D144CDCA-2981-4B04-A9CC-DF6B8AB8278CE2440654-DFF4-4F6D-88A8-709183AFA503A3E2D7EB-0B3D-492F-9DB6-33A4EE766AE54CE0D8E6-F89B-4D18-990B-96797FA8771Darrow-backE2997C2F-00D0-4BC8-8354-690EC068507478B41C0C-A572-4E8D-B244-126F49AB402FD84A4CBF-EBD8-40B3-BD01-ADC911C2497BC374E1C9-2326-43AE-B490-4BEEC828E154673FA990-BCCC-4126-91A5-792E645D36B5F465D5B7-30EE-4319-A217-A252E037FF220AFCCAE1-D8FD-4AA9-BD21-0EFAEE9295510AE9600A-2112-4D02-B0D9-97A5FE501204168F4D1A-A192-4AB3-8E84-1C38C810C26F7582BD13-7B96-43D6-B08E-5E569BBA7B5DFCAD846A-B718-4613-A121-EC688BE22BBA0943C932-891E-4B10-AF5A-B8477ECC9026eye-2-white9F1195B3-7A37-48A8-A1D0-A8E1DC7549901D6578E2-727A-49CE-A0BB-E7ABE7371B51C4D30985-8815-48E3-9213-E30F63E72EAFCB070AAE-0B7E-445A-A7C5-660E92F16732D04C94B4-4E5C-4DAB-A2CB-20CF2EAFFA7865A06B12-CDC4-48D3-B8E9-79FF0C4E45A3E8260106-8E8C-4809-B6CE-7B5B13BACCA49AE5DC2C-8D37-44DE-ADA2-1F53159E3226C26194E7-A1E1-415A-A7D5-B7E6393B54024E77E832-1E31-4062-AB36-564928966ABEF9D0EE0C-25F3-4202-8659-90637D40CEDA8645AE05-D72A-42CD-8CBA-03583436E30E6AD55666-F4BD-4772-9CD2-3AC1BA6B6A3D19C96D8B-F440-4289-9641-EAF1C1796635A96CEDE5-88BF-4157-B0EA-D1B9BAADAED2BAD76148-9F92-47B8-8693-FFFD0AB932F1BAD76148-9F92-47B8-8693-FFFD0AB932F146BACCE8-8575-4FDE-A446-81A146B20BACD75868C8-BE76-482B-9AFF-DF52BE085AF933304733-3A29-4DDB-91C3-8D944644BCF63029FD0D-9F18-46AB-BF60-F056554476F7D5FE9A72-1D82-4FA9-AAA1-F910A2D8A899E49F6E64-4B4B-4271-A573-B28CB58D1D261498F9F5-9837-4610-B01A-F53DC28DA8631498F9F5-9837-4610-B01A-F53DC28DA863178C94BC-4E1A-41F9-90AF-7AC215E4DA8FE6442424-5AC4-48AD-AC6B-3B69B94AA9C68D237E2A-0F08-4120-91B3-C97C6035711B9F0EE188-4C6E-47EC-B3E6-7D866E06FE65

Mēs esam radījuši platformu, kas ļauj nekustamā īpašuma īpašniekiem un attīstītājiem veidot kolektīvos piedāvājumus un piedāvāt tos tieši klientiem. Ja piedāvājums ir guvis klientu ieinteresētību, notiek darījums, savukārt, ja ieinteresētība nav bijusi pietiekošā apmērā, piedāvājuma virzība apstājas un personas, kas bija izvietojušas finanšu līdzekļus šī darījuma noslēgšanai, atgūst ieguldīto summu 48 stundu laikā.

Par mums

Bulkestate virza nekustamā īpašuma ekspertu un entuziastu komanda. Sekojot jaunākajām tendencēm nekustamā īpašuma jomā, mūsu profesionālā un globālā pieeja nodrošina tiešu piekļuvi augstvērtīgiem piedāvājumiem gan gadījumos, ja vēlaties ieguldīt un gūt peļņu, gan arī, ja esat ieinteresēts dzīvokļa iegādē savām vajadzībām.

Igors Puntuss

Igors Puntuss

Būvniecība

Mārtiņš Zutis

Mārtiņš Zutis

Finanses

Oskars Skreija

Oskars Skreija

Darbības ar platformu

Investīciju komiteja

Vita Liberte

Vita Liberte

BDO Padomes loceklis

Vitai ir vairāk kā 20 gadu pieredze nozarē, konsultējot Latvijas uzņēmējus kompleksos biznesa jautājumos.
Lasīt vairāk

Savas karjeras laikā Vita ir strādājusi ar sabiedriskajām, privātām un bezpeļņas organizācijām daudzās un dažādās nozarēs, ieskaitot ražošanu, izplatīšanu, tehnoloģijas, finanšu pakalpojumus, veselības aprūpi un nekustamo īpašumu.

