D144CDCA-2981-4B04-A9CC-DF6B8AB8278CE2440654-DFF4-4F6D-88A8-709183AFA503A3E2D7EB-0B3D-492F-9DB6-33A4EE766AE54CE0D8E6-F89B-4D18-990B-96797FA8771Darrow-backE2997C2F-00D0-4BC8-8354-690EC068507478B41C0C-A572-4E8D-B244-126F49AB402FD84A4CBF-EBD8-40B3-BD01-ADC911C2497BC374E1C9-2326-43AE-B490-4BEEC828E154673FA990-BCCC-4126-91A5-792E645D36B5F465D5B7-30EE-4319-A217-A252E037FF220AFCCAE1-D8FD-4AA9-BD21-0EFAEE9295510AE9600A-2112-4D02-B0D9-97A5FE501204168F4D1A-A192-4AB3-8E84-1C38C810C26F7582BD13-7B96-43D6-B08E-5E569BBA7B5DFCAD846A-B718-4613-A121-EC688BE22BBA0943C932-891E-4B10-AF5A-B8477ECC9026eye-2-white9F1195B3-7A37-48A8-A1D0-A8E1DC7549901D6578E2-727A-49CE-A0BB-E7ABE7371B51C4D30985-8815-48E3-9213-E30F63E72EAFCB070AAE-0B7E-445A-A7C5-660E92F16732D04C94B4-4E5C-4DAB-A2CB-20CF2EAFFA7865A06B12-CDC4-48D3-B8E9-79FF0C4E45A3E8260106-8E8C-4809-B6CE-7B5B13BACCA49AE5DC2C-8D37-44DE-ADA2-1F53159E3226C26194E7-A1E1-415A-A7D5-B7E6393B54024E77E832-1E31-4062-AB36-564928966ABEF9D0EE0C-25F3-4202-8659-90637D40CEDA8645AE05-D72A-42CD-8CBA-03583436E30E6AD55666-F4BD-4772-9CD2-3AC1BA6B6A3D19C96D8B-F440-4289-9641-EAF1C1796635A96CEDE5-88BF-4157-B0EA-D1B9BAADAED2BAD76148-9F92-47B8-8693-FFFD0AB932F1BAD76148-9F92-47B8-8693-FFFD0AB932F146BACCE8-8575-4FDE-A446-81A146B20BACD75868C8-BE76-482B-9AFF-DF52BE085AF933304733-3A29-4DDB-91C3-8D944644BCF63029FD0D-9F18-46AB-BF60-F056554476F7D5FE9A72-1D82-4FA9-AAA1-F910A2D8A899E49F6E64-4B4B-4271-A573-B28CB58D1D261498F9F5-9837-4610-B01A-F53DC28DA8631498F9F5-9837-4610-B01A-F53DC28DA863178C94BC-4E1A-41F9-90AF-7AC215E4DA8FE6442424-5AC4-48AD-AC6B-3B69B94AA9C68D237E2A-0F08-4120-91B3-C97C6035711B9F0EE188-4C6E-47EC-B3E6-7D866E06FE65

Bulkestate privātuma politika

Apstiprināta 2016.gada 15.septembrī

Vispārīgi un personas datu apstrādes mērķis

Bulkestate OÜ (Bulkestate) visus personas datu apstrādā saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Patērētāju tiesību aizsardzības likumu un citiem Igaunijas Republikas normatīvajiem aktiem. Bulkestate ievāc, uzglabā un apstrādā personas datus ar mērķi nodrošināt Bulkestate klientiem un portāla lietotājiem, kuri reģistrējušies portālā, šādus pakalpojumus:

- neksutamo īpašumu pirkšanai un pārdošanai;

- aizdevumu prasījuma tiesību iegādei.

Datu ievākšana

Klientu un portāla lietotāju personas datu ievākšana, uzglabāšana un apstrāde tiek sākta tikai pēc klienta pieteikšanās pakalpojumiem, reģistrējoties portālā. Pakalpojumu sniegšanai Bulkestate var apstrādāt šādus personas datus, bet ne tikai - vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju, personas identifikācijas numuru, kredītinformāciju, u.c., kas nepieciešama, lai sniegtu un nodrošinātu pakalpojumus. Klientu un portāla lietotāju identificēšanai Bulkestate var pieprasīt no klienta papildus dokumentus klienta identitātes konstatēšanai. Katra attiecīgā pakalpojuma sniegšanai Bulkestate var saņemt datus arī no citām personām un datubāzēm, kas nepieciešami pakalpojuma sniegšanai, piem., kredītinformāciju, parādsaistības, īpašumtiesības, u.c.

