D144CDCA-2981-4B04-A9CC-DF6B8AB8278CE2440654-DFF4-4F6D-88A8-709183AFA503A3E2D7EB-0B3D-492F-9DB6-33A4EE766AE575F0DFC4-A12F-4802-8A2C-174C0169FFB34CE0D8E6-F89B-4D18-990B-96797FA8771Darrow-back9DA42381-14C0-4999-B7E4-9423E2819C87E2997C2F-00D0-4BC8-8354-690EC068507478B41C0C-A572-4E8D-B244-126F49AB402FD84A4CBF-EBD8-40B3-BD01-ADC911C2497B673FA990-BCCC-4126-91A5-792E645D36B5168F4D1A-A192-4AB3-8E84-1C38C810C26F7582BD13-7B96-43D6-B08E-5E569BBA7B5DFCAD846A-B718-4613-A121-EC688BE22BBA0943C932-891E-4B10-AF5A-B8477ECC9026eye-2-whiteicons/eye-watching-not9F1195B3-7A37-48A8-A1D0-A8E1DC7549901D6578E2-727A-49CE-A0BB-E7ABE7371B51C4D30985-8815-48E3-9213-E30F63E72EAFCB070AAE-0B7E-445A-A7C5-660E92F16732D04C94B4-4E5C-4DAB-A2CB-20CF2EAFFA7865A06B12-CDC4-48D3-B8E9-79FF0C4E45A3E8260106-8E8C-4809-B6CE-7B5B13BACCA49AE5DC2C-8D37-44DE-ADA2-1F53159E3226C26194E7-A1E1-415A-A7D5-B7E6393B54024E77E832-1E31-4062-AB36-564928966ABEF9D0EE0C-25F3-4202-8659-90637D40CEDA8645AE05-D72A-42CD-8CBA-03583436E30E6AD55666-F4BD-4772-9CD2-3AC1BA6B6A3D995EE43F-6FD1-4704-9F72-33448BEC178119C96D8B-F440-4289-9641-EAF1C1796635A96CEDE5-88BF-4157-B0EA-D1B9BAADAED2BAD76148-9F92-47B8-8693-FFFD0AB932F1BAD76148-9F92-47B8-8693-FFFD0AB932F146BACCE8-8575-4FDE-A446-81A146B20BACD75868C8-BE76-482B-9AFF-DF52BE085AF91FA1EE3A-E9E2-4F88-A61D-42BC9F309B9733304733-3A29-4DDB-91C3-8D944644BCF63029FD0D-9F18-46AB-BF60-F056554476F7D5FE9A72-1D82-4FA9-AAA1-F910A2D8A899E49F6E64-4B4B-4271-A573-B28CB58D1D261498F9F5-9837-4610-B01A-F53DC28DA8631498F9F5-9837-4610-B01A-F53DC28DA863178C94BC-4E1A-41F9-90AF-7AC215E4DA8FE6442424-5AC4-48AD-AC6B-3B69B94AA9C68D237E2A-0F08-4120-91B3-C97C6035711B9F0EE188-4C6E-47EC-B3E6-7D866E06FE65

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ДОГОВОРУ КОРИСТУВАЧА ДОМАШНЬОЇ СТОРІНКИ BULKESTATE ДЛЯ ПРИДБАННЯ ЦЕССІЙ 

1. Використовувані терміни та їх пояснення:

Договір позики

Укладена у формі дистанційного договору між Bulkestate і Позичальником угода про видачу Позики Позичальнику.

Позика

Видана Позичальнику згідно з Договором позики і неповернена основна сума кредиту або її частина, яку згідно з Договором цессії Позичальник повертає і Bulkestate направляє на користь Кредитора.

Позичальник

Юридична особа, з якою Bulkestate заключило Договір позики.

Плата за обслуговування

Вказана в Прейскуранті плата, яку Користувач сплачує Bulkestate за обслуговування Вимог згідно з умовами Договору і/або Договору цессії.

Bulkestate

OÜ «Bulkestate», єдиний реєстраційний № 14002296, яке утримує і адмініструє Домашню сторінку.

Рахунок/-ки Bulkestate

Вказаний/-і на Домашній сторінці банківський/-і рахунок/-ки Bulkestate, на який/-і згідно із даними Правилами вносяться грошові кошти Користувача для здійснення угод на Домашній сторінці і який/-і тримається/-ються окремо від майна Bulkestate.

Цедент

Bulkestate, яке відповідно до Договору цессії передає Вимогу Користувачу (Цессіонару).

Прейскурант

Вказані на Домашній сторінці суми, що сплачуються Користувачем Bulkestate за обслуговування Вимог.

Договір цессії

Договір цессії, який укладений між Bulkestate як Цедентом і Користувачем як Цессіонаром і згідно з яким Bulkestate передає Користувачеві (Цессіонару) Вимогу, що витікає з Договору позики.

Цессіонар

Користувач, який придбав Вимогу від Цедента, із заміщенням Цедента.

Робочий день

Будь-який день, в який відкриті банки в Эстонії, за винятком субот, неділь і встановлених державою святкових днів.

Підтвердження угоди

Автоматично утворені на Домашній сторінці основні умови Договору цессії.

Кредитор

Bulkestate, якому належить Вимога до Позичальника.

Банківський рахунок Користувача

Рахунок на ім'я Користувача, відкритий в кредитній установі, на яку поширюються вимоги про запобігання легалізації отриманих злочинним шляхом коштів і фінансування тероризму, що регламентовані Законом про запобігання легалізації отриманих злочинним шляхом коштів і фінансування тероризму або правових актів Європейського союзу

ID-номер Користувача

Персоналізований номер кожного Користувача Домашньої сторінки,  відповідно до якого Bulkestate може ідентифікувати Користувача. ID-номер Користувача використовується також при внесенні внеску на рахунок Bulkestate.

Профіль користувача

Зареєстрована на Домашній сторінці платформа діяльності Користувача, яка згідно з Правилами користувача домашньої сторінки утворена автоматично і постійно доступна Користувачеві після введення адреси е-пошти і пароля Користувача на Домашню сторінку.

Користувач

Особа, зареєстрована на Домашній сторінці як її користувач.

Договір

Договір користувача Домашньої сторінки www.bulkestate.com, укладений між Користувачем і Bulkestate.

Мінімальний розмір вимоги

Встановлений Bulkestate і вказаний на Домашній сторінці мінімальний розмір однієї Вимоги без включення націнки або знижки, по якому Користувач може придбати одну Вимогу. Розмір Вимоги разом з націнкою або знижкою (якщо така є) утворює Ціну вимоги.

Забезпечення

Заставне право Bulkestate на нерухому власність, будь-якого виду комерційна порука, поручительство і інші забезпечення, що забезпечують виконання зобов'язань Позичальника, що витікають з Договору позики.

Правила

Загальні правила Договору користувача домашньої сторінки Bulkestate, застосовувані до усіх договорів і угод Користувача, укладених Користувачем з використанням Домашньої сторінки.

Домашня сторінка

Створені і обслуговувані Bulkestate сайти, які об'єднані під ім'ям домена www.bulkestate.com і які дозволяють їхнім Користувачам використовувати різні пропоновані Bulkestate інтерактивні послуги, що діють у рамках цього сайту.

Розмір вимоги

Позика або її частина, по якій Цедент передає Цессіонару Вимогу і яка разом з націнкою або знижкою (якщо така є) утворює Ціну вимоги.

Ціна вимоги

Обумовлена Bulkestate і Користувачем і встановлена Договором цессії плата за цессію Вимоги, яка складається з розміру Вимоги і знижки або націнки (якщо така є).

Заявка на Вимогу

Заповнена на Домашній сторінці заявка Користувача про обране Користувачем придбання (цессії) Вимоги.

Вимога

Вимога Bulkestate або її частина до Позичальника, що витікає з Договору позики. Вимога може складатися з основної суми Позики, Відсотків та інших суміжних вимог в повному або частковому розмірі з дотриманням права Цедента встановлювати виключення згідно з положеннями статті 1806 Цивільного закону.

Проценти

Відшкодування за користування Позикою, яке обчислюється згідно з Договором позики і сплачується Позичальником.

Сторони

Користувач і Bulkestate.

