашать и предотвратить возможность третьих лиц узнать его. Пользователь обязан хранить в безопасности пароль Пользователя, а также регулярно менять/обновлять пароль, но не реже установленного Bulkestate периода.

3.8. Если пароль Пользователя стал известен или мог стать известен третьему лицу, Пользователь незамедлительно письменно или по телефону должен информировать об этом Bulkestate, после чего Bulkestate по возможности в кратчайший срок блокирует доступ к Профилю пользователя до момента, пока на основании заявления Пользователя Пользователю будет предоставлен новый пароль Пользователя и Пользователь отдаст распоряжение Bulkestate разблокировать Профиль пользователя.

3.9. Bulkestate имеет право, но не обязанность, блокировать доступ к Профилю пользователя в случаях, если у Bulkestate возникают подозрения в несанкционированном доступе к Профилю пользователя, в том числе, если у Bulkestate возникают подозрения в том, что пароль Пользователя стал известен или мог стать известен третьему лицу, или у Bulkestate возникают подозрения в совершении противозаконных сделок, а также в других случаях по усмотрению Bulkestate для обеспечения безопасности услуг, неприкосновенности, конфиденциальности Пользователя и/или других клиентов Bulkestate или для предотвращения возможных убытков для Bulkestate или клиентов.

3.10. Bulkestate вправе не утверждать сделку, если:

3.10.1. Пользователь не соблюдает Правила;

3.10.2. у Bulkestate возникли подозрения в идентичности Пользователя и Bulkestate не удалось связаться с Пользователем для подтверждения содержания сделки;

3.10.3. распоряжение Пользователя является неясным или искаженным из-за помех связи;

3.10.4. в других упомянутых в п. 3.10 Правил случаях.

4. Выбор и резервация Недвижимой собственности

4.1. После идентификации Пользователя согласно настоящим Правилам Пользователь имеет право приобрести предлагаемые на Домашней странице Недвижимые собственности с соблюдением следующих правил:

4.1.1. Пользователь по своему усмотрению выбирает Недвижимую собственность, предлагаемую на Домашней странице;

4.1.2. Пользователь указывает на Домашней странице Недвижимую собственность, которую желает приобрести и подтверждает свой выбор.

4.2. После утверждения Пользователя он получает Утверждение сделки по приобретению недвижимой собственности, которое является приложением к настоящему Договору и в котором указаны номер Утверждения сделки, выбранная Недвижимая собственность, ее адрес, кадастровый № и покупная цена.

4.3. Изключен.

4.4. При осуществлении любого перечисления на счет Bulkestate Пользователь обязан в цели платежа указать указанный в Профиле пользователя ИД-номер Пользователя и номер Утверждения сделки. Если Пользователь производит платеж без указания ИД-номера Пользователя или номера Утверждения сделки, то Bulkestate имеет право такой платеж считать неполученным до момента его идентификации.

4.5. Приложение к Договору «Утверждение сделки» вступает в силу в день зачисления Резервационную суммы на банковский счет Bulkestate.

4.6. Внесение на счет Bulkestate полученных нечестным путем средств является противозаконным. В случае таких подозрительных сделок о них будет сообщено в соответствующие компетентные учреждения, и это может привести к замораживанию всех имеющихся на счете Пользователя средств, а также к закрытию счета Пользователя и конфискации средств. Если в период регистрации Пользователя или во время действия Договора у Bulkestate возникают подозрения в легализации полученных преступным путем средств, финансировании терроризма или попытке этих действий, Bulkestate имеет право не регистрировать Пользователя на Домашней странице, не принимать от Пользователя денежные средства и/или блокировать доступ или закрыть Профиль пользователя.

4.7. Пользователь утверждает и понимает, что право на приобретение выбранной Недвижимой собственности вступает в силу только при условии, если до указанного на Домашней странице Срока действительности сделки достигается Минимальное количество сделок, при наступлении которых соответствующий Продавец Недвижимой собственности готов продать Недвижимую собственность.

4.8. В случае, если до Срока действительности сделки не достигается Минимальное количество сделок, Bulkestate возвращает Пользователю полученную от Пользователя Резервационную сумму, удержав комиссионные в размере 5 EUR (пяти евро), и приложение к Договору – «Утверждение сделки» – считается прекращенным без дополнительного подписания документов.

