D144CDCA-2981-4B04-A9CC-DF6B8AB8278CE2440654-DFF4-4F6D-88A8-709183AFA503A3E2D7EB-0B3D-492F-9DB6-33A4EE766AE54CE0D8E6-F89B-4D18-990B-96797FA8771Darrow-backE2997C2F-00D0-4BC8-8354-690EC068507478B41C0C-A572-4E8D-B244-126F49AB402FD84A4CBF-EBD8-40B3-BD01-ADC911C2497BC374E1C9-2326-43AE-B490-4BEEC828E154673FA990-BCCC-4126-91A5-792E645D36B5F465D5B7-30EE-4319-A217-A252E037FF220AFCCAE1-D8FD-4AA9-BD21-0EFAEE9295510AE9600A-2112-4D02-B0D9-97A5FE501204168F4D1A-A192-4AB3-8E84-1C38C810C26F7582BD13-7B96-43D6-B08E-5E569BBA7B5DFCAD846A-B718-4613-A121-EC688BE22BBA0943C932-891E-4B10-AF5A-B8477ECC9026eye-2-white9F1195B3-7A37-48A8-A1D0-A8E1DC7549901D6578E2-727A-49CE-A0BB-E7ABE7371B51C4D30985-8815-48E3-9213-E30F63E72EAFCB070AAE-0B7E-445A-A7C5-660E92F16732D04C94B4-4E5C-4DAB-A2CB-20CF2EAFFA7865A06B12-CDC4-48D3-B8E9-79FF0C4E45A3E8260106-8E8C-4809-B6CE-7B5B13BACCA49AE5DC2C-8D37-44DE-ADA2-1F53159E3226C26194E7-A1E1-415A-A7D5-B7E6393B54024E77E832-1E31-4062-AB36-564928966ABEF9D0EE0C-25F3-4202-8659-90637D40CEDA8645AE05-D72A-42CD-8CBA-03583436E30E6AD55666-F4BD-4772-9CD2-3AC1BA6B6A3D19C96D8B-F440-4289-9641-EAF1C1796635A96CEDE5-88BF-4157-B0EA-D1B9BAADAED2BAD76148-9F92-47B8-8693-FFFD0AB932F1BAD76148-9F92-47B8-8693-FFFD0AB932F146BACCE8-8575-4FDE-A446-81A146B20BACD75868C8-BE76-482B-9AFF-DF52BE085AF933304733-3A29-4DDB-91C3-8D944644BCF63029FD0D-9F18-46AB-BF60-F056554476F7D5FE9A72-1D82-4FA9-AAA1-F910A2D8A899E49F6E64-4B4B-4271-A573-B28CB58D1D261498F9F5-9837-4610-B01A-F53DC28DA8631498F9F5-9837-4610-B01A-F53DC28DA863178C94BC-4E1A-41F9-90AF-7AC215E4DA8FE6442424-5AC4-48AD-AC6B-3B69B94AA9C68D237E2A-0F08-4120-91B3-C97C6035711B9F0EE188-4C6E-47EC-B3E6-7D866E06FE65
Investīcijas
Kādas garantijas tiek sniegtas investīcijām?
Katrs investīciju objekts tiek izvērtēts gan no Bulkestate puses, gan konsultējoties ar nozares ekspertiem, kā arī aizdevums ir nodrošināts ar nekustamā īpašuma hipotēku, tāpēc mēs esam droši, ka aizdevums tiks atmaksāts investoriem. Mēs ņemam vērā arī nekustamā īpašuma nākotnes vērtību, kur aizdevums pret objekta tirgus vērtību ir salīdzinoši zems, kas liecina, ka objektu būs iespējams ātri realizēt, lai atmaksātu aizdevumu investoriem projekta neveiksmes gadījumā.
Kas notiek, ja nepieciešamā aizdevuma summa netiek savākta noteiktajā laikā?
Ja nesavāksim pieteikumus uz visu nepieciešamo summu, darījums nenotiks un visa iemaksātā nauda tiks atmaksāta atpakaļ investoriem.
Vai vienā objektā var investēt vairākas reizes?
Līdz brīdim, kamēr tiek savākta nepieciešamā summa investīcijas var pieteikt vairākas reizes, bet tikai ja iepriekšējā investīcija faktiski ir apmaksāta vai ir beidzies investīcijas maksājuma termiņš (72 stundas).
Kāda ir maksimālā investīciju summa?
Investīciju summai ierobežojumu nav, taču tā nevar būt lielāka par aizņēmuma summas apjomu.
Vai var izņemt savas investīcijas pirms laika?
Pašlaik mēs nevaram piedāvāt iespēju atgūt naudu pirms minētā termiņa.
Cik maksā pakalpojums investoram?
Šobrīd mēs neieturam nekādas komisiju maksas no investoriem par investīciju veikšanu.
Kāds līgums tiek slēgti ar investoru?