Реєстраційна заявка

Оформлена на Домашній сторінці викладена Користувачем заявка про реєстрацію на Домашній сторінці і використання запропонованих на Домашній сторінці послуг згідно з Правилами.

  

2. Реєстрація і створення Профілю користувача

2.1. Право використання пропонованих на Домашній сторінці послуг мають тільки зареєстровані Користувачі, які уклали Договір з Bulkestate, з реєстрацією свого Профілю користувача.

2.2. Для подання Реєстраційної заявки і укладення Договору Користувач повинен відповідати і Користувач засвідчує, що впродовж усього періоду користування Домашньою сторінкою відповідатиме наступним критеріям:

2.2.1. Користувач є фізичною або юридичною особою;

2.2.2. якщо Користувач є фізичною особою, Користувачеві щонайменше 18 років;

2.2.3. у Користувача відкритий банківський рахунок Користувача, яким і наявними на якому грошовими коштами (якщо такі є) він має право вільно розпоряджатися;

2.2.4. відносно Користувача не оголошений процес неплатоспроможності;

2.2.5. відносно Користувача згідно з діючим рішенням суду не обмежена дієздатність внаслідок розладу душевного характеру.

2.3. Користувач засвідчує, що в період подання Реєстраційної заявки і укладення Договору Користувач є дієздатним і не перебуває під впливом алкогольних, наркотичних, психотропних, токсичних і інших п'янких речовин.

2.4. Користувач реєструється на Домашній сторінці, заповнюючи Реєстраційну заявку і затверджуючи дані Правила. Після реєстрації Користувача на Домашній сторінці автоматично створюється Профіль користувача. При реєстрації Користувача на Домашній сторінці Bulkestate присвоює йому унікальний ID-номер Користувача.

2.5. Для доступу і використання Профілю користувача Bulkestate ідентифікує Користувача за адресою електронної пошти і паролем Користувача. Користувач має право змінювати вказані для ідентифікації Користувача адресу е-пошти і пароль Користувача у встановленому на Домашній сторінці порядку.

2.6. Якщо Користувач є юридичною особою, що підписала Договір, то особа, яка має право підпису, і якій в Bulkestate оформлено право підпису, Bulkestate має право ідентифікувати як Користувача.

2.7. Для укладення Договору, використання пропонованих на Домашній сторінці послуг і придбання Вимог, Користувач повинен здійснити вказані у розділі 3 Правил дії, необхідні для ідентифікації Bulkestate Користувача.

2.8. Bulkestate має право відмовити в реєстрації нового Користувача на Домашній сторінці без вказування причини відмови.

2.9. Профіль користувача є особистим, і тільки власник Профілю користувача (Користувач) має право входити в нього і використовувати його.

3. Ідентифікація Користувача і підтвердження угод

3.1. Bulkestate ідентифікує Користувача відповідно до правил системи внутрішнього контролю Bulkestate одним з наступних способів :

3.1.1. очним способом із заповненням Користувачем перед укладенням Договору бланка даних Користувача і пред'явленням або представленням Bulkestate ідентифікаційних документів, що були затребувані;

3.1.2. віддаленим способом з перерахуванням Користувачем після реєстрації Користувача на Домашній сторінці грошових коштів з банківського рахунку Користувача на рахунок Bulkestate. У такому разі Bulkestate ідентифікує Користувача з використанням отриманої з банку інформації. Користувач зобов'язаний в цілі платежу вказати вказаний в Профілі користувача ID-номер Користувача.

3.2. Для повноцінної ідентифікації Користувача Bulkestate на власний розсуд має право у будь-який час, зв'язавшись з Користувачем, вимагати додаткові документи або інформацію, що засвідчує ідентичність Користувача, і в односторонньому порядку встановити додаткові вимоги до ідентифікації Користувача, а також внести зміни в процес ідентифікації Користувачів.

3.3. Якщо Договір укладається очним способом, то Договір між Bulkestate і Користувачем вважається укладеним і набуває чинності з моменту його підписання обома Сторонами. Якщо Договір укладається відділеним способом, то Договір між Bulkestate і Користувачем вважається укладеним і набуває чинності з моменту, коли Користувач на Домашній сторінці затвердив дані Правила і Bulkestate ідентифікувало Користувача. Про факт укладення Договору Bulkestate повідомляє Користувача, відправивши йому письмове повідомлення на адресу е-пошти Користувача. З укладеним Договором і усіма Договорами цессії Користувач може ознайомитися в Профілі користувача.

3.4. Подана у встановленому Правилами порядку Реєстраційна заявка і внесення грошових коштів на рахунок Bulkestate підтверджують, що Користувач бажає використати Домашню сторінку і пропоновані на ній послуги згідно з умовами Договору.

3.5. При реєстрації і введенні логіна (при вході) на Домашній сторінці у своєму Профілі користувача Користувач повинен вводити адресу е-пошти і пароль Користувача.

3.6. Дії Користувача, здійснені на Домашній сторінці після введення адреси е-пошти і пароля Користувача, вважаються підписом або акцептом Користувача. Усі платежі, платіжні доручення, розпорядження, заяви, договори, а також інші документи, затверджені або представлені Користувачем на своїй Домашній сторінці після введення адреси е-пошти і пароля Користувача, встановленим на Домашній сторінці чином, є для Користувача і Bulkestate обов'язковими.

3.7. Пароль Користувача є конфіденційною інформацією, яку Користувач і Bulkestate зобов'язуються не розголошувати і запобігати можливості третіх осіб дізнатися її. Користувач зобов'язаний зберігати у безпеці пароль Користувача, а також регулярно змінювати/оновлювати пароль, але не рідше встановленого Bulkestate періоду.

3.8. Якщо пароль Користувача став відомий або міг стати відомим третій особі, Користувач негайно письмово або по телефону повинен інформувати про це Bulkestate, після чого Bulkestate по можливості в найкоротший строк блокує доступ до Профілю користувача до моменту, поки на підставі заяви Користувача Користувачеві буде наданий новий пароль Користувача і Користувач віддасть розпорядження Bulkestate розблоковувати Профіль користувача.

3.9. Bulkestate має право, але не обов'язок, блокувати доступ до Профілю користувача у випадках, якщо у Bulkestate виникають підозри в несанкціонованому доступі до Профілю користувача, у тому числі, якщо у Bulkestate виникають підозри, що пароль Користувача став відомий або міг стати відомим третій особі, або у Bulkestate виникають підозри в здійсненні протизаконний угоди, а також в інших випадках на розсуд Bulkestate для забезпечення безпеки послуг, недоторканості, конфіденційності Користувача і/або інших клієнтів Bulkestate, або для запобігання можливим збиткам для Bulkestate чи клієнтів.

 3.10. Bulkestate має право не затверджувати угоду, якщо:

3.10.1. Користувач не дотримується Правил;

3.10.2. у Bulkestate виникли підозри в ідентичності Користувача і Bulkestate не вдалося зв'язатися з Користувачем для підтвердження змісту угоди;

3.10.3. розпорядження Користувача є неясним або спотвореним через перешкоди зв'язку;

3.10.4. у інших згаданих в п. 3.10 Правил випадках. 

4. Рахунок Bulkestate і правила здійснення платежу

4.1. Bulkestate приймає від Користувача грошові кошти, і Користувач перераховує їх на рахунок Bulkestate.

4.2. Користувач має право перераховувати кошти на рахунок Bulkestate тільки від свого імені, перераховуючи грошові кошти тільки з банківського рахунку Користувача.

4.3. При здійсненні будь-якого перерахування на рахунок Bulkestate Користувач зобов'язаний в меті платежу вказати ID-номер Користувача, вказаний в Профілі користувача, і номер Підтвердження угоди. Якщо Користувач робить платіж без вказівки ID-номера Користувача і номера Підтвердження угоди, то Bulkestate має право вважати такий платіж неотриманим до моменту його ідентифікації.

4.4. Bulkestate має право використовувати перераховані Користувачем на рахунок Bulkestate грошові кошти тільки згідно з умовами Договору і Договору цессії.