4.9. Пользователь в любое время имеет право ознакомиться в Профиле пользователя с информацией обо всех сделках Пользователя, совершенных в рамках Домашней страницы.

4.10. Покупатель удостоверяет, что он ознакомился с Проектом соответствующего договора купли Недвижимой собственности, доступным на Домашней странице, и согласен приобрести выбранную Недвижимую собственность на указанных на ней условиях. Покупатель информирован, что Резервационная сумма в случае заключения Договора купли будет зачислена в покупную плату.

5. Порядок заключения Договора купли

5.1. В случае, если в течение Срока действительности Сделки достигается Минимальное количество сделок, Bulkestate обеспечивает, чтобы Продавец Недвижимой собственности не позднее чем в течение 10 (десяти) Рабочих дней после истечения Срока действительности сделки пригласил Пользователя подписать Договор купли и ходатайство о закреплении в отношении регистрации права собственности Покупателя в земельной книге.

6. Права и обязанности Пользователя

6.1. Пользователь обязуется:

6.1.1. не использовать Домашнюю страницу для осуществления противозаконных действий, включая мошенничество и легализацию полученных нечестным путем средств;

6.1.2. регистрируясь на Домашней странице и используя Домашнюю страницу, предоставлять только правдивую информацию;

6.1.3. использовать только надежные средства и устройства электронной связи и передачи данных;

6.1.4. незамедлительно, но не позднее чем в течение 3 (трех) Рабочих дней письменно информировать Bulkestate, если меняются имя, фамилия, адрес э-почты, номер счета Пользователя или другая представленная на Домашней странице информация;

6.1.5. в общении с Bulkestate действовать вежливо, соблюдая общепринятые в обществе нормы морали.

6.2. Утверждая настоящие Правила, Пользователь удостоверяет, что он способен самостоятельно принимать решения о приобретении Недвижимой собственности, а также осознает все риски и расходы, связанные с приобретением и содержанием в будущем Недвижимой собственности.

6.3. Пользователь осознает и понимает, что третьи лица, которым стал известен пароль Пользователя, могут получить доступ к Профилю пользователя и взять обязательства от имени Пользователя. Если на Домашней странице осуществлены действия с Профилем пользователя (в т.ч. куплены Требования) с использованием правильного адреса э-почты и пароля Пользователя, то считается, что действия в соответствующем Профиле пользователя осуществлены самим Пользователем.

6.4. Пользователь после внесения Резервационный суммы Bulkestate обязуется непосредственно не общаться с собственником Недвижимой собственности без посредничества Bulkestate.

7. Права и обязанности Bulkestate

7.1. Bulkestate удостоверяет, что полученная от Пользователя Резервационная сумма будет храниться на счете Bulkestate, отделенном от имущества Bulkestate.

8. Ответственность

8.1. Пользователь несет ответственность за все убытки, возникшие в результате неавторизированных действий, если Пользователь действует противозаконно или намеренно (умышленно), или по грубой невнимательности не выполнил требования, установленные п. 3.7 или 3.8 настоящих Правил.

8.2. Пользователь берет на себя ответственность за любые убытки, принятые обязательства или другие действия, осуществленные в Профиле пользователя до момента, когда Bulkestate предупреждено об упомянутых в п. 3.8 Правил случаях и когда Bulkestate имело достаточное время для блокировки доступа к Профилю пользователя.

8.3. Если Bulkestate в результате противозаконного действия причинило убытки Пользователю, Bulkestate возмещает прямые убытки, возникшие у Пользователя. Величина возмещения убытков ограничена размером уплаченной Пользователем Резервационный суммы.

8.4. Bulkestate полностью освобождено от ответственности за любые убытки Пользователя, которые у Пользователя возникли или могли бы возникнуть в результате пользования Домашней страницей или приобретения Недвижимой собственности, в том числе:

8.4.1. если Пользователь не соблюдал условия Договора;

8.4.2. в результате незаконного действия третьих лиц до момента блокирования Профиля пользователя в соответствии с установленным п. 3.8 настоящих Правил порядком;

8.4.3. если согласно Договору был блокирован доступ Пользователя к Профилю пользователя.