Starp investoru un Bulkestate tiek slēgts cesijas līgums ar kuru investors iegādājas daļu no prasījuma tiesībām, kuras izriet no parakstītā aizdevuma līguma starp aizņēmēju un Bulkestate.
Kad un cik bieži tiek veikta investīciju atmaksa?
Investīciju pamatsumma kopā ar uzkrāto procentu kopsummu investoriem tiek izmaksāta atmaksas datumā, kas norādīts pie katra Bulkestate platformā piedāvātā investīciju objekta.
Kāda ir minimāla investēšanas summa?
Minimālā investīcijas summa ir 50 euro.
Kurš var investēt?
Jebkura juridiska vai fiziska persona, kas sasniegusi 18 gadu vecumu.
Cik maksā aizdevums attīstītājiem?
1,8% no piesaistītās aizdevuma summas – tiek ieturēta no aizdevuma summas tā izsniegšanas brīdī un 0,9% no aizdevuma summas gadā, aizdevuma atmaksas termiņā.
Kāds līgums tiek slēgti ar attīstītāju?
Starp aizņēmēju un Bulkestate tiek slēgts aizdevuma līgums.
Kāds ir aizdevuma process attīstītājam?
Lai varētu uzsākt jūsu projekta izvērtējumu, mums ir nepieciešama informācija par projekta svarīgākajiem parametriem: 1. Vieta - adrese vai vismaz rajons, kur projekts tiks realizēts. 2. Kāda veida īpašums tiks veidots – dzīvojamās vai komerciālās platības. 3. Mērķa auditorija pabeigtā īpašuma pārdošanai. 4. Plānotās pārdošanas cenas. 5. Platības - ēkas kopējās, lietderīgās lietošanas. 6. Projekta ietvaros paredzētie darbi - renovācija, celtniecības, utt. - un to indikatīvais laika grafiks. 7. Nepieciešamo ieguldījumu apjoms. 8. Plānotā finansējuma struktūra.
Darījumu drošība
Ja Bulkestate kļūst maksātnespējīgs?
Bulkestate maksātspēja, risku pazaudēt investīcijas neietekmē, jo prasības kopā ar visu nodrošinājumu ir pārdotas investoriem. Ja kāds mēģina apturēt mūsu darbību, aizdevuma apkalpošana automātiski tiek nodota advokātu birojam, kurš nodrošina aizdevuma un cesijas līguma izpildi saskaņā ar to nosacījumiem.
Kas nodrošina klientu naudas līdzekļu drošību?
Pamatā drošību veido mūsu līgumi ar klientiem, kuri nosaka, ka klientu iemaksātā nauda nav mūsu sabiedrības līdzekļi un tā ir administrējama ārpus sabiedrības mantas, ja tiek uzsākts maksātnespējas process.
Ja aizņēmējs nav spējīgs atmaksāt aizdevumu un Bulkestate pārdos ķīlu, vai investori saņems savus procentus no investīcijām?
Aizdevumi tiek strukturēti tā, lai ķīla garantētu gan aizdevuma summu, gan tā procentus. Tomēr pastāv risks, ka, ja ķīlas pārdošana prasīs ilgāku laika periodu, kopējais procentu ienesīgums var būt zemāks, nekā sākotnēji plānots.
Kas notiek, ja aizņēmēja maksājums tiek aizkavēts?
Ja aizņēmējs kavēs maksājumu termiņus vairāk kā 15 dienas, mums ir tiesības pārtraukt aizdevuma līguma darbību un pieprasīt visas aizdevuma summas nekavējošu atmaksu. Faktiski mēs vērtēsim apstākļus, kuru dēļ radās kavēšanās un lēmums tiks pieņemts vadoties pēc apstākļiem, kas ir iespējami labākie investoriem.
Vai attīstītājs var pagarināt aizdevuma atmaksas termiņu?
Mēs veidojam aizdevumu tā, lai nebūtu nepieciešamības pagarināt to atmaksas termiņus. Ja tomēr šāda nepieciešamība radīsies, piemēram, dēļ garākiem īpašumu pārdošanas termiņiem, nekā iepriekš plānots, katrs gadījums tiks vērtēts individuāli un lēmums tiks pieņemts vadoties pēc apstākļiem, kas ir iespējami labākie investoriem.
Kas notiek, ja attīstītājs atmaksā aizdevumu pirms termiņa?
Ja attīstītājs atmaksā aizdevumu pirms termiņa, visa nauda, kopā ar saņemtajiem procentiem tiek atmaksāta investoriem. Minimālais aizdevuma termiņš, par kuru aizņēmējam būs jāmaksā procenti, neatkarīgi no laika perioda, kad aizdevums tika faktiski izmantots, ir trīs mēneši.
Vai elektroniskam līgumam ir juridisks spēks?
Elektroniski noslēgtam līgumam ir juridisks spēks un tas stājas spēkā, kad esam saņēmuši bankas apstiprinājumu par investīcijas iemaksu.
Bulkestate ir Latvijas Start-up uzņēmumu asociācijas startin.lv un Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācijas biedrs.