4.5. Перераховані Користувачем згідно із даними Правилами грошові кошти Bulkestate вважаються необхідними для ведення справи коштами в розумінні ст. 2307 Цивільного закону. Відповідна грошова сума у банку за її характером є вимогою (до банку), отриманою Bulkestate від імені і на користь Користувача і тільки для виконання даного довіреному доручення. В той же час відповідні грошові кошти є відділеними від майна Bulkestate і не відображаються у фінансових звітах Bulkestate. Користувач підтверджує, що при внесенні грошових коштів на рахунок Bulkestate він повністю не зараховує згадані грошові кошти в майно Bulkestate.

4.6. Усі платежі на рахунок Bulkestate робляться тільки в євро валюті. Якщо Користувач робить платіж в іншій валюті, то Bulkestate на власний вибір має право конвертувати відповідну суму в євро по комерційному курсу обміну валюти обраної Bulkestate кредитної установи або по встановленому Банком Эстонії курсу обміну валюти на день отримання платежу. Будь-які витрати, пов'язані з грошовими внесками, покриваються Користувачем.

4.7. Bulkestate має право здійснювати утримання з платежів, зроблених з рахунку Bulkestate на рахунок Користувача, для забезпечення виконання зобов'язань Користувача, що витікають з Договору і Договору цессії, в тому числі для внесення Плати за обслуговування Bulkestate.

4.8. Внесення на рахунок Bulkestate отриманих нечесним шляхом коштів є протизаконним. У разі таких підозрілих дій про них сповіщаються відповідні компетентні установи, і це може призвести до заморожування усіх коштів, що знаходяться на рахунку Користувача, а також до закриття рахунку і конфіскації коштів Користувача. Якщо у Bulkestate в період реєстрації Користувача або в період дії Договору виникають підозри в легалізації отриманих злочинним шляхом коштів, фінансуванні тероризму або спробі цих дій, Bulkestate має право не реєструвати Користувача на Домашній сторінці, не приймати від Користувача грошові кошти і/або блокувати доступ або закрити Профіль користувача.

5. Придбання права Вимоги

5.1. Після ідентифікації Користувача згідно із даними Правилами Користувач має право придбати пропоновані на Домашній сторінці Вимоги з дотриманням наступних правил:

5.1.1. Користувач на власний розсуд вибирає Вимогу, що пропонується на Домашній сторінці;

5.1.2. у Заявці на вимогу Користувач вказує Ціну вимоги, по якій Користувач бажає придбати Вимогу, і підтверджує свій вибір. Ціна вимоги складається з розміру Вимоги, який не може бути меншим Мінімального розміру вимоги, і націнки або знижки (якщо така є).

5.2. Усі Заявки на вимогу реєструються в хронологічній послідовності і виконуються згідно із діючим у відповідний момент на Домашній сторінці порядком виконання Заявок на вимогу. Для визначення часу вирішальне значення має час системи Домашньої сторінки. Bulkestate має право у будь-який час, заздалегідь не попереджаючи Користувача, в односторонньому порядку змінити і доповнити діючий порядок виконання Заявок на вимогу.

5.3. Після вибору Користувачем Вимоги і вказування суми придбання, Користувачеві на Домашній сторінці надається Підтвердження угоди. Користувач перевіряє повноту і правильність включеної в Підтвердження угоди інформації і, якщо включена в Підтвердження угоди інформація відповідає викладеним бажанням Користувача, Користувач затверджує Підтвердження угоди у встановленому на Домашній сторінці порядку.

5.4. Після згаданого в пункті 5.3 Правил затвердження, здійснена Користувачем купівля є обов'язковою для Користувача і Користувач впродовж 2 (двох) робочих днів повинен зробити перерахування відповідної Ціни вимоги на рахунок Bulkestate. З моменту зарахування Ціни вимоги на рахунок Bulkestate відповідна Вимога вважається обов'язковою для Bulkestate і переданою Користувачеві.

5.5. Користувач підтверджує і розуміє, що Користувач може придбати усі вимоги до Позичальника, що витікають з Договору позики, в повному розмірі або тільки їх частину. Купуючи тільки частину вимог, Користувач підтверджує і розуміє, що Вимоги не є усіма вимогами Bulkestate до Позичальника. Користувач не стає єдиним кредитором Позичальника  згідно з Договором позики, і у такому разі Bulkestate відповідно до Правил обслуговує Вимогу разом з вимогами інших користувачів Домашньої сторінки, що витікають з Договору позики.

5.6. Користувач у будь-який час має право ознайомитися в Профілі користувача з інформацією про усі угоди Користувача, здійснені у рамках Домашньої сторінки, із виконаними Bulkestate платежами Користувачеві і здійсненими Bulkestate утриманнями від Користувача згідно із даними  Правилами і умовами Договору цессії.

6. Порядок укладення Договору цессії

6.1. Одночасно із згаданим в п. 5.3 Правил підтвердженням, Користувач затверджує умови Договору цессії Вимог, що купуються, у встановленому на Домашній сторінці порядку.

6.2. З моменту підтвердження Користувачем умов Договору цессії у встановленому на Домашній сторінці порядку, Договір цессії вважається укладеним і Користувач стає Кредитором.

6.3. З моменту укладення Договору цессії укладений Договір цессії впродовж усього періоду його дії доступний Користувачеві в його Профілі користувача і Bulkestate негайно забезпечує Користувачеві право ознайомитися в його Профілі користувача з придбаною Вимогою і передбачуваним графіком повернення Позики. Договір позики і інші пов'язані з ним документи в результаті укладення Договору цессії Користувачеві (Цессіонару) не передаються і зберігаються в Bulkestate.

6.4. Позичальник здійснює платежі Позичальника щомісячно згідно з Угодою позики. Отримавши платежі Позичальника від Позичальника, Bulkestate усі отримані кошти ділить між Користувачами, яким належать Вимоги до Позичальника, таким чином:

6.4.1. отримана основна сума Позики ділиться пропорційно розміру кожної належної  Користувачеві Вимоги до Позичальника;

6.4.2. отримані Відсотки і інші суміжні вимоги, що витікають з відповідної Вимоги, виплачуються Користувачеві, якому належить відповідна Вимога.

6.5. Негайно після розділу отриманих грошових коштів Bulkestate перераховує відповідну грошову суму на рахунок Користувача, утримавши Плату за обслуговування і інші платежі згідно з Прейскурантом (якщо такі є).

6.6. Користувач інформований і згоден, що при нарахуванні Відсотків, законних відсотків прострочення та інших суміжних вимог, а також виплачуваних згідно з Правилами або Договором цессії сум, приймається, що в році 360 днів.

6.7. Користувач усвідомлює ризик невиконання зобов'язань Позичальника, в результаті якого Користувач може не повернути Вимогу в повному розмірі. Bulkestate зобов'язується здійснювати усі необхідні і допустимі дії для сприяння своєчасному і повному поверненню Вимоги без залучення до нього Користувача. У разі невиконання зобов'язань Позичальника Bulkestate не бере на себе відповідальність за безпеку Вимоги і Bulkestate не зобов'язано повертати Користувачеві сплачену ним Ціну вимоги або її частину.

6.8. Порядок сплати Ціни вимоги, умови повернення Вимог та інші умови цессії включені в Договір цессії.

7. Права і обов'язки Користувача

7.1. Користувач зобов'язується:

7.1.1. не використовувати Домашню сторінку для здійснення протизаконних дій, включаючи шахрайство і легалізацію отриманих нечесним шляхом коштів;

7.1.2. реєструючись на Домашній сторінці і використовуючи Домашню сторінку, надавати тільки правдиву інформацію;

7.1.3. використовувати тільки надійні засоби і обладнання електронного зв'язку і передачі даних;

7.1.4. негайно, але не пізніше ніж впродовж 3 (трьох) Робочих днів, письмово інформувати Bulkestate, якщо змінюються ім'я, прізвище, адреса е-пошти, номер рахунку Користувача або інша представлена на Домашній сторінці інформація;

7.1.5. при спілкуванні з Bulkestate діяти ввічливо, дотримуючись загальноприйнятих в суспільстві норм моралі.

7.2. Затверджуючи дані Правила, Користувач засвідчує, що він здатний самостійно приймати рішення про придбання Вимог і укладення Договорів цессії, а також усвідомлює усі ризики, у тому числі ризик неповернення Вимоги або його частини. Користувач розуміє, що з цессією Вимоги на користь Цессіонара не перереєстровуються заставні права, що входять в Забезпечення (якщо такі зареєстровані), і вони зберігаються на користь Bulkestate.