8.5. Пользователи на Домашней странице заключают сделки прямо и под свою ответственность. Пользователи имеют право использовать предложенные на Домашней странице формы договоров под свою ответственность и на свой риск. Bulkestate не несет ответственности за возможные, вытекающие из правовых актов обязательства, которые могут возникнуть у Пользователей в связи с заключенными на Домашней странице сделками.

8.6. Если Пользователь отрицает, что он авторизовался (дал свое согласие) на совершение сделки, использование Профиля пользователя и пароля Пользователя считается достаточным доказательством того, что Пользователь дал согласие на сделку или действовал мошенническим образом, или умышленно или по невнимательности не выполнил какое-либо из установленных п. 3.7 или 3.8 настоящих Правил обязанностей.

8.7. В случае, если Пользователь не приходит подписать договор купли продажи и ходатайство о закреплении регистрации права собственности в Земельной книге в указанный в приглашении срок (пункт 5.1.), Пользователь теряет перечисленную Резервационную сумму.

9. Личные данные Пользователя

9.1. Bulkestate имеет право осуществлять обработку всех полученных от Пользователя личных данных Пользователя (зарегистрировано в Государственной инспекции данных Эстонской Республики), а также передавать и получать личные данные Пользователя и другую информацию от третьих лиц, из баз данных, систем учета (напр., Регистра жителей, Государственного агентства социального страхования и др.) и обрабатывать их.

9.2. Цель осуществленной Bulkestate обработки личных данных Пользователя заключается в учете клиентов, предложении, оказании и содержании услуг, финансовом и статистическом анализе, реализации и защите вытекающих из Договора прав Bulkestate и/или Пользователя.

9.3. Bulkestate имеет право раскрывать личные данные Пользователя:

9.3.1. любому лицу, связанному с Bulkestate выполнением вытекающих из Договора обязательств (в том числе оказывающим коммуникационные услуги лицам, платежным посредникам, кредитным учреждениям, оказывающим ИТ-услуги лицам и т.п.);

9.3.2. оказывающим внешние услуги лицам, которых Bulkestate привлекло к оказанию вытекающих из Договора услуг, насколько информация необходима для выполнения переданных им функций;

9.3.3. зарегистрированным в Государственной инспекции данных Эстонской Республики операторам личных данных систем обработки личных данных, заведующим которых является Bulkestate, насколько информация необходима для выполнения переданных им функций;

9.3.4. третьему лицу, осуществляющему действия по взысканию в отношении Пользователя (например, обществам по взысканию долгов, юристам, судебным исполнителям, администраторам неплатежеспособности и др.);

9.3.5. оказывающим юридические, бухгалтерские или аудиторские услуги Bulkestate, обеспечивая, чтобы упомянутые лица обязались не разглашать такую информацию.

9.4. Пользователь дает согласие на использование Bulkestate указанного в Профиле пользователя адреса, адреса э-почты и/или номера телефона для отправления коммерческих сообщений о предлагаемых Bulkestate продуктах или устраиваемых им акциях.

9.5. Bulkestate имеет право звонить и отправлять короткие сообщения (СМС) на указанный в Профиле пользователя номер предоставленного оператором мобильной связи подключения или на любой другой телефонный номер, отправлять письма по э-почте на указанный в Профиле пользователя адрес э-почты, а также отправлять почтовые отправления на почтовый адрес Пользователя, чтобы найти Пользователя.

10. Прекращение Договора

10.1. Bulkestate имеет право без предупреждения ограничить право Пользователя на использование Домашней страницы и/или прекратить Договор и стереть Профиль пользователя, если:

10.1.1. Пользователь нарушает настоящие Правила или иным образом противозаконно использует Домашнюю страницу;

10.1.2. Пользователь предоставил Bulkestate ложную или вводящую в заблуждение информацию или поддельные документы;

10.1.3. у Bulkestate возникают подозрения в легализации полученных преступным путем средств, финансировании терроризма или попытке этих действий с привлечением Пользователя или Профиля пользователя.

10.2. Bulkestate имеет право в одностороннем порядке прекратить Договор в любой период действия Договора, отправив Пользователю на адрес э-почты Пользователя сообщение по меньшей мере за 10 (десять) Рабочих дней заранее. В таком случае с момента отправления сообщения Пользователю запрещена возможность заключать новые сделки, а также запрещена возможность использовать Профиль пользователя. В таком случае уже заключенные договоры имеют силу до полного выполнения включенных в них обязательств.