Vitas pieredze aptver uzņēmumu, partnerības un individuālos nodokļus, kā arī apvienošanu un pārņemšanu, starptautisko nodokļu plānošanu. Viņai ir plaša pieredze iegādes uzticamības pārbaudes procedūru jautājumos, privātā kapitāla darījumos, iegādes un sadalīšanas darījumos, kopējās darbības zaudējumu samazināšanā un konsolidēto nodokļu atgriešanas procedūrās. Viņa ir palīdzējusi klientiem izstrādāt nodokļu plānošanas stratēģijas, kas orientētas uz nodokļu atlikšanu un samazināšanu un labuma palielināšanu.

Vita regulāri kā lektore piedalās starptautiskās konferencēs, referējot par aktuālajiem tiesiskajiem jautājumiem. Viņa ir Latvijas Publiskās un privātās partnerības asociācijas (PPPA) dibinātāja.

Viņai ir prestižās Ņujorkas Universitātes maģistra grāds Starptautiskajās tiesībās. Kā uzņēmuma Starptautiskās sadarbības partneris Vita ir arī atbildīga par komunikāciju un starptautiskā biznesa attīstību BDO tīklā visā pasaulē.

Vita ir bijusi arī aktīva līdere daudzām sabiedriskajām, labdarības un profesionālajām organizācijām.
 
Lasīt mazāk
Mārtiņš Zutis

Mārtiņš Zutis

MERHELS Asociētais partneris

Mārtiņš ir kvalificēts ACCA grāmatvedis un finanšu konsultants ar vairāk kā 20 gadu profesionālo pieredzi.
Lasīt vairāk

Viņš daudzus gadus ir strādājis PwC un Deloitte dažāda spektra auditos, konsultācijās un finanšu uzdevumu risināšanā. Kopš 2006.gada Mārtiņš darbojas kā finanšu konsultants uzņēmumu iegādes un apvienošanās darījumos un ir piedalījies daudzos darījumos Baltijas valstu un Krievijas nekustamā īpašuma un citās nozarēs. 2009. gadā viņš pievienojās DNB bankai, lai vadītu tās finanšu restrukturizācijas departamentu. Savā amatā viņš ir palīdzējis noslēgt ievērojamu skaitu restrukturizācijas darījumu, iesaistot dažādas ieinteresētās personas un pārvaldot kredītportfeli 250 miljonu eiro ar ievērojamu daļu nekustamā īpašuma ieguldījumu. Kopš 2012. gada viņš ir strādājis kā neatkarīgs finanšu konsultants, koncentrējoties uz nekustamo īpašumu attīstīšanu, Latvijas uzņēmumu finanšu un darbības restrukturizāciju.

 

 

 
Lasīt mazāk

Droši darījumi

Visi investīciju projekti tiek rūpīgi izvērtēti, pirms tie kļūst pieejami ieguldītājiem. Katrs Bulkestate darījums tiek apstrādāts stingrā, konsekventā un daudzpakāpju novērtēšanas procesā, ko īsteno Investīciju komiteja, kuru pārstāv Vita Liberte (BDO Padomes locekle) un Mārtiņš Zutis (ACCA kvalificēts grāmatvedis un finanšu konsultants ar vairāk nekā 20 gadu profesionālo pieredzi). Bulkestate partneris ir BDO – starptautisks grāmatvedības, nodokļu un konsultāciju uzņēmumu tīkls.

Investoru līdzekļi tiek glabāti drošā darījuma kontā, kas ir atdalīts no Bulkestate operatīvā bankas konta. Ja kopfinansējuma projekts nav veiksmīgs un investīciju mērķi netiek sasniegti, attīstītāji zaudējumus necieš.

Lai gan mēs pieliekam visas pūles, lai nodrošinātu mūsu klientu ieguldījumu un to ienesīguma drošību, katrs investīciju projekts ir saistīts ar riskiem, kuri var radīt būtisku negatīvu ietekmi uz konkrētā nekustamo īpašumu projekta rezultātiem un to rezultātā daļa vai viss ieguldījums var tikt zaudēts.

Kā darbojas Bulkestate?

Mūsu galvenā prioritāte ir 100% klientu apmierinātība un viņu pārliecība, ka ir izdarīta pareizā izvēle. Visos Bulkestate darījumos, kā ieguldījumiem, tā īpašuma iegādei, mēs uzņemamies papildus rūpes, lai nodrošinātu pārredzamību, skaidrību un atbilstību visiem attiecīgajiem tiesību aktiem.

Maksa par mūsu pakalpojumiem klientiem ir iekļauta attiecīgā darījuma cenā. Tas nozīmē, ka kolektīvajiem pirkumiem norādītā īpašuma iegādes cena ietver mūsu pakalpojumu izmaksas un atsevišķa maksa netiks prasīta. Savukārt, investīciju darījumiem norādītais prognozētais ieņēmumu apjoms rāda summu, no kuras ir atskaitītas mūsu pakalpojumu izmaksas.

Sadarbības partneri

Bulkestate ir Latvijas Start-up uzņēmumu asociācijas startin.lv un Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācijas biedrs.