7.3. Користувач усвідомлює і розуміє, що треті особи, яким став відомий пароль Користувача, можуть отримати доступ до Профілю користувача і узяти зобов'язання від імені Користувача. Якщо на Домашній сторінці здійснені дії з Профілем користувача (в т.ч. куплені Вимоги) з використанням правильної адреси е-пошти і паролю Користувача, то вважається, що дії у відповідному Профілі користувача здійснені самим Користувачем.

7.4. Користувач усвідомлює і інформований, що Bulkestate зобов'язане забезпечувати конфіденційність особистих даних Позичальників, тому Bulkestate у рамках Договору цессії розкриє Користувачеві (Цессіонару) тільки інформацію обмеженого змісту про Позичальника  і Забезпечення. Користувач зобов'язується не вимагати від Bulkestate розкривати таку конфіденційну інформацію про Позичальника і Забезпечення, а також не висувати претензії до Bulkestate і Позичальника у зв'язку з цим.

7.5. Користувач (Цессіонар) зобов'язується в період дії Договору цессії безпосередньо не спілкуватися з Позичальником у зв'язку з укладеним Договором цессії і цедируваною Вимогою, без посередництва Bulkestate не вимагати від Позичальника внесення платежів, не висувати проти Позичальника або Забезпечення вимоги, а також не подавати проти Позичальника позови до суду або третейського суду.

8. Права і обов'язки Bulkestate

8.1. Bulkestate за дорученням Користувача і відповідно до представлених на його Домашній сторінці розпоряджень укладає Договори цессії і управляє Вимогами Користувача. Користувач доручає і уповноважує і Bulkestate бере на себе обов'язок в його інтересах, але від свого імені управляти Вимогою.

8.2. Bulkestate управляє Вимогами, цедируваними Користувачеві (Цессіонару), окремо від свого майна. Користувач надає Bulkestate правову владу управляти Вимогою, яку Bulkestate використовує від свого імені, але в інтересах Користувача. Користувач зобов'язується в односторонньому порядку не відкликати включене в дані Правила і Договір цессії  повноваження.

8.3. Bulkestate засвідчує, що витікаюча з Договору позики Вимога Користувача являється тільки і виключно майном Користувача у вказаному в Договорі цессії розмірі, а Bulkestate тільки управляє Вимогою в таких рамках, які встановлені цим Договором, Договором позики, Договором цессії. Вимога вважається майном Користувача, попри те, що Bulkestate як позикодавець уклало Договір позики і видало Позичальнику Позику, а також попри те, що Забезпечення представлене на користь Bulkestate.

8.4. Bulkestate управляє Вимогою до погашення Вимоги в повному розмірі, діючи як агент (довірений) Користувача згідно зі встановленим главою 18 Цивільного закону. 

9. Оплата послуг Домашньої сторінки

9.1. За надані Bulkestate послуги Користувач сплачує Bulkestate Плату за обслуговування згідно з Прейскурантом або індивідуально встановлену Користувачем і Bulkestate Плату за обслуговування, а також інші встановлені Прейскурантом платежі, якщо такі застосовуються.

9.2. Bulkestate утримує Плату за обслуговування без додаткового узгодження з Користувачем з платежів, що отримуються Користувачем з рахунку Bulkestate.

9.3. Платіжне зобов'язання є виконаним з моменту зарахування суми платежу на рахунок одержувача платежу.

9.4. Користувач усвідомлює і розуміє, що згідно із застосовуваним до Користувача податковим правом і іншими нормативними актами про доход, що отримується Користувачем у зв'язку з Вимогою, мають бути сплачені податки. Користувач несе повну відповідальність за сплату усіх податків, що витікають з Вимоги Користувача, згідно з правовими актами Эстонскої Республіки.

10. Відповідальність

10.1. Користувач несе відповідальність за усі збитки, що виникли в результаті неавторизованих дій, якщо Користувач діяв протизаконно або навмисно (умисне), або по грубій неуважності не виконав вимоги, встановлені п. 3.7 або 3.8 даних Правил.

10.2. Користувач бере на себе відповідальність за будь-які збитки, взяті зобов'язання або інші дії, здійснені в Профілі користувача до моменту, коли Bulkestate попереджено про згадані в п. 3.8 Правил випадки і коли Bulkestate мало достатній час для блокування доступу до Профілю користувача.

10.3. Якщо Bulkestate в результаті протизаконної дії заподіяло збитки Користувачеві, Bulkestate відшкодовує прямі збитки, що виникли у Користувача. Величина відшкодування збитків обмежена розміром перерахованої Користувачем на рахунок Bulkestate суми на момент виникнення збитків.

10.4. Bulkestate повністю звільнено від відповідальності відносно Користувача за будь-які збитки, які у Користувача виникли або могли б виникнути в результаті використання Домашньої сторінки або придбання Вимог, у тому числі:

10.4.1. якщо Користувач не дотримувався умов Договору;

10.4.2. в результаті незаконної дії третіх осіб до моменту блокування Профілю користувача відповідно до встановленого п. 3.8 даних Правил порядку;

10.4.3. через перешкоди зв'язку і в результаті інших не залежних від Bulkestate перешкод;

10.4.4. якщо згідно з Договором був блокований доступ Користувача до Профілю користувача;

10.4.5. за порушення Договору позики або протизаконну дію Позичальника;

10.4.6. виконання або прострочення виконання витікаючих з Договору цессії зобов'язань Користувача.

10.5. Bulkestate не зобов'язане здійснювати оплату Вимоги або будь-яких інших платежів Користувачеві, поки Bulkestate не отримало такий платіж від відповідного Позичальника  згідно з Договором позики.

10.6. Користувачі на Домашній сторінці укладають угоди безпосередньо і під свою відповідальність. Користувачі мають право використовувати запропоновані на Домашній сторінці форми договорів під свою відповідальність і на свій ризик. Bulkestate не несе відповідальності за можливі, витікаючі з правових актів зобов'язання, які можуть виникнути у Користувачів у зв'язку з укладеними на Домашній сторінці угодами.

10.7. Якщо Користувач заперечує, що він авторизувався (дав свою згоду) на укладання угоди, використання Профілю користувача і паролю Користувача вважається достатнім доказом того, що Користувач дав згоду на угоду або діяв шахрайським чином, або умисне чи через неуважність не виконав який-небудь зі встановлених п. 3.7 або 3.8 даних Правил обов'язків.

10.8. Сторони не несуть відповідальності за невиконання своїх зобов'язань у разі, якщо зобов'язання не виконані з незалежних від волі Сторін причин, викликаних обставинами непереборної сили. Непереборною силою Сторони вважають обставини, які заздалегідь Сторони не могли передбачати і на які не могли впливати, у тому числі перешкоди в поданні електрики, прийняті структурами Эстонскої Республіки або Європейської Спільноти нормативні акти, страйки, військові дії, природні катастрофи або інші причини, яким Сторони не здатні ні запобігти, ні передбачити. Сторона може посилатися на обставини непереборної сили тільки і виключно у разі, якщо вона здійснила усі залежні від неї дії для виконання своїх передбачених Правилами зобов'язань. Після усунення обставин непереборної сили Сторона зобов'язана негайно продовжувати виконання своїх зобов'язань.

11. Особисті дані Користувача

11.1. Bulkestate має право здійснювати обробку усіх отриманих від Користувача особистих даних Користувача (зареєстрованих в Державній інспекції даних Эстонскої Республіки), а також передавати і отримувати особисті дані Користувача і іншу інформацію від третіх осіб, з баз даних, систем обліку (напр., Реєстру жителів, Державного агентства соціального страхування та ін.) і обробляти їх.

11.2. Мета здійсненої Bulkestate обробки особистих даних Користувача полягає в обліку клієнтів, пропозиції, наданні і утриманні послуг, фінансовому і статистичному аналізі, реалізації і захисті витікаючих з Договору прав Bulkestate і/або Користувача.