10.3. Пользователь в любой период действия Договора имеет право потребовать стирания Профиля пользователя и прекращения Договора при условии, что у Пользователя не имеется активных сделок.

10.4. Если Пользователь желает стереть Профиль пользователя и прекратить Договор, Пользователь с адреса э-почты Пользователя отправляет Bulkestate или в Профиле пользователя заполняет и утверждает в установленном на Домашней странице порядке соответствующее сообщение.

11. Действия Bulkestate в случае неплатежеспособности

11.1. В случае неплатежеспособности Bulkestate заключение новых договоров о Резервационный сумме на Домашней странице незамедлительно прекращается. Все средства, внесенные на банковский счет Bulkestate возвращаются Пользователю.

11.2. В случае неплатежеспособности Bulkestate Пользователям выдается полная информация из базы данных Домашней страницы о заключенных им сделках в рамках Домашней страницы.

12. Другие условия

12.1. Все сделки на Домашней странице совершаются только в евро (EUR).

12.2. Если словесное выражение упомянутых в тексте Договора чисел отличается от их цифрового выражения, договорным считается словесное выражение чисел.

12.3. Все сообщения Сторон оформляются в письменном виде и отправляются другой Стороне в рамках Домашней страницы, по почте или э-почте, на почтовый адрес и/или адрес э-почты, указанный в Профиле пользователя. Отправленная по почте корреспонденция считается полученной на 5 (пятый) календарный день после указанной в печати оказывающего почтовые услуги лица даты о приеме заказного письма. Сообщения, отправленные на адрес э-почты Пользователя, считаются полученными в течение 24 часов после их отправления.

12.4. С целью развития и улучшения предлагаемых на Домашней странице услуг Bulkestate  имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие Правила. Предложение об изменениях Правил в редакции Правил, отправленной Пользователю на указанный Пользователем адрес э-почты, Bulkestate публикует на Домашней странице и отправляет на указанный Пользователем адрес э-почты.

12.5. Пользователь в течение 30 (тридцати) календарных дней после получения предложения об изменениях Правил принимает или отклоняет предложение, или письменно представляет свое встречное предложение, которое может утвердить или отклонить Bulkestate. Об изменениях, которые распространяются на осуществление вытекающих из Правил платежей, Bulkestate информирует Пользователя индивидуально за 30 (тридцать) календарных дней до вступления в силу этих изменений.

12.6. Пользователь дает согласие/не дает согласия на предлагаемые Bulkestate изменения Правил (на новую редакцию Правил), изложив свое согласие/несогласие на Домашней странице.

12.7. Стороны обязуются не разглашать третьим лицам информацию, вытекающую из Договора, за исключением случаев, установленных правовыми актами Эстонской Республики и Договором.

12.8. Стороны не несут ответственности за невыполнение своих обязательств в случае, если обязательства не выполнены по не зависящим от воли Сторон причинам, вызванным обстоятельствами непреодолимой силы. Непреодолимой силой Стороны считают обстоятельства, которые заранее Стороны не могли предусмотреть и на которые не могли влиять, в том числе помехи в подаче электричества, принятые структурами Эстонской Республики или Европейского Сообщества нормативные акты, забастовки, военные действия, природные катастрофы или другие причины, которые Стороны не способны ни предотвратить, ни предусмотреть. Сторона может ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы только и исключительно в случае, если она осуществила все зависящие от нее действия для выполнения своих предусмотренных Договором обязательств. После устранения обстоятельств непреодолимой силы Сторона обязана незамедлительно продолжить выполнение своих обязательств.

12.9. К вытекающим из настоящего Договора правоотношениям применяются правовые акты Эстонской Республики.

12.10. Споры Сторон в связи с пользованием Домашней страницей и Правилами будет разрешать суд Видземского предместья города Риги или Рижский окружной суд в зависимости от подсудности согласно действующим правовым актам Эстонской Республики.

12.11. Договор хранится в базе данных Bulkestate в формате файла PDF. Заключенный Договор хранится в базе данных неограниченный срок.

 

Bulkestate є членом Німецько-Балтійської торгової палати та Європейської краудфандінгової асоціації