Datu nodošana

Bulkestate nenodod klienta un portāla lietotāja personas datus trešajām personām, izņemot gadījumos, kad netiek pildītas saistības un ir izveidojies parāds, kā arī, lai pārbaudītu kredītspēju, vai gadījumos, kad ir būtiski, lai spētu nodrošināt klienta pieprasīto pakalpojumu. Parāda saistību gadījumos Bulkestate var nodot personu datus parādu piedziņas uzņēmumiem. Bulkestate personas datus nenodod uz citām valstīm un apstrādā tikai Igaunijas Republikas teritorijā. Bulkestate ir pienākums nodot personas datus valsts tiesībsargājošām iestādēm, ja tās saskaņā ar likumu to pieprasa.

Datu drošība

Bulkestate ļoti augstu vērtē klientu un portāla lietotāju datu drošumu un privātumu. Bulkestate izmanto jaunākās tehnoloģijas, lai maksimāli pasargātu klientu un lietotāju privātumu un datu drošību, izmantojot specializētas datu aizsardzības un kriptēšanas metodes, bet nevar garantēt 100% datu drošību.

E-pasta adreses

Bulkestate var izmantot klientu un reģistrēto lietotāju e-pasta adreses komerciālu paziņojumu sūtīšanai un Bulkestate vai saistīto uzņēmumu piedāvātajiem pakalpojumiem, produktiem un dažādām akcijām un īpašajiem piedāvājumiem. Klienti un portāla lietotāji var atsevišķi atteikties no šādu paziņojumu saņemšanas.

Sīkdatnes

Bulkestate pakalpojumu nodrošināšanai portālā izmanto sīkdatnes, lai palīdzētu uzlabot portāla lietošanas pieredzi un nodrošināt tās teicamu darbību. Sīkdatnes ir sīkas teksta datnes, kuras tīmekļa pārlūkprogramma saglabā lietotāja datorā vai mobilajā ierīcē. Bulkestate var izmantot sīkdatnes šādiem mērķiem, bet ne tikai - portāla un lietojumprogrammas darbības uzlabošanai, statistikai, lietotāja uzstādījumu saglabāšanai, u.c. Lietotājs var savā interneta pārlūkā vai mobilajā ierīcē aizliegt sīkdatnes visām vai konkrētām interneta vietnēm, taču šādā gadījumā var būt ierobežotas atsevišķas funkcijas portāla lietošanai.

Piekļuve saviem personas datiem

Klienti un portāla lietotāji var iepazīties ar savu personas datu apstrādi, saņemt informāciju par to, kādu informāciju Bulkestate par tiem uzglabā un apstrādā, no kurām personām attiecīgā informācija ir saņemta un kurām personām ir nodota. Šādu informāciju Bulkestate sniedz tikai identificētiem klientiem un portāla lietotājiem trīsdesmit dienu laikā kopš pieprasījuma saņemšanas.

Klientam un portāla lietotājam ir tiesības pieprasīt, lai viņa personas datus papildina vai izlabo, kā arī pārtrauc to apstrādi vai iznīcina tos, ja personas dati ir nepilnīgi, novecojuši un nepatiesi. Ja lietotājs var pamatot, ka personas dati ir nepilnīgi, novecojuši un nepatiesi, Bulkestate nekavējoties to novērš. Šādā gadījumā pirms attiecīga pieprasījuma iesniegšanas lietotājam ir pienākums sevi identificēt un apliecināt savu personību.

Datu apststrādes ilgums

Bulkestate personas datus uzglabā un apstrādā tik ilgi, cik to nosaka normatīvie akti, vai arī tik ilgi, cik tas ir nepieciešams attiecīgā pakalpojuma sniegšanai, ievērojot normatīvajos aktos noteiktos Bulkestate pienākumus attiecībā uz personas datu glabāšanu, vai arī tik ilgi, lai nodrošinātu Bulkestate kā pārziņa likumā noteikto pienākumu izpildi un klientu kā datu subjektu likumā noteikto tiesību izpildi, piem., attiecībā uz informācijas glabāšanu un izsniegšanu par personām, kuras ieguvušas vai citādi apstrādājušas klientu personas datus.

Privātuma politikas izmaiņas

Bulkestate ir tiesības veikt izmaiņas privātuma politikā jebkurā laikā, tās publicējot portālā un nosūtīt klientiem un lietotājiem uz e-pastu. Izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publicētas portālā un nosūtītas klientiem un lietotājiem, un tās aizstāj visas iepriekšējās privātuma politikas.

Personas datu apstrādes pārzinis un kontaktinformācija

Tornimäe iela 7-308, Tallinn, Harju County, 10145
+371 24 20 20 24

e-pasts: info@bulkestate.com.

Bulkestate ir Latvijas Start-up uzņēmumu asociācijas startin.lv un Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācijas biedrs.