11.3. Bulkestate має право розкривати особисті дані Користувача:

11.3.1. будь-якій особі, пов'язаній з Bulkestate виконанням витікаючих з Договору зобов'язань (особам, що у тому числі надають комунікаційні послуги, платіжним посередникам, кредитним установам, що надають ІТ-послуги особам і тому подібне);

11.3.2. особам, що надають зовнішні послуги, яких Bulkestate залучило до надання витікаючих з Договору послуг, наскільки інформація потрібна їм для виконання переданих функцій;

11.3.3. зареєстрованим в Державній інспекції даних Эстонскої Республіки операторам систем обробки особистих даних, завідувачем яких є Bulkestate, наскільки інформація потрібна їм для виконання переданих функцій;

11.3.5. при передачі (цедируванні) Вимоги;

11.3.6. третій особі, що здійснює дії по стягненнях відносно Користувача (наприклад, об’єднанням зі стягнення боргів, юристам, судовим виконавцям, адміністраторам неплатоспроможності та ін.);

11.3.7. особам, які надають юридичні, бухгалтерські або аудиторські послуги Bulkestate, забезпечуючи, щоб згадані особи зобов'язалися не розголошувати таку інформацію.

11.4. Користувач дає згоду на використання Bulkestate вказаної в Профілі користувача адреси, адреси е-пошти і/або номера телефону для відправлення комерційних повідомлень про пропоновані Bulkestate продукти або влаштовувані ним акції.

11.5. Bulkestate має право дзвонити і відправляти короткі повідомлення (SMS) на вказаний в Профілі користувача номер наданого оператором мобільного зв'язку підключення або на будь-який інший телефонний номер, відправляти листи електронною поштою на вказану в Профілі користувача адресу е-пошти, а також відправляти поштові відправлення на поштову адресу Користувача, щоб знайти Користувача. 

12. Припинення Договору

12.1. Bulkestate має право без попередження обмежити право Користувача на використання Домашньої сторінки і/або припинити Договір і стерти Профіль користувача, якщо:

12.1.1. Користувач порушує дані Правила або умови Договору цессії, або іншим чином протизаконно використовує Домашню сторінку;

12.1.2. Користувач надав Bulkestate неправдиву або таку, що вводить в оману інформацію або підробні документи;

12.1.3. у Bulkestate виникають підозри в легалізації отриманих злочинним шляхом коштів, фінансуванні тероризму або спробі цих дій із залученням Користувача або Профілю користувача.

12.2. Bulkestate має право в односторонньому порядку припинити Договір у будь-який період дії Договору, відправивши Користувачеві на адресу е-пошти Користувача повідомлення щонайменше за 10 (десять) робочих днів заздалегідь. У такому разі з моменту відправлення повідомлення Користувача заборонена можливість укладати нові Договори цессії і купувати нові Вимоги, а також заборонена можливість використовувати Профіль користувача. У такому разі Bulkestate продовжує управляти усіма Вимогами Користувача, придбаними до відправлення Bulkestate повідомлення про одностороннє припинення Договору, згідно із даними Правилами і Договором цессії.

12.3. Користувач у будь-який період дії Договору має право зажадати знищення Профілю користувача і припинення Договору за умови, що у Користувача у власності не знаходиться жодна Вимога, управління яким здійснює Bulkestate.

12.4. Якщо Користувач бажає знищити Профіль користувача і припинити Договір, Користувач з адреси е-пошти Користувача відправляє Bulkestate відповідне повідомлення.

13. Дії Bulkestate у разі неплатоспроможності

13.1. У разі неплатоспроможності Bulkestate укладення нових Договорів цессії на Домашній сторінці негайно припиняється.

13.2. Неплатоспроможність Bulkestate не впливає на договірні стосунки між Користувачем і Позичальником.

13.3. У разі неплатоспроможності, Bulkestate здійснить усі дії, необхідні для перейняття третьою особою адміністрування і управління усіма витікаючими з Домашньої сторінки Вимогами, про що Bulkestate інформує усіх Користувачів. 

14. Інші умови

14.1. Усі угоди на Домашній сторінці здійснюються тільки в євро (EUR).

14.2. Якщо словесне вираження згаданих в тексті Договору чисел відрізняється від їх цифрового вираження, обумовленим вважається словесне вираження чисел.

14.3. Усі повідомлення Сторін оформляються письмово і відправляються іншій Стороні у рамках Домашньої сторінки, поштою або е-поштою, на поштову адресу і/або адресу е-пошти, вказану в Профілі користувача. Відправлена поштою кореспонденція вважається отриманою на 5 (п'ятий) календарний день від вказаної в печатці поштового підприємства дати про прийом рекомендованого листа. Повідомлення, відправлені на адресу е-пошти Користувача, вважаються отриманими впродовж 24 годин після їх відправлення.

14.4. З метою розвитку і поліпшення пропонованих на Домашній сторінці послуг Bulkestate має право в односторонньому порядку вносити зміни в дані Правила. Пропозиція про зміни Правил в редакції Правил, відправленій Користувачеві на вказану Користувачем адресу е-пошти, Bulkestate публікує на Домашній сторінці і відправляє на вказану Користувачем адресу е-пошти.

14.5. Користувач впродовж 30 (тридцяти) календарних днів після отримання пропозиції про зміни Правил приймає або відхиляє пропозицію, або письмово представляє свою зустрічну пропозицію, яку може підтвердити або відхилити Bulkestate. Про зміни, які поширюються на здійснення витікаючих з Правил платежів, Bulkestate інформує Користувача індивідуально за 30 (тридцять) календарних днів до вступу в силу цих змін.

14.6. Користувач дає згоду/не дає згоди на пропоновані Bulkestate зміни Правил (на нову редакцію Правил), виклавши свою згоду/незгоду на Домашній сторінці.

14.7. Bulkestate має право у будь-який час в односторонньому порядку змінювати Прейскурант, у тому числі встановлювати нові комісійні і на односторонній розсуд надавати знижки на вказані в Прейскуранті комісійні. Інформація про зміни в Прейскуранті доступна на Домашній сторінці. Інформація про зміни в Прейскуранті повідомляється Користувачеві з використанням доступних Bulkestate засобів зв'язку з Користувачем щонайменше за 10 (десять) днів заздалегідь.

14.8. Сторони зобов'язуються не розголошувати третім особам інформацію, витікаючу з Договору, за винятком випадків, встановлених правовими актами Эстонскої Республіки і Договором.

14.9. До витікаючих з цього Договору правовідносин застосовуються правові акти Эстонскої Республіки.

14.10. Спори Сторін у зв'язку з використанням Домашньої сторінки і Правилами будуть розглядатися в суді Видземського передмістя міста Риги або Ризькому окружному суді залежно від підсудності згідно з чинними правовими актами Эстонскої Республіки.

14.11. Дані Правила є обов'язковими для Користувача до моменту погашення Профілю користувача і виконання в повному розмірі усіх зобов'язань Позичальника, витікаючих з Договорів позики, витікаючі з яких Вимоги придбані Користувачем.

14.12. Договір зберігається у базі даних Bulkestate у форматі файлу PDF. Укладений Договір зберігається у базі даних необмежений строк.

* * *

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ДОГОВОРУ КОРИСТУВАЧА ДОМАШНЬОЇ СТОРІНКИ BULKESTATE ДЛЯ ПРИДБАННЯ НЕРУХОМОЇ ВЛАСНОСТІ

1. Використовувані терміни та їх пояснення: 

Bulkestate

OÜ «Bulkestate», єдиний реєстраційний № 14002296, яке утримує і адмініструє Домашню сторінку.

Рахунок/-ки Bulkestate

Вказаний/-і на Домашній сторінці банківський/-і рахунок/-ки Bulkestate, на який/-і згідно із даними Правилами вносяться грошові кошти Користувача для здійснення угод на Домашній сторінці і який/-і тримається/-ються окремо від майна Bulkestate.

Підтвердження угоди

Додаток до Договору, в якому вказана інформація про обрану Користувачем Нерухому власність.

Термін дійсності угоди

Вказаний продавцем розміщеної на Домашній сторінці нерухомої власності термін, впродовж якого користувач Домашньої сторінки повинен вибрати нерухому власність і сплатити Заставну суму у вказаному в повідомленні розмірі.

Робочий день

Будь-який день, в який відкриті банки в Эстонії, за винятком субот, неділь і встановлених державою святкових днів.

Заставна сума

Грошова сума у розмірі ціни за 1 (один) квадратний метр Нерухомої власності.

Банківський рахунок Користувача

Рахунок на ім'я Користувача, відкритий в кредитній установі, на яку поширюються вимоги про запобігання легалізації отриманих злочинним шляхом коштів і фінансування тероризму, що регламентовані Законом про запобігання легалізації отриманих злочинним шляхом коштів і фінансування тероризму або правових актів Європейського союзу.

ID-номер Користувача

Персоналізований номер кожного Користувача Домашньої сторінки,  відповідно до якого Bulkestate може ідентифікувати Користувача. ID-номер Користувача використовується також при внесенні внесків на рахунок Bulkestate.

Профіль користувача

Зареєстрована на Домашній сторінці платформа діяльності Користувача, яка згідно з Правилами користувача домашньої сторінки утворена автоматично і постійно доступна Користувачеві після введення адреси е-пошти і пароля Користувача на Домашній сторінці.

Користувач

Особа, зареєстрована на Домашній сторінці як її користувач.

Договір

Договір Користувача Домашньої сторінки www.bulkestate.com, укладений між Користувачем і Bulkestate.

Нерухома власність

Вибрана на Домашній сторінці нерухома власність, яку Користувач готовий придбати

Правила

Дані Загальні правила договору користувача Домашньої сторінки Bulkestate, застосовувані до усіх договорів і угод Користувача, укладених Користувачем з використанням Домашньої сторінки.

Домашня сторінка

Створені і обслуговувані Bulkestate сайти, які об'єднані під ім'ям домена www.bulkestate.com і які дозволяють їхнім Користувачам використовувати різні пропоновані Bulkestate інтерактивні послуги, що діють у рамках цього сайту.

Мінімальна кількість угод

Вказана на Домашній сторінці Продавця кількість угод, в яких при виконанні терміну дійсності угоди Продавець зобов'язаний укласти з Користувачем Договір купівлі.

Продавець

Юридична особа, яка на Домашній сторінці розмістила пропозицію придбати належну йому нерухомому власність.

Договір купівлі

Договір купівлі між Користувачем і Продавцем про придбання Нерухомої власності.

Сторони

Користувач і Bulkestate.

Реєстраційна заявка

Оформлена на Домашній сторінці викладена Користувачем заявка про реєстрацію на Домашній сторінці і використання запропонованих на Домашній сторінці послуг згідно з Правилами.

 

2. Реєстрація і створення Профілю користувача

2.1. Право використання пропонованих на Домашній сторінці послуг мають тільки зареєстровані Користувачі, які уклали Договір з Bulkestate, з реєстрацією свого Профілю користувача.

2.2. Для подання Реєстраційної заявки і укладення Договору Користувач повинен відповідати і Користувач засвідчує, що впродовж усього періоду користування Домашньою сторінкою відповідатиме наступним критеріям:

2.2.1. Користувач є фізичною або юридичною особою;

2.2.2. якщо Користувач є фізичною особою, Користувачеві щонайменше 18 років;

2.2.3. у Користувача відкритий банківський рахунок Користувача, яким і наявними на якому грошовими коштами (якщо такі є) він має право вільно розпоряджатися;

2.2.4. відносно Користувача не оголошений процес неплатоспроможності;

2.2.5. відносно Користувача згідно з діючим рішенням суду не обмежена дієздатність внаслідок розладу душевного характеру.

2.3. Користувач засвідчує, що в період подання Реєстраційної заявки і укладення Договору Користувач є дієздатним і не перебуває під впливом алкогольних, наркотичних, психотропних, токсичних і інших п'янких речовин.

2.4. Користувач реєструється на Домашній сторінці, заповнюючи Реєстраційну заявку і затверджуючи дані Правила. Після реєстрації Користувача на Домашній сторінці автоматично створюється Профіль користувача. При реєстрації Користувача на Домашній сторінці Bulkestate присвоює йому унікальний ID-номер Користувача.

2.5. Для доступу і використання Профілю користувача Bulkestate ідентифікує Користувача за адресою електронної пошти і паролем Користувача. Користувач має право змінювати вказані для ідентифікації Користувача адресу е-пошти і пароль Користувача у встановленому на Домашній сторінці порядку.

2.6. Якщо Користувач є юридичною особою, що підписала Договір, то особа, яка має право підпису, і якій в Bulkestate оформлено право підпису, Bulkestate має право ідентифікувати як Користувача.

2.7. Для укладення Договору, використання пропонованих на Домашній сторінці послуг і придбання Нерухомої власності, Користувач повинен здійснити вказані у розділі 3 Правил дії, необхідні для ідентифікації Bulkestate Користувача.

2.8. Bulkestate має право відмовити в реєстрації нового Користувача на Домашній сторінці без вказування причини відмови.

2.9. Профіль користувача є особистим, і тільки власник Профілю користувача (Користувач) має право входити в нього і використовувати його.

3. Ідентифікація Користувача і підтвердження угод

3.1. Bulkestate ідентифікує Користувача відповідно до правил системи внутрішнього контролю Bulkestate  віддаленим способом з перерахуванням Користувачем після реєстрації Користувача на Домашній сторінці грошових коштів з банківського рахунку Користувача на рахунок Bulkestate. У такому разі Bulkestate ідентифікує Користувача з використанням отриманої з банку інформації. Користувач зобов'язаний в цілі платежу вказати вказаний в Профілі користувача ID-номер Користувача.

3.2. Для повноцінної ідентифікації Користувача Bulkestate на власний розсуд має право у будь-який час, зв'язавшись з Користувачем, вимагати додаткові документи або інформацію, що засвідчує ідентичність Користувача, і в односторонньому порядку встановити додаткові вимоги до ідентифікації Користувача, а також внести зміни в процес ідентифікації Користувачів.

3.3. Договір між Bulkestate і Користувачем вважається укладеним і набуває чинності з моменту, коли Користувач на Домашній сторінці затвердив дані Правила і Bulkestate ідентифікувало Користувача. Про факт укладення Договору Bulkestate повідомляє Користувача, відправивши йому письмове повідомлення на адресу е-пошти Користувача. З укладеним Договором і Договором з описом угоди про купівлю Нерухомої власності Користувач може ознайомитися в Профілі користувача.

3.4. Подана у встановленому Правилами порядку Реєстраційна заявка і внесення грошових коштів на рахунок Bulkestate підтверджують, що Користувач бажає використати Домашню сторінку і пропоновані на ній послуги згідно з умовами Договору.

3.5. При реєстрації і введенні логіна (при вході) на Домашній сторінці у своєму Профілі користувача Користувач повинен вводити адресу е-пошти і пароль Користувача.

3.6. Дії Користувача, здійснені на Домашній сторінці після введення адреси е-пошти і пароля Користувача, вважаються підписом або акцептом Користувача. Усі платежі, платіжні доручення, розпорядження, заяви, договори, а також інші документи, затверджені або представлені Користувачем на своїй Домашній сторінці після введення адреси е-пошти і пароля Користувача, встановленим на Домашній сторінці чином, є для Користувача і Bulkestate обов'язковими.

3.7. Пароль Користувача є конфіденційною інформацією, яку Користувач і Bulkestate зобов'язуються не розголошувати і запобігати можливості третіх осіб дізнатися його. Користувач зобов'язаний зберігати у безпеці пароль Користувача, а також регулярно змінювати/оновлювати пароль, але не рідше встановленого Bulkestate періоду.

3.8. Якщо пароль Користувача став відомий або міг стати відомим третій особі, Користувач негайно письмово або по телефону повинен інформувати про це Bulkestate, після чого Bulkestate по можливості в найкоротший строк блокує доступ до Профілю користувача до моменту, поки на підставі заяви Користувача Користувачеві буде наданий новий пароль Користувача і Користувач віддасть розпорядження Bulkestate розблоковувати Профіль користувача.

3.9. Bulkestate має право, але не обов'язок, блокувати доступ до Профілю користувача у випадках, якщо у Bulkestate виникають підозри в несанкціонованому доступі до Профілю користувача, у тому числі, якщо у Bulkestate виникають підозри, що пароль Користувача став відомий або міг стати відомим третій особі, або у Bulkestate виникають підозри в здійсненні протизаконний угоди, а також в інших випадках на розсуд Bulkestate для забезпечення безпеки послуг, недоторканості, конфіденційності Користувача і/або інших клієнтів Bulkestate, або для запобігання можливим збиткам для Bulkestate чи клієнтів.

3.10. Bulkestate має право не затверджувати угоду, якщо:

3.10.1. Користувач не дотримується Правил;

3.10.2. у Bulkestate виникли підозри в ідентичності Користувача і Bulkestate не вдалося зв'язатися з Користувачем для підтвердження змісту угоди;

3.10.3. розпорядження Користувача є неясним або спотвореним через перешкоди зв'язку;

3.10.4. у інших згаданих в п. 3.10 Правил випадках. 

4. Вибір і резервація Нерухомої власності

4.1. Після ідентифікації Користувача згідно із даними Правилами Користувач має право придбати пропоновані на Домашній сторінці Нерухомі власності з дотриманням наступних правил:

4.1.1. Користувач на власний розсуд вибирає Нерухому власність, пропоновану на Домашній сторінці;

4.1.2. Користувач вказує на Домашній сторінці Нерухому власність, яку бажає придбати і підтверджує свій вибір.

4.2. Після підтвердження Користувача він отримує Підтвердження угоди з придбання нерухомої власності, яке є додатком до цього Договору і в якому вказані номер Підтвердження угоди, вибрана Нерухома власність, її адреса, кадастровий № і купівельна ціна.

4.3. Після згаданого в пункті 4.2 Правил Підтвердження угоди Користувач не пізніше ніж впродовж п'яти робочих днів повинен зробити перерахування Заставної суми на банківський рахунок Bulkestate.

4.4. При здійсненні будь-якого перерахування на рахунок Bulkestate Користувач зобов'язаний в цілі  платежу вказати вказаний в Профілі користувача ID-номер Користувача і номер Підтвердження угоди. Якщо Користувач робить платіж без вказування ID-номера Користувача або номера Підтвердження угоди, то Bulkestate має право такий платіж вважати неотриманим до моменту його ідентифікації.

4.5. Додаток до Договору "Підтвердження угоди" набуває чинності в день зарахування Заставної суми на банківський рахунок Bulkestate.

4.6. Внесення на рахунок Bulkestate отриманих нечесним шляхом коштів є протизаконним. У разі таких підозрілих угод про них буде повідомлено до відповідних компетентних установ, і це може привести до заморожування усіх наявних на рахунку Користувача коштів, а також до закриття рахунку Користувача і конфіскації коштів. Якщо в період реєстрації Користувача або під час дії Договору у Bulkestate виникають підозри в легалізації отриманих злочинним шляхом коштів, фінансуванні тероризму або спробі цих дій, Bulkestate має право не реєструвати Користувача на Домашній сторінці, не приймати від Користувача грошові кошти і/або блокувати доступ або закрити Профіль користувача.

4.7. Користувач підтверджує і розуміє, що право на придбання вибраної Нерухомої власності набуває чинності тільки за умови, якщо до зазначеного на Домашній сторінці Терміну дійсності угоди досягається Мінімальна кількість угод, при настанні яких відповідний Продавець Нерухомої власності готовий продати Нерухому власність.

4.8. У разі, якщо до Терміну дійсності угоди не досягається Мінімальна кількість угод, Bulkestate повертає Користувачеві отриману від Користувача Заставну суму, утримавши комісійні у розмірі 5 EUR (п'яти євро), і додаток до Договору - "Підтвердження угоди" - вважається припиненим без додаткового підписання документів.

4.9. Користувач у будь-який час має право ознайомитися в Профілі користувача з інформацією про усі угоди Користувача, здійснені в рамках Домашньої сторінки.

4.10. Покупець засвідчує, що він ознайомився з Проектом відповідного договору купівлі Нерухомої власності, доступним на Домашній сторінці, і згоден придбати вибрану Нерухому власність на вказаних на ній умовах. Покупець інформований, що Заставна сума у разі укладення Договору купівлі буде зарахована до купівельної плати. 

5. Порядок укладення Договору купівлі

5.1. У разі, якщо впродовж Терміну дійсності Угоди досягається Мінімальна кількість угод, Bulkestate забезпечує, щоб Продавець Нерухомої власності не пізніше ніж впродовж 10 (десяти) Робочих днів після закінчення Терміну дійсності угоди запросив Користувача підписати Договір купівлі і клопотання про закріплення відносно реєстрації права власності Покупця в земельній книзі. 

6. Права і обов'язки Користувача

6.1. Користувач зобов'язується:

6.1.1. не використовувати Домашню сторінку для здійснення протизаконних дій, включаючи шахрайство і легалізацію отриманих нечесним шляхом коштів;

6.1.2. реєструючись на Домашній сторінці і використовуючи Домашню сторінку, надавати тільки правдиву інформацію;

6.1.3. використовувати тільки надійні засоби і обладнання електронного зв'язку і передачі даних;

6.1.4. негайно, але не пізніше ніж впродовж 3 (трьох) Робочих днів, письмово інформувати Bulkestate, якщо змінюються ім'я, прізвище, адреса е-пошти, номер рахунку Користувача або інша представлена на Домашній сторінці інформація;

6.1.5. при спілкуванні з Bulkestate діяти ввічливо, дотримуючись загальноприйнятих в суспільстві норм моралі.

6.2. Затверджуючи дані Правила, Користувач засвідчує, що він здатний самостійно приймати рішення про придбання Нерухомої власності, а також усвідомлює усі ризики і видатки, пов’язані з придбанням і утриманням в майбутньому Нерухомої власності.

6.3. Користувач усвідомлює і розуміє, що треті особи, яким став відомий пароль Користувача, можуть отримати доступ до Профілю користувача і узяти зобов'язання від імені Користувача. Якщо на Домашній сторінці здійснені дії з Профілем користувача (в т.ч. куплені Вимоги) з використанням правильної адреси е-пошти і паролю Користувача, то вважається, що дії у відповідному Профілі користувача здійснені самим Користувачем.

6.4. Користувач після внесення Заставної суми Bulkestate зобов'язується безпосередньо не спілкуватися з власником Нерухомої власності без посередництва Bulkestate.

7. Права і обов'язки Bulkestate

7.1. Bulkestate засвідчує, що отримана від Користувача Заставна сума буде зберігатися на рахунку Bulkestate, окремому від майна Bulkestate. 

8. Відповідальність

8.1. Користувач несе відповідальність за усі збитки, що виникли в результаті неавторизованих дій, якщо Користувач діє протизаконно або навмисно (умисне), або по грубій неуважності не виконав вимоги, встановлені п. 3.7 або 3.8 даних Правил.

8.2. Користувач бере на себе відповідальність за будь-які збитки, взяті зобов'язання або інші дії, здійснені в Профілі користувача до моменту, коли Bulkestate попереджено про згадані в п. 3.8 Правил випадки і коли Bulkestate мало достатній час для блокування доступу до Профілю користувача.

8.3. Якщо Bulkestate в результаті протизаконної дії заподіяло збитки Користувачеві, Bulkestate відшкодовує прямі збитки, що виникли у Користувача. Величина відшкодування збитків обмежена розміром заплаченої Користувачем Заставної суми.

8.4. Bulkestate повністю звільнено від відповідальності за будь-які збитки Користувача, які у Користувача виникли або могли б виникнути в результаті використання Домашньої сторінки або придбання Нерухомої власності, у тому числі:

8.4.1. якщо Користувач не дотримувався умов Договору;

8.4.2. в результаті незаконної дії третіх осіб до моменту блокування Профілю користувача відповідно до встановленого п. 3.8 даних Правил порядку;

8.4.3. якщо згідно з Договором був блокований доступ Користувача до Профілю користувача.

8.5. Користувачі на Домашній сторінці укладають угоди безпосередньо і під свою відповідальність. Користувачі мають право використовувати запропоновані на Домашній сторінці форми договорів під свою відповідальність і на свій ризик. Bulkestate не несе відповідальності за можливі, витікаючі з правових актів зобов'язання, які можуть виникнути у Користувачів у зв'язку з укладеними на Домашній сторінці угодами.

8.6. Якщо Користувач заперечує, що він авторизувався (дав свою згоду) на укладання угоди, використання Профілю користувача і паролю Користувача вважається достатнім доказом того, що Користувач дав згоду на угоду або діяв шахрайським чином, або умисне чи через неуважність не виконав який-небудь зі встановлених п. 3.7 або 3.8 даних Правил обов'язків.

9. Особисті дані Користувача

9.1. Bulkestate має право здійснювати обробку усіх отриманих від Користувача особистих даних Користувача (зареєстрованих в Державній інспекції даних Эстонскої Республіки), а також передавати і отримувати особисті дані Користувача і іншу інформацію від третіх осіб, з баз даних, систем обліку (напр., Реєстру жителів, Державного агентства соціального страхування та ін.) і обробляти їх.

9.2. Мета здійсненої Bulkestate обробки особистих даних Користувача полягає в обліку клієнтів, пропозиції, наданні і утриманні послуг, фінансовому і статистичному аналізі, реалізації і захисті витікаючих з Договору прав Bulkestate і/або Користувача.

9.3. Bulkestate має право розкривати особисті дані Користувача:

9.3.1. будь-якій особі, пов'язаній з Bulkestate виконанням витікаючих з Договору зобов'язань (особам, що у тому числі надають комунікаційні послуги, платіжним посередникам, кредитним установам, що надають ІТ-послуги особам і тому подібне);

9.3.2. особам, що надають зовнішні послуги, яких Bulkestate залучило до надання витікаючих з Договору послуг, наскільки інформація потрібна їм для виконання переданих функцій;

9.3.3. зареєстрованим в Державній інспекції даних Эстонскої Республіки операторам особистих  даних систем обробки особистих даних, завідувачем яких є Bulkestate, наскільки інформація потрібна їм для виконання переданих функцій;

9.3.4. третій особі, що здійснює дії по стягненнях відносно Користувача (наприклад, об’єднанням зі стягнення боргів, юристам, судовим виконавцям, адміністраторам неплатоспроможності та ін.);

9.3.5. особам, які надають юридичні, бухгалтерські або аудиторські послуги Bulkestate, забезпечуючи, щоб згадані особи зобов'язалися не розголошувати таку інформацію.

9.4. Користувач дає згоду на використання Bulkestate вказаної в Профілі користувача адреси, адреси е-пошти і/або номера телефону для відправлення комерційних повідомлень про пропоновані Bulkestate продукти або влаштовувані ним акції.

9.5. Bulkestate має право дзвонити і відправляти короткі повідомлення (SMS) на вказаний в Профілі користувача номер наданого оператором мобільного зв'язку підключення або на будь-який інший телефонний номер, відправляти листи електронною поштою на вказану в Профілі користувача адресу е-пошти, а також відправляти поштові відправлення на поштову адресу Користувача, щоб знайти Користувача. 

10. Припинення Договору

10.1. Bulkestate має право без попередження обмежити право Користувача на використання Домашньої сторінки і/або припинити Договір і стерти Профіль користувача, якщо:

10.1.1. Користувач порушує дані Правила або іншим чином протизаконно використовує Домашню сторінку;

10.1.2. Користувач надав Bulkestate неправдиву або таку, що вводить в оману інформацію, або підробні документи;

10.1.3. у Bulkestate виникають підозри в легалізації отриманих злочинним шляхом коштів, фінансуванні тероризму або спробі цих дій із залученням Користувача або Профілю користувача.

10.2. Bulkestate має право в односторонньому порядку припинити Договір у будь-який період дії Договору, відправивши Користувачеві на адресу е-пошти Користувача повідомлення щонайменше за 10 (десять) робочих днів заздалегідь. У такому разі з моменту відправлення повідомлення Користувача заборонена можливість укладати нові угоди, а також заборонена можливість використовувати Профіль користувача. У такому разі уже укладені договори мають силу до повного виконання включених до них зобов’язань.

10.3. Користувач у будь-який період дії Договору має право зажадати знищення Профілю користувача і припинення Договору за умови, що у Користувача немає активних угод.

10.4. Якщо Користувач бажає знищити Профіль користувача і припинити Договір, Користувач з адреси е-пошти Користувача відправляє Bulkestate чи в Профілі користувача заповнює и підтверджує у встановленому на Домашній сторінці порядку відповідне повідомлення.

11. Дії Bulkestate у разі неплатоспроможності

11.1. У разі неплатоспроможності Bulkestate укладення нових Договорів про Заставну суму на Домашній сторінці негайно припиняється. Всі кошти, внесені на банківський рахунок Bulkestate повертаються Користувачеві.

11.2. У разі неплатоспроможності Bulkestate Користувачам видається повна інформація із бази даних Домашньої сторінки про укладені ним угоди в рамках Домашньої сторінки. 

12. Інші умови

12.1. Усі угоди на Домашній сторінці здійснюються тільки в євро (EUR).

12.2. Якщо словесне вираження згаданих в тексті Договору чисел відрізняється від їх цифрового вираження, обумовленим вважається словесне вираження чисел.

12.3. Усі повідомлення Сторін оформляються письмово і відправляються іншій Стороні у рамках Домашньої сторінки, поштою або е-поштою, на поштову адресу і/або адресу е-пошти, вказану в Профілі користувача. Відправлена поштою кореспонденція вважається отриманою на 5 (п'ятий) календарний день від вказаної в печатці поштового підприємства дати про прийом рекомендованого листа. Повідомлення, відправлені на адресу е-пошти Користувача, вважаються отриманими впродовж 24 годин після їх відправлення.

12.4. З метою розвитку і поліпшення пропонованих на Домашній сторінці послуг Bulkestate має право в односторонньому порядку вносити зміни в дані Правила. Пропозиція про зміни Правил в редакції Правил, відправленій Користувачеві на вказану Користувачем адресу е-пошти, Bulkestate публікує на Домашній сторінці і відправляє на вказану Користувачем адресу е-пошти.

12.5. Користувач впродовж 30 (тридцяти) календарних днів після отримання пропозиції про зміни Правил приймає або відхиляє пропозицію, або письмово представляє свою зустрічну пропозицію, яку може підтвердити або відхилити Bulkestate. Про зміни, які поширюються на здійснення витікаючих з Правил платежів, Bulkestate інформує Користувача індивідуально за 30 (тридцять) календарних днів до вступу в силу цих змін.

12.6. Користувач дає згоду/не дає згоди на пропоновані Bulkestate зміни Правил (на нову редакцію Правил), виклавши свою згоду/незгоду на Домашній сторінці.

12.7. Сторони зобов'язуються не розголошувати третім особам інформацію, витікаючу з Договору, за винятком випадків, встановлених правовими актами Эстонскої Республіки і Договором.

12.8. Сторони не несуть відповідальності за невиконання своїх зобов'язань у разі, якщо зобов'язання не виконані з незалежних від волі Сторін причин, викликаних обставинами непереборної сили. Непереборною силою Сторони вважають обставини, які заздалегідь Сторони не могли передбачити і на які не могли впливати, у тому числі перешкоди в поданні електрики, прийняті структурами Эстонскої Республіки або Європейської Спільноти нормативні акти, страйки, військові дії, природні катастрофи або інші причини, яким Сторони не здатні ні запобігти, ні передбачити. Сторона може посилатися на обставини непереборної сили тільки і виключно у разі, якщо вона здійснила усі залежні від неї дії для виконання своїх передбачених Правилами зобов'язань. Після усунення обставин непереборної сили Сторона зобов'язана негайно продовжувати виконання своїх зобов'язань.

12.9. До витікаючих з цього Договору правовідносин застосовуються правові акти Эстонскої Республіки.

12.10. Спори Сторін у зв'язку з використанням Домашньої сторінки і Правилами буде розглядати суд залежно від підсудності згідно з чинними правовими актами Эстонскої Республіки.

12.11. Договір зберігається у базі даних Bulkestate у форматі файлу PDF. Укладений Договір зберігається у базі даних необмежений строк.

Bulkestate є членом Німецько-Балтійської торгової палати та Європейської краудфандінговой асоціації.